Kehä I:n joukkoliikenteen linjastotarkastelu on päättynyt

Linjastotarkastelun aikana paransimme ymmärrystämme Kehä I:n käyttäjien ja tien ympäristössä asuvien liikkumisesta ja siihen liittyvistä tarpeista. Kartoitimme myös sitä, kuinka nykyiset joukkoliikennepalvelut Kehä I:n ympäristössä toimivat.

Tavoitteenamme on ollut luoda Kehä I:lle houkuttelevaa ja kustannustehokasta joukkoliikennettä. Suunnittelimme Kehä I:n linjastoa syksystä 2022 kevääseen 2023. Muutokset bussilinjoihin 54 ja 553(K) toteutetaan elokuussa 2025.

Linjastotarkastelun raporttiin voi tutustua täällä (pdf)!

Kuvassa on esitetty Kehä I:n linjastotarkastelun projektin eteneminen kaaviossa. Vasemmalta oranssia osiota edeten projektin luonnoksen suunnitteluvaiheessa asukkailla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun vastaamalla liikkumiskyselyyn, kommentoimalla blogiin sekä osallistumalla matkapäiväkirjojen tekoon ja työpajoihin. Luonnosvaihe kestää syksyn 2022 ajan.   Oikealla sinisellä osiolla edetään projektin asiantuntijavetoiseen vaiheeseen, missä asukkaiden kommenttien jälkeen luonnos viimeistellään alkuvuodesta 2023 suunnitelmaksi ja se etenee päätettäväksi HSL:n hallitukselle. Linjaston uudet reitit ja suunnitelman käytäntöön asettaminen tapahtuu 2025

Kuvassa on esitetty Kehä I:n linjastotarkastelun projektin eteneminen kaaviossa. Vasemmalta oranssia osiota edeten projektin luonnoksen suunnitteluvaiheessa asukkailla oli mahdollisuus osallistua suunnitteluun vastaamalla liikkumiskyselyyn, kommentoimalla blogiin sekä osallistumalla matkapäiväkirjojen tekoon ja työpajoihin. Luonnosvaihe kesti syksyn 2022 ajan.

Oikealla sinisellä osiolla edettiin projektin asiantuntijavetoiseen vaiheeseen, missä asukkaiden kommenttien jälkeen luonnos viimeisteltiin suunnitelmaksi keväällä 2023. Linjaston uudet reitit tulevat käyttöön vuonna 2025.

11. blogi: Kiitokset Kehä I:n linjastotarkasteluun osallistumisesta

Suunnittelimme Kehä I:n uutta busslinjastoa tiiviissä yhteistyössä tien ympäristön asukkaiden sekä alueella liikkuvien ja työskentelevien kanssa.

Kysyimme kesäkuussa projektin päätteeksi asukkaiden kokemuksia linjastosuunnitteluun osallistumisesta kyselyllä, johon saimme noin 2 800 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille!

Miten olet voinut osallistua?

Osallistumisen mahdollisuuksia oli suunnittelun aikana useita.

Kommentointi ja keskustelu

Blogitekstien yhteydessä on ollut mahdolista kertoa mielipiteensä ja keskustella kanssamme. Helmikuun 2023 aikana julkaisimme linjastoluonnoksia kommentoitaviksi.

Verkkokyselyt

Toteutimme liikkumiskyselyn loka- ja marraskuussa 2022 ja siihen vastasi noin 9 400 henkeä. 

Työpajat ja matkapäiväkirjat

Kahteen työpajaan osallistui yhteensä 18 henkeä. Matkapäiväkirjaa piti 18  asiakasta. Toteutimme työpajat ja matkapäiväkirjat vuoden 2022 lopulla. 

 

 

Palautetta netissä tai soittamalla

Voit aina lähettää meille palautetta osoitteessa hsl.fi/palaute tai soittaa asiakaspalveluumme numeroon 09 4766 4000.

Näin suunnittelu eteni

Teimme suunnittelua yhteistyössä asiakkaiden ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. Aluksi lisäsimme ymmärrystämme alueen liikkumistarpeista, mihin tarvitsimme asukkaiden ja alueella liikkuvien apua.

Kun olimme keränneet ymmärrystä asiakkaiden tarpeista, tiesimme, miten Kehä I:n suuntaista joukkoliikennettä olisi hyvä kehittää. Koska  asiakasymmärryksen koostamisen yhteydessä nousi esiin tarve Kehä I:n joukkoliikennepalvelun kehittämiselle, laadimme luonnoksen tietä palvelevista bussilinjoista.

Luonnoksen tehtyämme kerääsimme kommentteja bussilinjojen muutoksista, ja muokkaasimme linjoja kommenttien pohjalta, jotta pystyimme toteuttamaan asiakkaita parhaiten palvelevan bussilinjaston.