HLJ 2015

HSL:n hallitus korostaa yhteistä sitoutumista liikennejärjestelmän kehittämiseen

Toimiva liikennejärjestelmä turvaa sujuvat ja monipuoliset liikkumismahdollisuudet, vähentää liikenteen haittoja ja edistää seudun kilpailukykyä. Kasvavalla seudulla tämä edellyttää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn palvelutason nostoa. Lisäksi tulee hyödyntää tehokkaasti informaatio- ja ohjauskeinoja sekä huolehtia logistiikan tarpeista ja tieliikenteen toimivuudesta.

Linjaukset sisältyvät Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ 2015), jonka HSL:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 3.3.2015. KUUMA-kunnat hyväksyivät liikennejärjestelmäpäätöksen touko-kesäkuun 2015 aikana. Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että vuonna 2050 seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa.

Tavoitteena on ohjata väestön kasvusta johtuva liikkumistarpeen lisääntyminen joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.  Kun rakentaminen keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen ja liikenteen solmukohtiin sekä suositaan täydennysrakentamista, kaupunkirakenne tiivistyy. Tämä tukee kestävää liikkumista sekä vähentää liikkumistarvetta ja tieliikenteen kasvupaineita ja parantaa siten elinkeinoelämän kuljetusten toimivuutta.

HLJ 2015 on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä seudun maankäyttösuunnitelman ja siihen sisältyvän asuntostrategian kanssa. Suunnitelmissa rakentamista ja liikennettä tarkastellaan 14 kunnan muodostamana kokonaisuutena. Helsingin seutua kehitetään yhtenäisenä metropolialueena, jossa on eheä ja ekotehokas yhdyskuntarakenne. Suunnitelmaraporttien viimeistelyssä on otettu huomioon lausuntokierrokselta saatu palaute.

Hyväksyttyjen suunnitelmien pohjalta neuvotellaan vuosille 2016–2019 MAL-aiesopimuksen toimenpiteet ja resurssit niiden toteuttamiseksi.

Lue koko päätöstiedote

Nopean kokonaiskuvan suunnitelmasta saat tiivistelmäesitteestä tai HLJ:n esittelykalvoista. Katso myös animaatio aiheesta Youtubessa.

Tutustu myös näihin


Lähtökohta- ja taustaselvitykset 

HLJ 2015:n valmistelussa on hyödynnetty useita tätä suunnitelmaa varten tehtyjä taustaselvityksiä, katso HLJ 2015:n valmistelussa palvelleet taustaselvitykset ja muut materiaalit. HLJ 2015 on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian kanssa.

HLJ 2015:n valmistelussa on huomioitu sekä valtakunnalliset että seudulliset lähtökohdat ja tavoitteet. HLJ:n kannalta tärkeimpiä linjauksia ja päätöksiä ovat valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko, Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyö ja MAL-aiesopimus, Uudenmaan maakuntakaava sekä seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma.

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on keskeinen osa HLJ 2015:n valmisteluprosessia. Arviointi tukee suunnittelua, vuorovaikutusta ja päätöksentekoa. HLJ:n vaikutusten arvioinnin tulee täyttää viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arviointilain (SOVA) velvoitteet. Vaikutusten arviointi on valmistunut rinnan HLJ 2015 -suunnitelman kanssa ja se sisältää myös maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian vaikutusten arvioinnin.


Kysymyksiä suunnittelijoille?

Jos jokin jäi askarruttamaan, lähetä kysymyksesi, palautteesi tai ehdotuksesi osoitteeseen hlj@hsl.fi.
Joukkoliikenteen linjastosuunnitelmia ja liikennöintiä koskevissa palautteissa käytä HSL-palautelomaketta.


Yhteystiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) laatimisesta vastaa HSL:n liikennejärjestelmäosasto:

  • osastonjohtaja Sini Puntanen
  • ryhmäpäällikkö Tapani Touru, liikennejärjestelmäsuunnittelu
  • ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori, liikennetutkimukset ja -ennusteet
  • liikennetutkija Pekka Räty

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@hsl.fi

Puhelinvaihde (09) 4766 4444

Katso myös

HSL-kuntayhtymä