Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjasto

HSL:n hallitus hyväksyi Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman

HSL:n hallitus hyväksyi Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman kokouksessaan 24.3.2020. Linjastosuunnitelmatyö kattaa Länsi-Vantaan ja osan Pohjois-Espoon alueista.

Kokouksen pöytäkirja.

Lue lisää hyväksytystä suunnitelmasta tiedotteesta.

Lisätietoa suunnittelusta ja muutoksista saat Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma- blogista. 

Uusi linjasto

Runkolinjat (vuoroväli 10 min ma-la, 15 min su)

 • 300      Elielinaukio – Vihdintie –  Pähkinärinne – Myyrmäki
 • 400      Elielinaukio – Hämeenlinnanväylä –Myyrmäki – Martinlaakso Vantaankoski
 • 520      Martinlaakso – Myyrmäki –  Leppävaara – Matinkylä
 • 530      Matinkylä – Espoon keskus – Jorvi – Myyrmäki

Peruslinjat (liikennöivät ma-su, päiväliikenteen vuoroväli 20 - 30 min)

 • 37        Kamppi – Honkasuo – Myyrmäki
 • 311      Kaivoksela – Myyrmäki – Rajatorppa – Pähkinärinne - Hämeenkylä
 • 335      Linnainen – Hämevaara – Vapaala – Myyrmäki – Kivimäki – Askisto
 • 431      Elielinaukio – Kuninkaantammi – Kivistö
 • 555      Vantaankoski – Pähkinärinne – Leppävaara
 • 571      Tikkurila – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki
 • 574      Peijas – Aviapolis – Ylästö – Martinlaakso – Myyrmäki
 • 583      Aviapolis – Louhela – Perusmäki
 • 584      Aviapolis – Louhela – Kalajärvi

​Täydentävät linjat (päiväliikenteen vuoroväli yli 30 min tai rajoitetut liikennöintiajat)

 • 321      Elielinaukio – Jupperi - Vanhakartano
 • 345      Elielinaukio – Rinnekoti
 • 566      Martinlaakso – Espoon keskus
 • 572      Mellunmäki – Martinlaakso
 • 616      Hakaniemi – Tammisto – Kivistö

Karttakuvat linjojen reiteistä ovat katsottavissa hallituksen pöytäkirjan liitteenä olevasta raporttiluonnoksesta.

Keskeiset muutokset linjastossa

Muutosten myötä bussilinjastosta alueella tulee entistä verkostomaisempi ja yhteydet aluekeskusten välillä tihenevät. Erityisesti seudullisten aluekeskusten kuten Myyrmäen, Espoon keskuksen sekä Leppävaaran saavutettavuus paranee uusien runkolinjojen perustamisen myötä. Kokonaisuudessaan joukkoliikennetarjonta alueella kasvaa ja poikittais- sekä liityntäliikennettä parannetaan. Helsinkiin suuntautuvat suorat seutulinjat vähenevät, keskustayhteyksien perustuessa aikaisempaa enemmän junaliikenteeseen sekä runkolinjoihin.

Poikittaisten runkolinjojen 520 Martinlaakso – Myyrmäki – Leppävaara - Matinkylä sekä 530 Myyrmäki – Espoon keskus – Matinkylä perustaminen parantaa Espoon ja Vantaan aluekeskusten saavutettavuutta. Linjat tarjoavat kattavat poikittaisyhteydet aluekeskusten välille, sekä tiheän liityntäliikenteen raideliikenteen asemille. Linjojen perustaminen aiheuttaa myös muutoksia nykyisissä poikittaislinjoissa.

Helsinkiin suuntautuvat seutulinjat korvataan suurelta osin runkolinjojen 300 Elielinaukio – Pähkinärinne – Myyrmäki ja 400 Elielinaukio – Martinlaakso - Vantaankoski liikennöinnillä. Seutulinjat 321, 345 ja 431 säilyvät myös jatkossa runkolinjojen täydentäjinä.

Uusi linjasto pyritään ottamaan käyttöön syysliikenteen alkaessa elokuussa 2022. Uusien katuyhteyksien rakentuminen sekä runkolinjojen pysäkki- ja infraparannusten toteutuminen voi kuitenkin vaikuttaa käyttöönoton ajankohtaan.

Suunnittelun eteneminen

Suunnitelmaa tehtiin syksystä 2018 lähtien. Työn tavoitteena oli parantaa Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon linjaston yhdistävyyttä, keskittää palvelua tiheiden laatukäytävien luomiseksi, mahdollistaa matkan suuntaan etenevät sujuvat ja nopeat matkat, tarjota laajat liikennöintiajat sekä muodostaa selkeä palvelukokonaisuus, jossa resurssit on kohdistettu tiiviin yhdyskuntarakenteen alueille.

Työn etenemistä pystyi seuraamaan linjastosuunnitelman blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogisivustolla asukkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. Palautetta oli mahdollista antaa myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta. Suunnitelmasta järjestettiin myös kolme asukastilaisuutta. 

Asukkaat saivat osallistua suunnitteluun vastaamaalla kyselyyn, jolla selvitettiin alueella kulkevien liikkumistottumuksia ja mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä. HSL:n liikkumiskysely oli auki 25.9.2018 - 21.10.2018 ja vastauksia saatiin noin 5000 asukkaalta. 

Ensimmäinen linjastoluonnos oli kommentoitavana blogissa 14.11.–9.12.2018. Toinen linjastoluonnos oli kommenteilla 22.8.–8.9.2019. Toisesta linjastoluonnoksesta saatujen palautteiden perusteella päädyttiin vielä muokkaamaan lopullista suunnitelmaa ennen päätöksentekoa. 

Suunnitelma laadittiin Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien ja HSL:n asiantuntijoiden yhteistyönä.