3. blogi: Liikkumiskyselyn tuloksia osa 1/2

Kehä I:n bussilinjatarkastelun liikkumiskysely keräsi yhteensä 9 195 vastaajaa. Kysely oli auki 24.10–13.11.2022. Kiitos paljon kaikille vastaajille!

Käymme tässä blogipostauksessa läpi liikkumiskyselyn tuloksia yleisellä tasolla: kuinka tyytyväisiä Kehä I:n nykyisiin bussilinjoihin ollaan, missä päin kyselyyn vastanneet asuvat ja kuinka Kehä I:n joukkoliikennepalveluita tulisi ensisijaisesti kehittää.

Kyselyssä oli mukana myös kaksi kysymystä, joihin pystyi halutessaan jättämään vapaamuotoisia kommentteja. Saimme yli
2 000 avointa vastausta – suuri kiitos niistä! Avointen kysymysten vastauksia ja tuloksia käsittelemmme seuraavassa blogipostauksessa.

Saimme vastauksia eri puolilta pääkaupunkiseutua

Kyselyyn vastasivat aktiivisimmin Kehä I:n varrella asuvat. Erityisen paljon vastauksia tuli Tapiolan, Leppävaaran, Kannelmäen, Pukinmäen, Kivikon ja Myllypuron alueilta.

Kuvassa on esitetty vastaajien kotien sijainteja lämpökartalla. Kartalle piirtyy vastaajien kotien sijainteja kuvaava värialue Kehä I:n päälle ja sen ympäristöön sekä Kehäradan varrelle Kehä III:n sisäpuolelle.
Vastaajien jakautuminen alueittain. Mitä vaaleampi väri lämpökartalla on, sitä enemmän vastauksia sijainnista on tullut.

Kolmannes vastaajista oli tyytyväisiä Kehä I:n nykyisiin bussilinjoihin

Selvitimme kyselyn avulla, mitä Kehä I:n bussilinjoja vastaajat käyttävät ja kuinka hyvin nykyiset bussilinjat heitä palvelevat. Vastaajien keskuudessa käytetyin Kehä I:stä pitkin kulkeva bussilinja oli 550. Toiseksi käytetyin oli linja 54. 

 

Kehä I:n nykyiset bussilinjat palvelevat vastaajien matkustustarpeita kohtalaisesti. Liikkumiskyselyyn vastanneista noin kolmasosa on tyytyväisiä nykyisiin bussilinjoihin (arvosana 4 tai 5), noin kolmasosaa ne palvelevat kohtalaisesti (arvosana 3) ja noin 40 % on tyytymättömiä nykyisiin bussilinjoihin (arvosana 1 tai 2).  

Pylväsdiagrammissa on kuvattu millaisia arvosanoja vastaajat ovat antaneet Kehä I:n nykyisille bussilinjoille. Arvosana-asteikolla yhdestä viiteen (1 = heikoin arvosana ja 5 = paras arvosana) nykyisten bussilinjojen arvosanat jakautuivat seuraavasti: arvosana 1: 19 %, arvosana 2: 20 %, arvosana 3: 31 %, arvosana 4: 24 % ja arvosana 5: 6 %.
Kehä I:n nykyisille bussilinjoille annettu keskiarvosana oli 2,8. Nykyisiin Kehä I:n bussilinjoihin tyytyväisimpiä olivat Espoossa Lintuvaarasta Tapiolaan ulottuvalla alueella asuvat vastaajat. Tyytymättömimpiä eli suhteellisesti eniten arvosanoja 1 ja 2 antoivat Malmin ympäristössä, Pakilassa ja Kannelmäen suunnalla asuvat vastaajat.

Saimme vastauksia monipuolisesti eri ikäryhmistä

Aktiivisimpia vastaajia olivat 30–39-vuotiaat ja 50–64-vuotiaat. Vähiten vastauksia saimme 16–19-vuotiailta sekä yli 64-vuotiailta. 

Pylväsdiagrammissa on esitetty ikänsä kertoneiden vastaajien ikäjakauma. Ikänsä kertoi 5039 vastaajaa. Ikäluokkakohtaiset osuudet ikänsä kertoneista vastaajista olivat seuraavat: 16–19-vuotiaita 5 %, 20–29-vuotiaita 14 %, 30–39-vuotiaita 22 %, 40–49-vuotiaita 20 %, 60–64-vuotiaita 28 % ja yli 64-vuotiaita 12 %.

Vastaajien työ- ja opiskelupaikat sijoittuivat Kehä I:n ja rautatieratojen varsille

Vastaajien työ- ja opiskelupaikat sijoittuvat pääosin Kehä I:n varrelle ja sen sisäpuolelle sekä rautatieratojen varrelle Myyrmäen, Martinlaakson, Malmin ja Tikkurilan asemien ympäristöön.

Kuvassa on esitetty vastaajien työ- ja opiskelupaikkojen sijainteja lämpökartalla. Kartalle piirtyy vastaajien työ- ja opiskelupaikkojen sijainteja kuvaava värialue Kehä I:n päälle ja sen ympäristöön sekä Kehäradan varrelle Kehä III:n sisäpuolelle.
Lämpäkartan vaalea väri kertoo alueista, joille sijoittui eniten vastaajien työ- ja opiskelupaikkoja.

Tätä vastaajat Kehä I:n joukkoliikenteen kehittämiseltä toivoivat

Liikkumiskyselyn vastaajat toivovat, että Kehä I:n joukkoliikennepalvelun kehittämisessä keskitymme suoriiin bussiyhteyksiin ilman vaihtoja, vuorovälien tihentämiseen, matka-ajan nopeuttamiseen sekä bussien reittien kehittämiseen.

 

Pyysimme vastaajia merkitsemään kartalle Kehä I:n varrelle kohteita, joihin he haluaisivat matkustaa joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteellä haluttaisiin matkustaa Kehä I:n varrelle Espoon suunnalla muun muassa Keilaniemeen, Otaniemeen, Tapiolaan, Laajalahden Bredikseen, Leppävaaran ympäristöön ja Leppävaaran urheilupuistoon.

 

Helsingin puolella toivottuina matkakohteina korostuvat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä Itäkeskus, Myllypuro, Pukinmäki ja Kannelmäki sekä hieman kauempana Kehä I:stä Malmin asema, Pirkkolan urheilupuisto ja Konalassa Vihdintien ympäristö.

 

Liikkumiskyselyyn vastaajat toivovat, että Kehä I:n joukkoliikennepalvelun kehittämisessä keskitymme suoriiin bussiyhteyksiin ilman vaihtoja, vuorovälien tihentämiseen, matka-ajan nopeuttamiseen sekä bussien reittien kehittämiseen.   Liikkumiskyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle Kehä I:n varrelle kohteita, joihin he haluaisivat matkustaa joukkoliikenteellä. Joukkoliikenteellä haluttaisiin matkustaa Kehä I:n varrelle Espoon suunnalla muun muassa Keilaniemeen, Otaniemeen, Tapiolaan, Laajalahden Bredikseen, Leppävaaran ympäristöön ja Leppävaaran urheilupuistoon. Helsingin puolella toivottuina matkakohteina korostuvat Kehä I:n välittömässä läheisyydessä Itäkeskus, Myllypuro, Pukinmäki ja Kannelmäki sekä hieman kauempana Kehä I:stä Malmin asema, Pirkkolan urheilupuisto ja Konalassa Vihdintien ympäristö.
Kyselysn vstaajia pyydettiin merkitsemään kartalle Kehä I:n varrelle kohteita, joihin he haluaisivat matkustaa joukkoliikenteellä. Karttaan on merkitty vaalealla alueet, jotka saivat eniten mainintoja.

Voit osallistu blogin kautta suunitteluun myös jatkossa

Heräsikö tuloksista kysymyksiä? Tähän blogipostaukseen liittyviä kysymyksiä voi esittää alla kommenttiosiossa. Jatketaan seuraavassa blogipostauksessa avoimien kysymysten tulosten parissa 😊

 

Hyödynnämme saatuja vastauksia suunnittelun lähtötietona. Tarkempia suunnitteluratkaisuja pohtiessamme tulemme vielä pyytämään teidän näkemyksiänne ja mielipiteitänne esimerkiksi lyhyiden kyselyjen muodossa.

 

Hienoa, olet löytänyt blogiin. Se toimii virallisena vuorovaikutuskanavana, jota me HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat päivitämme. Täällä voit keskustella meidän kanssamme. Osallistu suunnitteluun ja vaikuta!

 

Teemme suunnittelua syksystä 2022 kevääseen 2023. Mahdolliset muutokset Kehä I:n bussilinjoihin toteutetaan arviolta vuonna 2025. Lue lisää Kehä I:n bussilinjatarkastelusta täältä.

 

 

Palautetta liikkumiskyselystä

Saimme myös kymmenkunta palautetta, jotka koskivat liikkumiskyselyä. Kommentteja tuli seuraavista asioista:

 

  • Karttamerkintöjä oli haastavaa tehdä, etenkin Android-puhelimilla.

  • Kysely oli liian pitkä ja raskas.

  • Kartalle merkittävien matkakohteiden tyyppi pitäisi pystyä itse määrittämään tai vaihtoehtoja olisi pitänyt olla enemmän. Nyt vaihtoehtoina oli työpaikka, opiskelupaikka, koulu- ja päivähoito, ostos- tai asiointipaikka ja vapaa-ajan tai harrastuspaikka.

  • Kyselyyn toivottiin joukkoliikenteen käyttöön liittyen vastausvaihtoehto ''Käyttäisin useammin, jos se olisi paremmin saavutettavissa''.