Hankinnat

Tällä sivulla ilmoitetaan HSL:n käynnissä olevista tarjouskilpailuista, jotka on ilmoitettu myös HILMA - Julkiset hankinnat -sivustolle. Tavara- ja palveluhankintojen osalta julkaistaan myös kilpailutukseen liittyvät kysymykset ja vastaukset tarjouspyynnössä ilmoitetun päivämäärän jälkeen. Asiakirjat ja linkit poistetaan sivulta tarjousajan päätyttyä.


Tavarat ja palvelut


Bussiliikenteen kilpailukierros 40/2017

HSL julkaisee tarjouspyynnön kilpailukierrokselle 40/2017: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2016-030420

Tarjouspyyntöasiakirjat on ladattavissa Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/hsl.
Sivuston käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat tilattavissa em. osoitteesta.

Liikennöitsijä voi esittää tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä https://tarjouspalvelu.fi/hsl – sivustolla viimeistään 11.01.2017 klo 14.00 mennessä.
Vastaukset määräaikaan mennessä esitettyihin kysymyksiin julkaistaan samalla sivustolla 13.01.2017. 

Tarjousaika päättyy 17.02.2017 klo 14.00.

 


Verkostomainen seutu: Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko

Ilmoitus on julkaistu HILMAssa 5.12.2016 Verkostomainen seutu: Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko

Vastaukset tarjouspyyntöön ” Verkostomainen seutu: Keskukset ja joukkoliikenteen runkoverkko  (5.12.2016)” tulleisiin kysymyksiin:

Kysymys 1: Mikä on MALPAKKA-aineisto? Onko aineistoon mahdollista tutustua jo tarjouskilpailun aikana tai olisiko aineistosta ladattavissa selvitystä tms., jota kautta aineistoon voisi tutustua tarjousta laadittaessa?

Vastaus 1: Maankäyttö, liikenne ja asuntojen hinnat – Paikkatietoaineistot ja mallityökalut (MALPAKKA) -selvityksen tavoitteena oli kehittää välineitä, joiden avulla kuvataan ja analysoidaan nykyisen ja suunnitellun maankäytön tiiviyttä suhteessa saavutettavuuteen ja markkinakysyntään. Työssä nostettiin esiin hyvin saavutettavia ja vetovoimaisia alueita, joiden yhdyskuntarakenteessa on mallinnuksen perusteella tiivistämispotentiaalia. MALPAKKA -selvitys on osa HSL:n liikennejärjestelmän taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittämistyötä. Työssä on tuotettu paikkatietoaineistoja sekä alustava ehdotus yhdeksi mallityökaluksi kuvaamaan liikenteen ja maankäytön välistä yhteyttä. Aineistot toimivat suunnittelun apuvälineenä ja niitä voidaan kehittää edelleen suunnittelutarpeiden mukaan. Raporttia ei ole vielä julkaistu, mutta liitteessä (MALPAKKA-raportin tiivistelmä 1.9.2016) on lisätietoa aiheesta.

PDF icon malpakka-raportin_tiivistelma_1.9.2016.pdf

Tarjousaika päättyy 9.1.2017 klo 12.00