Urakoitsijoille

Joukkoliikenne ja katutyöt

 • Ilmoita alkavasta työmaasta hyvissä ajoin (ks. ilmoitusajat alla) osoitteeseen infra@hsl.fi ja liitä mukaan liikennesuunnitelma
 • Ennakkoilmoitusaika vaaditaan sen vuoksi, että HSL joutuu mahdollisesti kilpailuttamaan korvaavaa liikennettä tai suunnittelemaan joukkoliikenteen reitit ja aikataulut uudelleen
 • Katso joukkoliikennereitit Reittioppaasta. Saat kartalle yksittäisen linjan reitin kartalle, kun kirjoitat linjanumeron hakuruutuun.
 • Äkillisissä tilanteissa ota yhteyttä lupaviranomaiseen tai hänen osoittamaansa tahoon

Uudet pysäkit

 • Urakoitsija varustaa uudet pysäkkitolpat keltaisella pysäkin merkillä "531. Paikallisliikenteen linja-auton pysäkki". HSL toimittaa myöhemmin pysäkille linjaliuskat ja tunnukset.
 •  Uusien katospysäkkien käyttöönotossa HSL siirtää pysäkin linjaliuskat ja merkinnät pysäkkitolpilta katokselle.

 

Raitioliikenteeseen vaikuttavat katutyöt

 • Raitioliikenteen poikkeusreitit kiskoja pitkin:

     Keston ollessa 7 vrk tai alle on ilmoitus tehtävä 8 viikkoa aiemmin.
     Keston ollessa yli 7 vrk on ilmoitus tehtävä 4 kk aiemmin.

 • Raitioliikennettä korvaava bussiliikenne:

     Keston ollessa 7 vrk tai alle on ilmoitus tehtävä 3 kk aiemmin.
     Keston ollessa yli 7 vrk on ilmoitus tehtävä 5 kk aiemmin.

Ilmoitukset osoitteeseen: infra@hsl.fi

Pysäkin siirto ja linja-autojen poikkeusreitit

 • Kun vastuullasi oleva työmaa sijaitsee sellaisella kadulla tai kadun välittömässä läheisyydessä, jolla liikennöidään joukkoliikennettä ota aina yhteys HSL:ään
 • Mitä varhaisemmassa vaiheessa otat yhteyttä, sitä vähemmän joukkoliikenteestä on haittaa työmaallesi.
 • Jos työmaa ei ole akuutti (esim. putkirikko), ota yhteys vähintään 2 viikkoa etukäteen.
 • Jos työmaa on linja-auton päätepysäkillä tai se estää linja-autoliikenteen kyseisellä kadulla, ota yhteys vähintään 2,5 kuukautta etukäteen.

Yhteydenotot osoitteeseen: infra@hsl.fi

Urakoitsijan toiminta pysäkkisiirroissa (yleisohje, yksityiskohdista sovittava HSL:n kanssa)

 • Väliaikaisen pysäkkitolpan, liikennemerkin ja jalustan asennus.

 • Tiedotekoteloita tarvittava määrä pysäkkitolppaan (A4, pysty).

 • Väliaikaisen tolpan ja pysäkkialueen kunnossapito.

 • Alkuperäisen pysäkin palauttaminen ja väliaikaisen pysäkin poisto.

Yhteydenotot osoitteeseen: infra@hsl.fi

Raitio- ja linja-autopysäkkejä ei saa siirtää tai poistaa käytöstä ilman HSL:n lupaa

Väliaikainen pysäkki tulee asentaa mahdollisimman lähelle talon seinää tai jalkakäytävän takaosaa (ei kanttikiven reunaan). Katutarkastaja/aluetarkastaja päättää lopullisen sijainnin halutessaan.
 
Tiedotekotelot tulee olla kuvan mukaisesti (n. 10cm välillä eri puolilla tolppaa).

Työmaa tilaa ja kustantaa aiheutuneet joukkoliikenteen tarvitsemat tilapäiset liikennejärjestelyt maastoon (esim. siirtokehotusmerkit).

Työmaa vastaa myös tilapäisen pysäkkialueen kunnossapidosta sekä järjestää tarvittaessa maastoon kulkureittiopasteet tilapäisille pysäkeille.

Joukkoliikenteen sujuvuuden/esteettömyyden turvaaminen on tärkeää työmaan kaikissa työvaiheissa.

Joukkoliikenteen läheisyydessä tehtävistä töistä ota yhteys:

infra@hsl.fi

Jos työskennellään raitiotiekiskojen, ajojohtimien tai metroradan läheisyydessä tai metroasemilla, pitää ottaa yhteyttä HKL:ään:

https://www.hel.fi/hkl/fi/tama-on-hkl/hkl-rakentaa/urakoitsijaohjeistus-kaikille-urakoitsijoille

KYMP, katutyöluvat:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/kaduilla-ja-puistoissa-tehtavat-tyot/

Takaisin ylös

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.