Haagan linjastosuunnitelma

HSL kehittää Haagan alueen linjastoa

HSL on aloittanut Haagan linjastosuunnitelmatyön, joka kattaa Haagan lisäksi Lassilan, Kannelmäen, Maununnevan, Hakuninmaan ja Kuninkaantammen alueet. Suunnitelmassa tarkastellaan erityisesti nykyisten linjojen 40, 41, 42 ja 43 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja.

Seuraa suunnittelun etenemistä blogissa osoitteessa hslhaaga.blogspot.com .

Vastaa liikkumiskyselyyn

Vastaa HSL:n liikkumiskyselyyn 1.9.2019 mennessä osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/6556/ . HSL kartoittaa kyselyn avulla Haagan, Lassilan, Kannelmäen, Maununnevan, Hakuninmaan ja Kuninkaantammen alueilla kulkevien liikkumistottumuksia. Tietoja liikkumisesta kerätään linjastosuunnittelun tueksi Haagan alueen linjaston kehittämiseen.

Tavoitteena on muodostaa yksinkertaisempi linjasto, joka tarjoaa parempia liityntäyhteyksiä ja jota matkustajien on entistä helpompi käyttää. Työssä esimerkiksi selvitetään, onko suunnittelualueen ja Helsingin keskustan välille mahdollista muodostaa yksi tiheällä vuorovälillä ja laajoilla liikennöintiajoilla liikennöivä linja. Yhtenä työn lähtökohtana on se, että muutoksia suunnitellaan nykyisellä kustannustasolla. Jotta tiettyjä yhteyksiä voidaan parantaa, voi vastaavasti jokin toinen, vähemmän käytetty yhteys muuttua esimerkiksi vaihdolliseksi. 

Haagan linjastosuunnitelma on jatkoa huhtikuussa 2019 hyväksytylle Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelmalle, jonka yhteydessä tunnistettiin tarve tarkastella Haagan ja Kannelmäen alueen linjastoa. Mahdolliset muutokset linjastoon toteutetaan aikaisintaan vuonna 2021, ja ne ovat osin sidoksissa Helsingin poikittaislinjaston muutosten kanssa.Haagan linjastosuunnitelman aikataulu: Syksyllä 2019 suunnitelman tekeminen ja päätöksenteko. Linjaston aikataulusuunnittelu ja käyttöönotto vuonna 2021.Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Haagan linjastosuunnitelma -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.