Haagan linjastosuunnitelma

HSL:n hallitus hyväksyi Haagan linjastosuunnitelman

HSL:n hallitus hyväksyi Haagan linjastosuunnitelman kokouksessaan 17.12.2019. Kokouksen pöytäkirja.

Lue lisää hyväksytystä suunnitelmasta tiedotteesta.

Lisätietoa suunnittelusta ja muutoksista saat Haagan linjastosuunnitelma -blogista.

Mies istuu bussipysäkillä, laukku jalkojen edessä ja bussi taustalla.

Uusi linjasto

Tiheän vuorovälin linjat (vuoroväli päivällä 10 minuuttia):

 • 40 Elielinaukio–Haaga–Kannelmäki
 • 52 Kuninkaantammi–Kannelmäki–Huopalahti as.–Munkkivuori–Otaniemi

Peruslinjat (vuoroväli päivällä 20 minuuttia):

 • 37 Kamppi–Malminkartano–Myyrmäki
 • 41 Kamppi–Ruskeasuo–Etelä-Haaga–Pohjois-Haaga
 • 42 Kamppi–Ruskeasuo–Maununneva–Kannelmäki

Täydentävät linjat (vuoroväli päivällä 20 minuuttia, liikennöi ma–la):

 • 33 Haaga–Munkkivuori–Munkkiniemi–Tarvo

Karttakuvat linjojen reiteistä ovat katsottavissa hallituksen pöytäkirjan liitteenä olevasta raporttiluonnoksesta.

Keskeiset muutokset linjastossa

 • Linja 40 jatketaan Pohjois-Haagasta Kannelmäkeen.
 • Linjan 41 reitti lyhenee Kannelmäestä Pohjois-Haagan asemalle. Reitti muuttuu Etelä-Haagassa.
 • Linja 43 lakkautetaan.
 • Linja 52 jatketaan Kuninkaantammeen (uuden linjan 52 reitti perustuu Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmassa esitettyyn reittiin).
 • Lähibussin 33 reitti muuttuu Haagassa (verrattuna siihen, mitä on esitetty Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmassa).

Uuden linjaston tavoitteena on selkeyttää Haaga–Kannelmäki-alueen säteittäistä bussilinjastoa sekä parantaa liityntäyhteyksiä juna-asemille. Tiheän vuorovälin linjat 40 ja 52 yhdistävät keskeisiä joukkoliikenteen vaihtopaikkoja, missä ne tarjoavat sujuvat vaihtoyhteydet esimerkiksi raideliikenteeseen ja runkobussilinjoille. Linjan 40 uuden reitin varrella asuu korkeintaan 400 metrin etäisyydellä bussipysäkeistä lähes kaksi kolmasosaa Haaga–Kannelmäki-alueen asukkaista. Linja 52 tarjoaa jatkossa tiheitä yhteyksiä sekä Kannelmäen että Huopalahden asemalle.

Haagan linjastosuunnitelma on jatkoa huhtikuussa 2019 hyväksytylle Helsingin poikittaislinjojen kehittämissuunnitelmalle, jonka yhteydessä tunnistettiin tarve tarkastella Haagan ja Kannelmäen alueen linjastoa.

Uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön syysliikenteen alkaessa elokuussa 2021. Raide-Jokerin rakentamisesta aiheutuvat poikkeusjärjestelyt voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia toteuttamisaikatauluun tai edellyttää linjastomuutosten toteuttamista vaiheittain.

Suunnittelutyön eteneminen

Työn tavoitteena oli kehittää Haagan, Lassilan, Kannelmäen, Maununnevan, Hakuninmaan ja Kuninkaantammen alueiden bussiliikennettä. Suunnitelmatyössä tarkasteltiin erityisesti bussilinjojen 40, 41, 42 ja 43 reittejä, tarjontaa ja liikennöintiaikoja.

Työn etenemistä pystyi seuraamaan Haagan linjastosuunnitelma -blogissa, joka toimi asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogisivustolla asukkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. Palautetta oli mahdollista antaa myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Asukkaat saivat osallistua suunnitteluun vastaamalla kyselyyn, jolla selvitettiin Haagan, Lassilan, Kannelmäen, Maununnevan, Hakuninmaan ja Kuninkaantammen alueilla kulkevien liikkumistottumuksia ja mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä. HSL:n liikkumiskysely oli auki 15.8.–1.9.2019. Haagan linjastoluonnos oli kommentoitavana blogissa 9.10.–3.11.2019. Kommentteja sai jättää blogin lisäksi HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta sekä asukastilaisuudessa. Luonnosta esiteltiin asukastilaisuudessa 24.10.2019 Valkean talon auditoriossa Pohjois-Haagassa. Ensimmäistä luonnosta muokattiin asukkailta saadun palautteen perusteella.

Linjastosuunnitelmatyötä tehtiin yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken.

Syksyllä 2019 suunnitelman tekeminen ja päätöksenteko. Linjaston aikataulusuunnittelu ja käyttöönotto vuonna 2021.