Esteettömyys

Matala lattia helpottaa liikkumista

Kaikki HSL-alueen lähijunaliikenne on matalalattiaista. Valtaosa HSL:n busseista on matalalattiaisia ja kaikki normaalisti liikenteessä olevat raitiovaunut ovat joko kokonaan tai osittain matalalattiaisia. Korkealattiaisia vaunuja käytetään enää vain odottamattoman kalustopulan yllättäessä. Katso video luiskan käyttämisestä Helsingin uudessa raitiovaunussa

HSL:n bussien ja raitiovanujen aikatauluihin on merkitty kummalla kalustolla vuorot ajetaan. Tieto matalattiaisella kalustolla liikennöitävistä lähdöistä, jotka vievät myös muualle kuin HSL-alueelle (Y, R, T, D, G ja Z-junat), löytyy VR:n lähiliikenteen aikatauluista.

Lähibussit

Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Kirkkonummella on lähibussiliikennettä, jota liikennöidään matalalattiaisilla pikkubusseilla. Lähibussilinjoilla (palvelulinjoilla) on runsaasti pysäkkejä, jotta kävelymatkat jäävät lyhyiksi. Linjat on suunniteltu helpottamaan erityisesti iäkkäiden sekä liikkumis- ja toimintaesteisten henkilöiden matkustamista. Tarvittaessa kuljettajat auttavat bussiin ja bussista pois.

Lue lisää lähibussilinjoista


Lastenvaunujen kanssa liikkuvat

Jos kuljetat 0-6 vuotiasta lasta lastenvaunuissa (tai pyörätuolissa), voit matkustaa ilman lippua. Maksutta saa matkustaa vain yksi henkilö. Busseihin ja raitiovaunuihin noustaan keskiovista. Junaan kannattaa nousta invatunnuksella  merkitystä ovesta. Lapsen ei tarvitse istua koko matkan ajan rattaissa. Lasta kuljettava henkilö saa jättää rattaat niille varatuille paikoille ja mennä lapsen kanssa istumaan.

Lue lisää lastenvaunujen kuljettamisesta


Liikkumisesteiset

Kaikissa liikennevälineissä on ensisijaisesti ikääntyneille ja liikkumisesteisille varattuja paikkoja. Aina paikkoja ei ole erikseen merkitty. Huomaavaisuus ja joustavuus ovatkin paras ohje istumapaikkojen jakoon. Sopivimmat paikat löytyvät busseissa ja raitiovaunuissa vaunun keskiosasta.

Hitaasti liikkuvat saavat käyttää bussin etuovea myös vaunusta poistuessaan. Bussin ja raitiovaunun ovien valvontakennojärjestelmä sulkee ovet automaattisesti. Lastenvaununappia painamalla ovet pysyvät pidempään auki.

HSL:n lähijunissa (FLIRT-junat) on pyörätuolimerkityillä ovilla lisänä liukuaskelma, joka pyörätuoli-logolla merkittyä nappia painamalla työntyy junan ja laiturin väliin. Liukuaskelma pienentää junan ja laiturin välistä rakoa.


Pyörätuolin käyttäjät ja rollaattorin kanssa liikkuvat

Käsi- tai sähkökäyttöisen pyörätuolin käyttäjät ja rollaattorin kanssa liikkuvat voivat matkustaa kaikissa liikennevälineissä. Luiskan painorajoitus busseissa on 300 kiloa.

Sähkömopedeja, joissa on erillinen ohjaustanko, ei voi matkustaa busseissa eikä raitiovaunuissa, koska ne eivät mahdu pyörätuolinkäyttäjille varattuun tilaan liikennevälineissä. Metrossa, lähiliikenteen junissa ja Suomenlinnan lautalla sähkömopedeilla voi matkustaa.

Käsi- tai sähkökäyttöisen pyörätuolin käyttäjä (mukaan lukien sähkömopedit) voi aina matkustaa ilman lippua.

Matalalattiaisessa bussissa rollaattorin kanssa liikkuvan keskiovesta kulkevan matkustajan ei tarvitse näyttää matkakortin kausilippua kortinlukijalle. Tarvittaessa voi pyytää muiden matkustajien apua arvo- tai kertalipun ostoon. Jos rollaattorin kanssa liikkuvalla ei ole ollut mahdollisuutta maksaa matkaansa, tarkastaja ei peri tarkastusmaksua vaan käyttää HSL-kortin lukijassa arvolipun ostamista varten tai myy kertalipun.

Matalalattiaisessa raitiovaunuissa ja lähijunassa matkakortin voi näyttää kortinlukijalle, koska lukijalaitteita on kaikilla ovilla.

HSL:n lähijunissa (FLIRT-junat) on pyörätuolimerkityillä ovilla lisänä liukuaskelma, joka pyörätuoli-logolla merkittyä nappia painamalla työntyy junan ja laiturin väliin. Liukuaskelma pienentää junan ja laiturin välistä rakoa.

Jos pyörätuolilla kulkevalla on tarve käyttää liityntäpysäköintiä, hän tarvitsee HSL-kortin, jossa on voimassa oleva kausi- tai arvolippu. HSL myöntää nyt pysyvästi pyörätuolia käyttäville veloituksetta henkilökohtaisen HSL-kortin, jolle ladataan koko HSL-alueella toistaiseksi voimassa oleva vapaalippu. Asiakas voi noutaa vapaalipun HSL:n palvelupisteestä, kun hänellä on lääkärin allekirjoittama lomake. Lomakkeen voi ladata tästä:

Pyörätuolia käyttävien vapaalippuhakemus

Pyörätuolia käyttävien vapaalippuhakemus.pdf

Pyörätuolia käyttävän henkilön asuinkunnan on oltava toistaiseksi HSL-alueella. Vyöhykeuudistuksen yhteydessä etuus muuttuu asuinkunnasta riippumattomaksi.

 


Näkövammaiset

Sokeat, joiden näkövamman haitta-aste vähintään 50 %, saavat vapaalipun HSL:n joukkoliikenteeseen. Lipun matkustusalue kattaa koko HSL-alueen. Vapaata matkustusoikeutta varten pitää hankkia palvelupisteestä HSL-kortti. Lue lisää

Jos näkövammaisella henkilöllä on mukanaan opaskoira tai valkoinen keppi, hänen ei tarvitse näyttää HSL-kortin kausilippua kortinlukijalle. Mikäli näkövammaisella on avustaja, tämä näyttää kortin lukijalle. Jos näkövammaisella on "Oikeus saattajaan" -kantakortti, hänen avustajansa voi matkustaa ilman lippua.

Takaisin ylös