Aikaisemmat liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Ensimmäinen koko Helsingin seudun kattava suunnitelma HLJ 2011

HLJ 2011 oli ensimmäinen seudun kaikki 14 kuntaa kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka toimi seuraavan HLJ 2015 -suunnitelman lähtökohtana. HLJ 2011 hyväksyttiin keväällä 2011, kun HSL:n hallitus (29.3.2011) ja KUUMA-hallitus (19.4.2011) tekivät liikennejärjestelmäpäätöksen. Tutustu HLJ 2011 raporttiin ja tiivistelmään vuoden 2011 julkaisuissa.

HLJ 2011 oli liikennejärjestelmän osalta lähtökohtana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimuksen 2012–2015 valmistelussa. Helsingin seudun kunnat ja HSL allekirjoittivat aiesopimuksen 20.6.2012.

MAL-aiesopimus (Helsingin Seutu -verkkopalvelu)

Ennen HLJ 2011:tä Helsingin seudulle oli laadittu neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ) sekä Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään–Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma KEHYLI. PLJ:ssä olivat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja KEHYLIssä Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi ja Tuusula.

HLJ 2011:n valmistelun aikaiset osaselvitykset

HLJ 2011:n valmistelun kuluessa tehtiin erilaisia osaselvityksiä, joissa käsiteltiin laajasti liikennejärjestelmän kehittämistä. Selvitykset valmisteltiin yhteistyössä seudun eri toimijoiden kanssa, ja ne tuottivat kehittämislinjauksia ja toimenpide-ehdotuksia suunnitelmaa varten. HLJ 2011:n osaselvitysten tuloksia ja aineistoja sekä jatkotöitä hyödynnetään HLJ 2015:n valmistelussa. HLJ 2011:n selvitykset ja jatkotyöt ovat julkaisuissa.

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat PLJ

Pääkaupunkiseudulle on tehty erilaisia  liikennesuunnitelmia jo 1960-luvulta lähtien (Smith-Polvisen liikennesuunnitelma 1968).

PLJ 1994  oli ensimmäinen pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka käsitti Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueen.

Seuraavat PLJ-suunnitelmat valmistuivat vuosina 1998, 2002 ja 2007. Kahdesta jälkimmäisestä solmittiin myös aiesopimukset  liikenne- ja viestintäministeriön, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) kesken.

Elokuussa 2008 allekirjoitetun PLJ 2007:n aiesopimuksen yhteydessä sovittiin, että osapuolet valmistelevat yhteistyönä seuraavaa koko Helsingin seudun 14 kuntaa koskevaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Samalla sovittiin, että suunnitteluprosessi kytketään tiiviisti maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyöhön. Tavoitteena oli metropolipolitiikan mukaisesti sovittaa  maankäyttöratkaisut ja liikenneinvestoinnit tiiviimmin yhteen. PLJ 2007 ja sen aiesopimus on vuoden 2007 julkaisuissa.