HLJ - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnittelu on käynnissä. Lisätietoa löydät sivulta www.hsl.fi/mal.

Tältä sivulta löydät tietoa aiemmista liikennejärjestelmäsuunnitelmista.

Animaatio kiteyttää suunnitelmien avainasiat
HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, MASU 2050 -maankäyttösuunnitelmasta ja ASTRA 2025 asumisstrategiasta tehtiin keskeiset kohdat kiteyttävä animaatio, jonka voit katsoa Youtubesta. Animaatiosta on tehty myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

HSL:n hallitus korostaa yhteistä sitoutumista liikennejärjestelmän kehittämiseen
Toimiva liikennejärjestelmä turvaa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet, vähentää liikenteen haittoja ja edistää seudun kilpailukykyä. Kasvavalla seudulla tämä edellyttää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn palvelutason nostoa. Lisäksi tulee hyödyntää tehokkaasti informaatio- ja ohjauskeinoja sekä huolehtia logistiikan tarpeista ja tieliikenteen toimivuudesta.

Linjaukset sisältyvät Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015), jonka HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.3.2015 KUUMA-kunnat hyväksyivät liikennejärjestelmäpäätöksen touko-kesäkuun 2015 aikana. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että vuonna 2050 seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa.

Lue koko päätöstiedote

Nopean kokonaiskuvan suunnitelmasta saat tiivistelmäesitteestä tai HLJ:n esittelykalvoista. Katso myös animaatio. Lisää HLJ 2015 -materiaalia löydät suunnitelman omalta sivulta.
 

Kiinnostavia selvityksiä:

HLJ 2015 -jatkotöitä

Tiemaksut Helsingin seudulle?
HSL:n johdolla tehdyn Ajoneuvoliikenteen hinnoitteluselvityksen perusteella tiemaksut lyhentäisivät matka-aikoja jopa kymmenyksellä Helsingin seudulla, matka-ajat olisivat ennustettavampia, kuljetusketjut sujuvampia ja liikkuminen turvallisempaa. Lisää tietoa tiemaksuista löydät selvityksen omalta sivulta.

Ajoneuvoliikenteen hinnoitteluselvityskokonaisuus
Hinnoitteluselvityskokonaisuuden molemmat osaselvitykset ovat valmistuneet. Teknistoiminnallisen osaselvityksen A tulosten mukaan hinnoittelu parantaa liikennejärjestelmän toimivuutta, auttaa ruuhkautumisen hallinnassa, lyhentää matka-aikoja sekä parantaa ennakoitavuutta ja bussiliikenteen palvelutasoa. Hallinnollislainsäädännöllisessä osaselvityksessä B selvitettiin hinnoittelun edellyttämiä hallinnon ja lainsäädännön muutostarpeita.

Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys AJOVE
Selvityksessä arvioitiin seudun tieverkkoa liikenteellisen palvelutason sekä liikennemelun ja maankäytön kehittämisedellytysten näkökulmista. Työn lopputuloksena kehitettiin menetelmä palvelutason arviointiin ja laadittiin tieverkon kehittämistarpeiden analyysi. Tutustu tästä raporttiin, tiivistelmään ja esittelyaineistoon.

Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuunjakomallin pilotointi Pasila–Riihimäki-ratakäytävässä
Selvityksessä laadittiin HLJ 2015 -suunnitelmassa hyväksytystä kustannusjakomallista tarkennettu suositus liityntäpysäköintialueiden kustannusten jakamiseksi Helsingin seudulla. Suosituksen mukaan autoliityntäpysäköinnin seudullisesti merkittävissä kohteissa kustannukset jaettaisiin valtiolle, pysäköintipaikan sijaintikunnalle sekä pysäköinnin käyttäjien koti- ja kohdekunnille mallissa määriteltyinä osuuksina. Pyöräliityntäpysäköinnin rakentamiskustannukset jaettaisiin tasan pysäköintipaikan sijaintikunnan ja valtion kesken sekä seudullisesti että paikallisesti merkittävissä kohteissa. Lisätietoa raportista.

Pisararadalla merkittävät vaikutukset työllisyyteen ja maankäyttöön
HSL on teettänyt lisäselvityksen Pisararadan taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Selvityksen mukaan Pisaralla on merkittäviä positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia koko Suomeen.

Lue koko uutinen ja loppuraportti