Strategiset tavoitteemme 2025

1. Kohti päästötöntä joukkoliikennettä

Mittarina tässä ovat joukkoliikenteen Co2-päästöt, joiden pitää olla 90 % pienemmät kuin vuonna 2010.

Suomella ja pääkaupunkiseudun kunnilla on kunnianhimoiset tavoitteet  hiilineutraalisuudelle ja kestävälle kehitykselle. Suomi haluaa olla hiilineutraali vuonna 2035 ja HSL alueen kolme suurinta kuntaa jo vuonna 2030.

Haluamme omalla toiminnallamme tukea näiden tavoitteiden saavuttamista kehittämällä joukkoliikennepalveluistamme päästöttömiä. Tavoitteenamme on vähentää vuoteen 2025 mennessä joukkoliikenteen Co2-päästöjä 90 % vuoteen 2010 verrattuna. Vuoteen 2035 mennessä tavoitteena on tarjota joukkoliikennepalvelut täysin päästöttömästi.

2. Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa

Tavoitteenamme on, että vuonna 2025 nousuja joukkoliikenteeseen on 400 miljoonaa.

Koronapandemian seurauksena matkustajamäärät ja lipputulot romahtivat vuonna 2020: lipputulot laskivat vuonna 2020 37 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna, ja tilanne on jatkunut haastavana myös vuonna 2021.

Tavoitteenamme on tulevalla strategiakaudella palauttaa joukkoliikenteen käyttö vahvalle kasvu-uralle ja saavuttaa jopa hieman pandemiaa edeltävää aikaa korkeampi nousijamäärä eli 400 miljoonaa nousijaa vuonna 2025. Tämä tarkoittaa 70 prosentin kasvua matkustajamäärissä vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna.

3. Kustannustehokas joukkoliikenne

Tässä onnistumista mittaamme matkustajakilometrikustannuksella, jossa tavoitteena on 0,25 € /km ilman infrakustannuksia.

Infra-, operointi- ja rahoituskulujen odotetaan kasvavan tulevalla strategiakaudella johtuen erityisesti jo tehdyistä investoinneista ja päätöksistä mm. joukkoliikenneinfrastruktuuriin ja varikkoihin. Tulevalla strategiakaudella kustannussäästöjä pyritään saavuttamaan erityisesti liikennöintisopimusten uusimisien yhteydessä.

Toiminnan kustannustehokkuuden tavoitteeksi tulevalle strategiakaudelle on asetettu matkustajakilometrikustannus 0,25 € /km ilman infrakustannuksia, mikä mittaa toiminnan kustannustehokkuutta kokonaisvaltaisesti ja ottaa huomioon erityisesti niiden toimenpiteiden vaikutuksen, joihin HSL voi itse vaikuttaa tulevalla strategiakaudella.

4. Tasapainoinen talous

Seuraamme tavoitetta kahden mittarin avulla: vuodelle 2025 tavoitteena on 400 miljoonan euron tulot ja 50–55 prosentin kuntaosuus.

Tavoitteenamme on saavuttaa omistajaohjauksen 50 prosentin subvention tavoitetaso. Tulevalla strategiakaudella tavoitetason saavuttamista haastavat kuitenkin matkustajamäärien radikaali pudotus vuosina 2020–2021, matkustajamäärien tulevaan kehitykseen liittyvä epävarmuus sekä infra-, operointi- ja rahoituskulujen aikaisemmista päätöksistä johtuvat korotukset. Näistä syistä johtuen kuntaosuuksille yhteensä on asetettu tavoitteeksi 50–55 prosenttia.

Tuloja koskeva tavoite vuodelle 2025 on 400 miljoonaa euroa. Keskeisin tulonlähde on edelleen lipputulot, joiden kasvattaminen on keskiössä. Lipputulojen määrä on hyvin vahvasti riippuvainen matkustajamäärien kehittymisestä. Strategiakaudella pyritään kuitenkin lisäämään myös muiden tulonlähteiden määrää. Tavoite tarkoittaa tulojen kasvua 24 prosentilla vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna.