2. blogi: Liikkumiskyselyyn on tullut jo yli 8 000 vastausta

Olemme saaneet jo yli 8000 vastausta liikkumiskyselyymme. Suurkiitos kaikille teille, jotka olette jo vastanneet!

Kysely on avoinna 13.11. asti, joten aikaa vastata on vielä tämä ja seuraava  viikko. Toivomme vastauksia myös teiltä, jotka ette syystä tai toisesta käytä joukkoliikennettä tällä hetkellä. Jos katsomme vastaajien ikää, kaipaamme lisää vastauksia etenkin alle 29-vuotiailta ja yli 64-vuotiailta vastaajilta. 

Liikkumiskyselyn vastanneiden ikäryhmien osuudet kaikista vastaajista. 16–19-vuotiaat 3,8 prosenttia, 20–29-vuotiaat 13,2 prosenttia, 30–39-vuotiaat 21,7 prosenttia, 40–49-vuotiaat 20,3 prosenttia, 50–64-vuotiaat 28,4 prosenttia ja 65-vuotiaat ja vanhemmat 12,6 prosenttia.

Keski-ikäiset ovat vastanneet ahkerimmin

Tähän mennessä liikkumiskyselyyn ovat vastanneet aktiivisimmin 50–64-vuotiaat, mutta myös 40–49-vuotiailta on tullut runsaasti vastauksia.

Muilla ikäryhmillä on vielä hieman kirittävää vastausaktiivisuudessa. Siksi kaipaamme lisää vastauksia erityisesti ikähaitarin molemmista päistä. 

Vinkkaa siis kyselystä tutuillesi!

Kartalla on esitetty eri alueiden asukkaiden vastausaktiivisuus suhteessa alueen asukaslukuun. Väriskaala on tumman violetista keltaiseen - mitä lähempänä keltaista alue on, sitä aktiivisemmin alueen asukkaat ovat kyselyyn vastanneet. Suhteessa asukaslukuun aktiivisimmin kyselyyn ovat vastanneet Kehä I:n lähistöllä sijaitsevien alueiden asukkaat

Näillä alueilla vastaajat asuvat

Keskitymme linjastotarkastelussa Kehä I:n lähialueilla asuviin, mutta myös niihin, jotka tekevät matkojaan Kehä I:stä pitkin. Vaikka suunnittelualue on laaja, olemme saaneet vastauksia eri puolilta seutua, kuten oheisesta kuvasta näkyy.

Kehä I:n lähialueista Helsingin puolella aktiivisimmin kyselyyn ovat vastanneet Itä- ja Länsi-Pakilan lisäksi Kannelmäen asukkaat ja Espoon puolella Ruukinrannan, Lintulaakson ja Pohjois-Laajalahden alueiden asukkaat.

Kehä I:n lähialueiden ulkopuolella aktiivisimmin kyselyyn ovat vastannet Pohjois-Pasilassa uudella Postipuiston alueella asuvat. Kaipaisimme lisää vastaajia Kehä I:n itäosan ympäristöstä, erityisesti Pukinmäen ja Itäkeskuksen välisellä alueella asuvilta.

Kartta kertoo, kuinka aktiivisesti eri alueiden asukkaat ovat vastanneet liikkumiskyselyyn. Väriskaala on tumman violetista keltaiseen. Keltaisena ja oranssina näkyvillä alueilla vastausaktiivisuus on ollut korkeinta.

Vastaukset kertovat, että Kehä I:n joukkoliikennettä on tarpeen kehittää

Kyselyyn tähän mennessä vastanneet ovat antaneet Kehä I:n joukkoliikennepalvelulle arvosanan 2,75.

 

Tulos jää melko matalaksi, mikä on merkki joukkoliikennepalveluitten kehittämistarpeista Kehä I:n ympäristössä. Vastaajat kaipaavat etenkin suorien ja vaihdottomien bussiyhteyksien kehittämistä, mutta myös bussivuorojen määrään ja vaihtojen sujuvuuteen toivotaan parannusta.

 

Liikkumiskyselyn avoimissa vastauksissa on noussut esiin muun muassa tarve Kehä I:n pysäkkiolosuhteiden kehittämisestä etenkin kävely-yhteyksien ja melusuojauksen näkökulmasta. Vastaajat myös toivovat linjaa, joka kulkisi suoraan Kehä I:stä pitkin Itäkeskuksesta Tapiolaan tiheällä vuorovälillä.

 

Toisaalta osa vastaajista ajatelee, ettei edes Kehä I:stä suoraan kulkeva linja ratkaisi heidän liikkumistarpeitaan, sillä päästäkseen joukkoliikenteellä päämääränsä heidän tulisi ensin vaihtaa kehällä kulkevaan linjaan ja mahdollisesti vielä uudelleen kehällä kulkevalta linjalta toiselle linjalle.

Ehdit vielä vastata liikkumiskyselyyn

Toivomme vielä paljon lisää vastauksia, sillä liikkumiskyselyn tulokset auttavat meitä parhaiten ymmärtämään asukkaiden liikkumistarpeita ja suunnittelemaan alueen bussilinjaston mahdollisimman hyvin. 

 

Vastaa kyselyyn täältä 

 

Lopulliset liikkumiskyselyn tulokset esittelemme tässä blogissa, kun vastausaika on päättynyt.  

 

Lue aikaisempi blogipostaus, jossa kerromme Kehä I:n joukkoliikenteen kehittämisen lähtökohdista 

Ilmoita meille asukasyhdistyksesi osoite

Olemme lähettäneet tietoa projektin käynnistymisestä myös Kehä I:n lähialueilla toimiville asukasyhdistyksille. Jos oma yhdistyksesi ei ole saanut meiltä viestiä, voit ilmoittaa sen sähköpostiosoitteen meille jatkoa varten HSL:n palautejärjestelmän kautta.

Linkki HSL:n palautejärjestelmään