Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjasto

Linjastosuunnitelmatyö kattaa Länsi-Vantaan ja osan Pohjois-Espoon alueista. Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueiden joukkoliikennepalveluja sekä kehittää liikennöinnin täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet ja helpottaa joukkoliikenteen päivittäistä käyttöä.

Uusi linjastoluonnos on julkaistu – kommentointi päättyi 8.9.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosta julkaistiin 22.8. blogissa toinen luonnos. HSL:n suunnittelijat ovat muokanneet ensimmäistä, 14.11.–9.12.2018 kommenteilla ollutta luonnosta asukkailta saadun palautteen perusteella. Suurimmat muutokset aiempaan luonnokseen nähden on tehty toisessa luonnoksessa Pohjois-Espoon sekä Hämeenkylän ja Pähkinärinteen alueiden linjastoon. Myös Ylästön linjastoon on tehty muutoksia. Linjastoluonnoksessa esitetään, että Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueiden linjasto pohjautuisi neljään uuteen runkolinjaan ja näitä täydentävään tiheään liityntäliikenteeseen. Linjastomuutokset on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022. Linjastosuunnitelman vaikutusten hahmottamisen helpottamiseksi linjastoluonnospostaus on jaettu kahteen osaan: tutustu Vantaalle suunniteltuihin muutoksiin tästä ja Espooseen suunniteltuihin muutoksiin tästä.

Luonnosta sai kommentoida 22.8.-8.9.2019. Kommentit toivottiin ensisijaisesti blogiin, mutta palautetta oli mahdollista jättää myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta. 

Suunnittelun eteneminen

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida linjastosuunnitelman blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Blogi löytyy osoitteesta hameenlinnanvaylavihdintie.blogspot.com.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien ensimmäinen linjastoluonnos oli kommentoitavana blogissa 14.11.–9.12.2018. Linjastoluonnoksessa kuvattiin, millaisia joukkoliikenteen muutoksia Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueille olisi tulossa vuonna 2022. Kommentteja sai jättää blogin lisäksi HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Luonnosta esiteltiin kolmessa asukastilaisuudessa, joissa suunnittelualueen asukkailla ja alueella työskentelevillä oli mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaluonnosta ja esittää kysymyksiä. Asukastilaisuudet järjestettiin 21.11.2018 Myyrmäen kirjastossa, 22.11.2018 Ylästön kotiseututalolla ja 29.11.2018 Kalajärven Ruskatalolla.

HSL kartoitti kyselyn avulla Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueilla kulkevien liikkumistottumuksia. HSL:n liikkumiskysely oli auki 25.9.-21.10.2018. Annettuja vastauksia käytetään suunnittelutyön lähtötietoina.

Suunnitelma laaditaan Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien ja HSL:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Linjastosuunnitelmatyön on tarkoitus valmistua syksyllä 2019.