HLJ - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Ajankohtaista liikennejärjestelmäsuunnittelussa

HSL:n hallitus korostaa yhteistä sitoutumista liikennejärjestelmän kehittämiseen

Toimiva liikennejärjestelmä turvaa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet, vähentää liikenteen haittoja ja edistää seudun kilpailukykyä. Kasvavalla seudulla tämä edellyttää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn palvelutason nostoa. Lisäksi tulee hyödyntää tehokkaasti informaatio- ja ohjauskeinoja sekä huolehtia logistiikan tarpeista ja tieliikenteen toimivuudesta.

Linjaukset sisältyvät Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015), jonka HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.3. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että vuonna 2050 seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa.

Tavoitteena on ohjata väestön kasvusta johtuva liikkumistarpeen lisääntyminen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.  Kun rakentaminen keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen ja liikenteen solmukohtiin sekä suositaan täydennysrakentamista, kaupunkirakenne tiivistyy. Tämä tukee kestävää liikkumista sekä vähentää liikkumistarvetta ja tieliikenteen kasvupaineita ja parantaa siten elinkeinoelämän kuljetusten toimivuutta.

HLJ 2015 on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asuntostrategian kanssa. Suunnitelmissa rakentamista ja liikennettä tarkastellaan 14 kunnan muodostamana kokonaisuutena. Helsingin seutua kehitetään yhtenäisenä metropolialueena, jossa on eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne.

HSL:n hallitus lähettää liikennejärjestelmäpäätöksen KUUMA-johtokunnan kautta KUUMA-kuntiin päätöksentekoa varten. Maankäyttösuunnitelma ja asuntostrategia menevät Helsingin seudun yhteistyökokouksen (HSYK) kautta kuntiin hyväksyttäväksi. Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta neuvotellaan vuosille 2016–2019 MAL-aiesopimuksen toimenpiteet ja resurssit niiden toteuttamiseksi.

Lue koko päätöstiedote

Nopean kokonaiskuvan suunnitelmasta saat tiivistelmäesitteestä tai HLJ:n esittelykalvoista.

Tutustu myös HLJ 2015 -raporttiin ja vaikutusten arviointiselostukseen (SOVA).

Tutustu suunnitelman tausta-aineistoon:


Katso myös:

 


Tilaa HLJ-uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisista liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvistä asioista. Tilaa uutiskirje lähettämällä pyyntö osoitteeseen hlj@hsl.fi.

Viimeisin HLJ-uutiskirje