Julkaisut

Uusimmat liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvät julkaisut ovat sivulla https://www.hsl.fi/mal/julkaisut.

HLJ-julkaisuissa on liikennejärjestelmäsuunnittelua varten tehdyt tutkimukset, selvitykset, raportit ja suunnitelmat sekä muu aineisto.

2016

Ajoneuvoliikenteen hinnoittelu
Teknistoiminnalinen selvitysPDF iconHallinnollislainsäädännöllinen selvitys

Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys
Raportti Tiivistelmä Esittelyaineisto
Analyysi pyöräpysäköinnin potentiaalista joukkoliikenteen pysäkeillä
Raportti

Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuujakomallin pilotointi Pasila–Riihimäki -ratakäytävässä
Raportti

Liikennejärjestelmän terveysvaikutukset, Mistä on kyse?

tiivistelma_7_12_2016

MALPAKKA - Maankäyttö, liikenne ja asuntojen hinnat Paikkatietoaineistot ja mallityökalut
Malpakka-tiivistelma

Malpakka-raportti

 


 

2015

Maankäyttö, liikenne ja asuntojen hinnat, Saavutettavuuden ja yhdyskuntarakenteen vaikutuksista asuntojen hintaan ja maankäytön tehokkuuteen
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015
HLJ 2015 -raportin liite: Toimenpidekortit

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seuranta
Raportti 2015 Tiivistelmä 2015 Kalvosarja 2015

HLJ 2015 Joukkoliikenteen varikkoselvitys
Kerava–Nikkilä-radan henkilöliikenteen tarveselvitys
Pisararadan vaikutusarviointi, loppuraportti

2014

Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä, HLJ 2015
Raportti 7/2014
Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen osaselvitys AJOTA, HLJ 2015
Raportti
Arvioita ajoneuvoliikenteen päästökehityksestä, HLJ 2015
Raportti, Kalvosarja
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma - luonnos, HLJ 2015
Raportti, Kalvosarja, Toimenpidekortit
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointi SOVA, HLJ 2015
Raportti
Joukkoliikennestrategia, HLJ 2015
Raportti
Kävelyn ja pyöräilyn osaselvitys, HLJ 2015
Raportti
Liikennemallitarkastelut, HLJ 2015
Raportti
Liikkumisen palvelut ja ohjaus -osaselvitys, HLJ 2015
Raportti
Maankäyttöprojektioiden laadinta Helsingin seudun HLJ 2015- ja MASU -projektien lähtötiedoiksi, HLJ 2015
Raportti
MAL: Suunnitelun lähtökohdat ja tiivistelmät suunnitelmista
Tiivistelmä
Näkökulmia Helsingin seudun maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä maankäytön kehittämisalueiden edellytyksiin
Asiantuntijakyselyn ja -haastatteluiden tuloksia (pdf, Helsingin kaupungin verkkopalvelu)
Pyöräväylien kunnossapitoselvitys, HLJ 2015
Raportti
Saavutettavuustarkastelut ja joukkoliikenteen matka-aikasaavutettavuus SAVU&MASA
Raportti 3/2014
Tavaraliikenne ja elinkeinoelämän tarpeet, HLJ 2015
Raportti

2013

Bussiliikenteen infrahankkeiden priorisointi vaikuttavuuden perusteella BUSSIKUHA, HLJ 2015
Raportti 16/2013
Helsingin matkustajasatamien tavara-autoliikenne syksyllä 2012, HLJ 2015
Raportti 26/2013
HLJ 2011:n seurantaindikaattorit, HLJ 2011
Kalvosarja
HLJ-barometri, HLJ 2015
Tiivistelmä, Kalvosarja Kyselylomake Rekisteriseloste
Jakeluliikenteen tutkimus JAKE, HLJ 2015
Kyselylomake
Liikennepoliittisten valintojen vaikutus liikkumiseen suurilla pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla POLISE, HLJ 2015
Raportti 15/2013, Tiivistelmä
Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012
Raportti 27/2013, Tiivistelmä, Rekisteriseloste
Logistiikka-aluetutkimus LOGI, HLJ 2015
Tutkimusseloste, Rekisteriseloste, Kartta
Nykytilaselvitys NYYTTI, HLJ 2015
Raportti, Tiivistelmä
Tulevaisuus- ja rahoitustarkastelut TUURI, HLJ 2015
Raportti, Tiivistelmä
Vaikutusten arviointi SOVA, HLJ 2015
Arviointiohjelma 23/2013

2012

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman seurannan kehittäminen, HLJ 2011
Raportti 23/2012
Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia LIITU, HLJ 2011
Raportti 20/2012, Tiivistelmä
Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma LIIPY, HLJ 2011
Raportti 32/2012, Tiivistelmä
Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia 2035 LIIPY, osaselvitys, HLJ 2011
Raportti 32/2012
Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely PÄÄVE, HLJ 2011
Raportti 21/2012, Tiivistelmä
Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen JULKI, HLJ 2011
Raportti 17/2012, Tiivistelmä
Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA, HLJ 2011
Raportti 22/2012, Esite
Puiteohjelma, HLJ 2015
Raportti 27/2012
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) aiesopimuksen seurannan päivitys 2012, PLJ 2007
Muistio
Saavutettavuustarkastelut SAVU, HLJ 2011
Raportti 18/2012, Tiivistelmä
Skenaariot ja liikenne-ennusteet, HLJ 2011
Raportti 24/2012

2011

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, HLJ 2011
Raportti, Tiivistelmä
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointi SOVA, HLJ 2011
Raportti 30/2011, Tiivistelmä
Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustemalli, HLJ 2011
Raportti 33/2011, Tiivistelmä
HLJ 2011:n jälkiarviointi, sidosryhmäkysely, HLJ 2011
Raportti 29/2011
Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet ja kustannustehokkaat hankkeet KUHA, HLJ 2011
Raportti 28/2011, Esite

2010

Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys, HLJ 2011
Raportti 28/2010, Tiivistelmä
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) valmisten tilanne keväällä 2010, HLJ 2011
Tiivistelmä
Helsingin seudun työssäkäyntialueen laajan liikennetutkimus LITU  2008, HLJ 2011
Raportti 33/2010
Joukkoliikennestrategia, HLJ 2011
Raportti 22/2010, Tiivistelmä
Kävely ja pyöräily Helsingin seudulla, HLJ 2011
Raportti 24/2010, Tiivistelmä
Laaja liikennetutkimus (LITU 2008) ja liikennemallien käyttö HLJ 2011:n laadinnassa, HLJ 2011
Tiivistelmä
Liikenteen hallinta ja liikkumisen ohjaus, HLJ 2011
Raportti, Tiivistelmä
Liikkumistottumukset Helsingin seudun työssäkäyntialueella vuonna 2008
Raportti 32/2010
Maankäyttö ja raideverkkoselvitys MARA, HLJ 2011
Raportti 9/2010, Tiivistelmä, Tavoiteverkko 2050
Pysäköintipolitiikkaselvitys, HLJ 2011
Työpaja, Tiivistelmä
Tavaraliikenne Helsingin seudulla: katsaus Helsingin seudun ja Uudenmaan tavaraliikenteen nykytilaan, kehitysnäkymiin ja ongelmiin, HLJ 2011
Raportti 23/2010, Tiivistelmä
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seurantan Helsingin seudulla, HLJ 2011
Raportti 21/2010

2009

Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä, HLJ 2011
Raportti
Liikennejärjestelmätason keinot ilmastonmuutoksen hillinnässä, HLJ 2011
Raportti, Esiselvitys
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen määräpaikkatutkimus 2008
Raportti
Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimus 2008
Raportti
Puiteohjelma
Raportti, Tiivistelmä
Tulevaisuustarkastelu, HLJ 2011
Raportti, Tiivistelmä
Vaikutusten arvioinnin lähtökohtaselvitys ja arviointisuunnitelma, HLJ 2011
Raportti
Vuorovaikutussuunnitelma, HLJ 2011
Raportti
Vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi, HLJ 2011
Tiivistelmä

2008

Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköintitutkimus 2008
Raportti

2007

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, PLJ 2007
Raportti, Aiesopimus