Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjasto

HSL on aloittanut Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmatyön

Linjastosuunnitelmatyö kattaa Länsi-Vantaan ja osan Pohjois-Espoon alueista. Suunnitelman tavoitteena on parantaa alueiden joukkoliikennepalveluja sekä kehittää liikennöinnin täsmällisyyttä ja luotettavuutta. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa sujuvat vaihtoyhteydet ja helpottaa joukkoliikenteen päivittäistä käyttöä.

Linjastoluonnoksen kommentointi päättyi 9.12.

Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnos oli kommentoitavana blogissa 15.11.–9.12.2018. Linjastoluonnoksessa kuvattiin, millaisia joukkoliikenteen muutoksia Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueille olisi tulossa vuonna 2022. Kommentteja sai jättää blogin lisäksi HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Luonnosta esiteltiin kolmessa asukastilaisuudessa, joissa suunnittelualueen asukkailla ja alueella työskentelevillä oli mahdollisuus kommentoida linjastosuunnitelmaluonnosta ja esittää kysymyksiä. Asukastilaisuudet järjestettiin 21.11.2018 Myyrmäen kirjastossa, 22.11.2018 Ylästön kotiseututalolla ja 29.11.2018 Kalajärven Ruskatalolla.

Tässä PDF-kartta, jossa näkyvät kaikki linjastoluonnoksen linjat:  Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastoluonnos.pdf

Asukastilaisuuksien esitykset:
Myyrmäen asukastilaisuuden esitys.pdf
Ylästön asukastilaisuuden esitys.pdf
Kalajärven asukastilaisuuden esitys.pdf

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida linjastosuunnitelman blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa. Blogi löytyy osoitteesta hameenlinnanvaylavihdintie.blogspot.com.

HSL kartoitti kyselyn avulla Länsi-Vantaan ja Pohjois-Espoon alueilla kulkevien liikkumistottumuksia. HSL:n liikkumiskysely oli auki 25.9.-21.10.2018. Annettuja vastauksia käytetään suunnittelutyön lähtötietoina.

Suunnitelma laaditaan Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien ja HSL:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Linjastosuunnitelmatyön on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2019.