Haagan linjastosuunnitelma

HSL kehittää Haagan alueen linjastoa

HSL on aloittanut Haagan linjastosuunnitelmatyön, joka kattaa Haagan lisäksi Lassilan, Kannelmäen, Maununnevan, Hakuninmaan ja Kuninkaantammen alueet. Suunnitelmassa tarkastellaan erityisesti nykyisten linjojen 40, 41, 42 ja 43 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja.

Seuraa suunnittelua ja osallistu blogissa osoitteessa hslhaaga.blogspot.com

Kommentoi linjastoluonnosta 3.11. mennessä!

Luonnos Haagan linjastosta on julkaistu blogissa. Tutustu luonnokseen tästä! Kommentointiaikaa on 3.11.2019 asti. HSL toivoo kommentit ensisijaisesti blogiin, mutta vaihtoehtoisesti oman mielipiteensä voi kertoa HSL:n palautejärjestelmän tai asiakaspalvelun (puhelin, palvelupiste) kautta. Jos laitat viestisi palautejärjestelmän kautta, muista otsikoida viestisi ”Haagan linjastosuunnitelma”.

Tervetuloa asukastilaisuuteen 24.10.

HSL järjestää asukastilaisuuden, jossa esitellään Haagan alueen linjastosta tehtyä luonnosta. Suunnittelualueen asukkailla sekä alueella työskentelevillä ja liikkuvilla on mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaluonnosta ja esittää kysymyksiä tilaisuudessa.

Asukastilaisuus:
Torstaina 24.10.2019 kello 18:00-19:30 Valkean talon auditorio, Ilkantie 4, Helsinki

Tilaisuus alkaa kello 18 HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden esityksellä. Tämän jälkeen on varattu aikaa yhteiseen keskusteluun.

Suunnittelutyön eteneminen

HSL:n liikkumiskysely oli avoinna 15.8.–1.9.2019. Kyselyllä kartoitettiin Haagan, Lassilan, Kannelmäen, Maununnevan, Hakuninmaan ja Kuninkaantammen alueilla kulkevien liikkumistottumuksia. Tietoja liikkumisesta kerättiin linjastosuunnittelun tueksi Haagan alueen linjaston kehittämiseen.

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Haagan linjastosuunnitelma -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa. Blogi toimii ensisijaisena vuorovaikutuskanavana, mutta palautetta on mahdollista jättää myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Tavoitteena on muodostaa yksinkertaisempi linjasto, joka tarjoaa parempia liityntäyhteyksiä ja jota matkustajien on entistä helpompi käyttää. Työssä esimerkiksi selvitetään, onko suunnittelualueen ja Helsingin keskustan välille mahdollista muodostaa yksi tiheällä vuorovälillä ja laajoilla liikennöintiajoilla liikennöivä linja. Yhtenä työn lähtökohtana on se, että muutoksia suunnitellaan nykyisellä kustannustasolla. Jotta tiettyjä yhteyksiä voidaan parantaa, voi vastaavasti jokin toinen, vähemmän käytetty yhteys muuttua esimerkiksi vaihdolliseksi. 

Haagan linjastosuunnitelma on jatkoa huhtikuussa 2019 hyväksytylle Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelmalle, jonka yhteydessä tunnistettiin tarve tarkastella Haagan ja Kannelmäen alueen linjastoa. Mahdolliset muutokset linjastoon toteutetaan aikaisintaan vuonna 2021, ja ne ovat osin sidoksissa Helsingin poikittaislinjaston muutosten kanssa.

Syksyllä 2019 suunnitelman tekeminen ja päätöksenteko. Linjaston aikataulusuunnittelu ja käyttöönotto vuonna 2021.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.