Turvallisuusohjeita

Joukkoliikenteen käyttäminen on yleisesti turvallista. Nämä turvallisuusohjeet on laadittu, jotta jokainen joukkoliikenteen käyttäjä osaisi entistä paremmin huomioida omaan ja muiden turvallisuuteen vaikuttavia asioita. Turvallisuuteen voi vaikuttaa jokainen matkustaja itse esimerkiksi ilmoittamalla turvallisuutta vaarantavasta havainnostaan liikennehenkilöstölle tai suoraan hätäkeskuksen numeroon 112. Päivittäistä turvallisuutta ylläpidetään yhteistyössä matkustajien, viranomaisten ja henkilökunnan kanssa.

Avun hälyttäminen

Soita hätäkeskuksen numeroon 112

  • sairauskohtaus- ja väkivaltatilanteissa
  • tulipaloissa
  • jos sinua uhkaillaan tai muuten koet oman tilanteesi uhatuksi liikennevälineessä, asemalla tai pysäkillä
  • jos et voi ilmoittaa kuljettajalle matkantekoon liittyvästä häiriöstä
  • muissa HÄTÄTILANTEISTA, kuten raiteilla olevista henkilöistä, materiaalista ym. joka voi aiheuttaa vaaratilanteen

Kerro hätäkeskukselle

  • kuka olet
  • mitä on tapahtunut
  • missä liikennevälineessä olet (selvitä myös mahdollisuuksien mukaan kulkuvälineen numero tai muu yksilöivä tunnus)
  • mikä on sijaintisi

Älä katkaise puhelua ennen kuin olet saanut luvan.

Lähijunaliikenteessä toimii myös VR:n oma turvakeskus puh. 0800 132 323 ja metroliikenteessä metron turvavalvomo puh. 09 310 12 112.

Voit ottaa yhteyttä kahteen yllä mainittuun keskukseen kiireettömissä asioissa, kuten esimerkiksi havaitessasi vailla omistajaa olevan laukun tai kassin. 

Metrovaunuissa ja lähijunissa on hätäpuhelin/ sos-puhelin, jolla saa tarvittaessa yhteyden suoraan kuljettajaan.

Bussissa ilmoita kuljettajalle mahdollisista matkantekoon liittyvistä häiriöistä ja poikkeamista tai soita suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.

Evakuointi

Jos liikenneväline pysähtyy vian tai muun häiriötilanteen vuoksi, odota paikoillasi henkilökunnan ohjeistusta. Evakuointitilanteessa henkilökunta opastaa turvallisen poistumistien.  Älä poistu paikalta, ennen kuin olet saanut luvan joko henkilökunnalta tai pelastuslaitokselta.

Liikennevälineen ulkopuolella voi sähköjohtimissa olla jännite tai raiteilla saattaa liikkua junia.

Liikennevälineessä sattuva tulipalo aiheuttaa aina vakavan vaaratilanteen. Ensisijaisesti pyri pois palopesäkkeen luota ja kuuntele henkilökunnan ohjeita. Liikennevälineissä on myös ensisammutusvälineitä, joiden sijainti on merkitty opastein. Jos liikenneväline on tunnelissa tulipalon syttyessä, on tärkeää, että evakuointitilanteessa on tiedossa oikea poistumissuunta.

Tunnelikohtaisia ohjeita evakuointitilanteita varten

Kehäradan Lentoaseman tunneli

Tulipalotilanteissa matkustajia opastetaan siirtymään yhdyskäytävien kautta viereiseen tunneliin. Liikennehenkilökunta antaa evakuointiohjeita ja tarvittaessa ohjeita kuulutetaan hätäkuulutusjärjestelmän kautta. Junasta saa poistua vasta sen jälkeen, kun junaliikenne tunnelissa on pysäytetty.

Ota huomioon korkeusero vaunun lattian ja maan pinnan välillä, jos junasta poistuminen tapahtuu muualla kuin laiturialueella. Turvallisinta on istua vaunun oven kynnykselle ja poistua junasta laskeutumalla.

Ratatunnelien välille on rakennettu osastoituja yhdyskäytäviä, joihin pääsee vihreiden ovien kautta. Ratatunnelissa on opastekylttejä lähimmälle yhdyskäytävälle. Yhdyskäytävän ovi on suljettava heti, kun se on mahdollista.

Yhdyskäytävästä löytyy yhdyskäytävän sijaintitieto sekä poistumisopastuskartta, josta näkee lähimmän poistumistien sijainnin ratatunnelista.

Asemilla, ratatunnelissa ja yhdyskäytävissä on hätäpuhelimia, joilla saat yhteyden junaliikenteen tekniseen valvomoon.

Metrotunneli

Metrotunnelissa ei ole erillisiä yhdys- tai pelastuskäytäviä. Jos metrojuna pysähtyy tunneliin, odota ohjeita liikennehenkilökunnalta tai viranomaisilta.
Metrojunien sähköjohtimet sijaitsevat ratatasolla, minkä vuoksi radalla kulkeminen on hengenvaarallista.

Paloheinän joukkoliikennetunneli

Tulipalotilanteissa Paloheinän joukkoliikennetunnelissa matkustajia opastetaan siirtymään tunnelissa sijaitsevien vihreiden ovien kautta viereiseen pelastustunneliin. Liikennehenkilökunta antaa evakuointiohjeita ja tarvittaessa ohjeita voidaan kuuluttaa hätäkuulutusjärjestelmän kautta. Etene pelastustunnelissa sitä tunnelin suuaukkoa kohden, josta poistuminen voi tapahtua turvallisesti. Pelastustunnelin ovi on suljettava heti, kun se on mahdollista.

Hätäjarrun tai hätäpysäyttimen käyttö

Lähijunissa on hätäjarru. Metrojunissa ja metroasemilla on hätäpysäytin. Hätäjarrua tai hätäpysäytintä on käytettävä, jos radalla on henkilö tai vaaraa aiheuttava esine eikä vaaratilanne ole muutoin vältettävissä. Hätäjarrua tai hätäpysäytintä voi käyttää myös silloin, kun lähijuna tai metrojuna on lähtenyt liikkeelle ja matkustaja on jäänyt puristuksiin oven väliin.

Hätäjarrun tai hätäpysäyttimen aiheeton käyttö on rangaistava teko.

Kameravalvonta ja kuvaaminen joukkoliikennevälineissä

Suurimmassa osassa joukkoliikennevälineitä sekä linja-autoterminaaleissa, juna-asemilla ja laitureilla on tallentava valvontakamerajärjestelmä. Valvonnalla torjutaan häiriöitä ja ilkivaltaa. Lisäksi kuvatallenteita käytetään rikosten selvittämiseen.

Tee rikosilmoitus mahdollisimman pian, jos joudut rikoksen uhriksi joukkoliikennevälineessä, asemalla tai terminaalissa. Poliisi voi pyytää kameravalvontajärjestelmän ylläpitäjältä kuvatallenteita tutkinnan aloittamisen jälkeen. Kuvatallenteita säilytetään rajoitettu aika.

Joukkoliikenne ja asemat ovat julkisia paikkoja. Kuvaaminen on sallittua, mutta muistathan, että et voi julkaista kaikkea kuvaamaasi materiaalia. Kuvattavan henkilön yksityisyyttä tai kunniaa loukkaavan kuvan julkaiseminen ei ole sallittua. On kohteliasta kysyä kuvauksen kohteelta lupa kuvaukseen ja kertoa kuvan käyttötarkoituksesta. Vältä myös tilanteita, joissa kirkkaat salamalaitteet saattavat haitata kuljettajan näkökykyä.

Kaupunkipyörät

Kypärän käyttö ei ole pakollista. HSL suosittaa pyöräilykypärän käyttöä myös kaupunkipyörillä liikkuville aina, kun se on mahdollista. Valitettavasti emme voi vuokrata pyöräilykypäriä hygienia- ja logistiikkasyistä.

Kysy turvallisuudesta

Voit lähettää turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai palautetta osoitteeseen: hsl.fi/palaute

Liikennehenkilökunta ja turvallisuuden ylläpitäminen joukkoliikenteessä,  asemilla ja terminaaleissa

Järjestyksenvalvojat, kuljettajat, konduktöörit ja matkalippujen tarkastajat huolehtivat omien tehtäviensä ohella siitä, että matkantekosi olisi mahdollisimman häiriötöntä.  

Matkanteko on kaikille mukavaa, kun matkustajat ottavat toisensa huomioon eivätkä aiheuta muille häiriötä. Liikennehenkilökunnalla on tarvittaessa lakiin perustuva oikeus olla ottamatta häiriötä aiheuttavaa matkustajaa kyytiin sekä poistaa hänet liikennevälineestä tai terminaalista tai ottaa kiinni.

Matkustajan on esitettävä matkalippunsa liikennehenkilökunnan sitä pyytäessä. Järjestyksenvalvojat voivat myös avustaa matkalippujen tarkastajia matkalippujen tarkastustehtävissä terminaaleissa ja liikennevälineissä.

Liikennevälineessä

Varaudu äkillisiin tilanteisiin

Pidä kiinni tangoista tai turvalenkeistä, jos joudut seisomaan tai siirtymään liikkuvan liikennevälineen sisällä. Varmista myös, että saat jostain kiinni silloinkin, kun sinulla on  mobiililaite käsissäsi. Kuljettaja voi joutua tekemään äkillisen väistöliikkeen tai jarrutuksen.

Matkustaminen lastenvaunujen kanssa

Jos sinulla on mukanasi lastenvaunut tai –rattaat, varmista, etteivät ne pääse kaatumaan. Lukitse vaunut jarruilla. Pidä aina kiinni lastenvaunuista tai kiinnitä ne paikoilleen autossa olevilla koukuilla, kun matkustat bussissa.  Lapsen ei tarvitse olla vaunuissa tai rattaissa, kun nouset sisään liikennevälineeseen. Matkan aikana lapsen kanssa voi mennä istumaan. Huolehdi siitä, että lapsi istuu turvallisesti penkissä ja että rattaat eivät lähde liikkeelle joukkoliikennevälineen liikkuessa.

Rullaluistimet ja muut pyörillä liikkuvat kulkuvälineet

Rullaluistimilla ja pyörillä kulkevilla kulkuvälineillä liikkuminen on turvallisuuden vuoksi kielletty kaikissa liikennevälineissä sekä metroasemilla.

Pyörätuolia ja rollaattoria voi käyttää kaikissa liikennevälineissä. Sähkömopedeja, joissa on erillinen ohjaustanko, ei voi kuljettaa linja-autoissa eikä raitiovaunuissa, koska ne eivät mahdu pyörätuolille suunniteltuun tilaan.

Bussissa ja raitiovaunussa saa kuljettaa alle kouluikäisen lapsen polku- tai kolmipyörää, jos niille on tilaa lastenvaunuille ja pyörätuoleille varatussa paikassa. Sen sijaan aikuisten polku- ja potkupyöriä ei saa kuljettaa busseissa eikä raitiovaunuissa, koska niille ei ole riittävästi tilaa.

Polkupyöriä saa kuljettaa metrossa ja lähijunissa, jos niissä on tilaa. Huolehdi pyörästä metro- tai lähijunamatkan aikana, ettei pyörä kaadu muiden matkustajien päälle tai estä sujuvaa liikkumista vaunussa. Turvallisuussyistä pyörää on aina talutettava asemilla ja kerrosten välillä pyörää on kuljetettava hissillä. Liukuportaiden käyttö on kielletty pyörän kanssa.

Kokoontaitettavan polkupyörän saa kuljettaa liikennevälineessä, jos se on pakattu pussiin tai vastaavaan.

Suomenlinnan lautoilla polkupyörän kuljettaminen on maksullista.

Pysäkillä, asemalaiturilla tai linja-autoterminaalissa

Näytä riittävän aikaisin ja selkeästi kädellä, että olet tulossa kyytiin. Raitiovaunulle pysähtymismerkin näyttäminen ei ole välttämätöntä. Voit silti näyttää pysähtymismerkin, etenkin jos pysäkkiä käyttää useampi raitiovaunu. Hämärässä ja pimeässä on hyvä käyttää heijastinta kuljettajan huomion kiinnittämiseksi.

Väistä pysäkille saapuvaa liikennevälinettä. Siirry mahdollisuuden mukaan pari askelta taaksepäin. Huolehdi erityisesti siitä, että lapset eivät mene pysäkin tai laiturin reunalle. Pysäkille saapuvan bussin keula saattaa koukata pysäkin kautta. Pysäkiltä lähtevän bussin perä saattaa siirtyä useita kymmeniä senttejä pysäkin puolelle. Siksi on tärkeää pysytellä riittävän kaukana pysäkin ja ajoradan reunasta. Varo myös sivupeilejä.

Talviolosuhteissa bussi on pysäkkialueella vaarassa liukua. Pidä riittävä etäisyys pysäkkiä lähestyvään tai siltä lähtevään linja-autoon.

Älä juokse bussin tai raitiovaunun edestä tien yli. Kulje ainoastaan jalankulkijoille merkityillä alueilla linja-autoterminaaleissa. Ajokaistojen poikki oikaiseminen ei ole sallittua.

Taskuvarkaudet

Pidä huolta omaisuudestasi taskuvarkauksien varalta. Esimerkiksi avoimessa kassissa olevat lompakot ja puhelimet ovat helppo saalis taskuvarkaalle. Liikennevälineisiin nouseminen ja niistä poistuminen sekä liukuportaat ovat taskuvarkaalle otollisia tilanteita. Varas voi yrittää urkkia pankki- tai luottokorttisi pin-koodia asioidessasi lippuautomaatilla.

Takaisin ylös