HLJ - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Ajankohtaista liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Animaatio kiteyttää suunnitelmien avainasiat
HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, MASU 2050 -maankäyttösuunnitelmasta ja ASTRA 2025 asumisstrategiasta tehtiin keskeiset kohdat kiteyttävä animaatio, jonka voit katsoa Youtubesta. Animaatiosta on tehty myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

HSL:n hallitus korostaa yhteistä sitoutumista liikennejärjestelmän kehittämiseen
Toimiva liikennejärjestelmä turvaa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet, vähentää liikenteen haittoja ja edistää seudun kilpailukykyä. Kasvavalla seudulla tämä edellyttää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn palvelutason nostoa. Lisäksi tulee hyödyntää tehokkaasti informaatio- ja ohjauskeinoja sekä huolehtia logistiikan tarpeista ja tieliikenteen toimivuudesta.

Linjaukset sisältyvät Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015), jonka HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.3. KUUMA-kunnat hyväksyivät liikennejärjestelmäpäätöksen touko-kesäkuun 2015 aikana. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että vuonna 2050 seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa.

Lue koko päätöstiedote

Nopean kokonaiskuvan suunnitelmasta saat tiivistelmäesitteestä tai HLJ:n esittelykalvoista. Katso myös animaatio. Lisää HLJ 2015 -materiaalia löydät suunnitelman omalta sivulta.
 

Muita kiinnostavia selvityksiä:

Pisararadalla merkittävät vaikutukset työllisyyteen ja maankäyttöön
HSL on teettänyt lisäselvityksen Pisararadan taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Selvityksen mukaan Pisaralla on merkittäviä positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia koko Suomeen.

Lue koko uutinen ja loppuraportti