1. blogi: Kehä I:n linjastotarkastelu alkaa

Olemme aloittaneet Kehä I:n joukkoliikenteen kehittämisen. Katseemme on vuodessa 2024, jolloin pikaraitiotien 550 sekä uuden Tapiolan ja Leppävaaran välillä kulkevan bussilinjan 523 liikenne on alkanut.

Joukkoliikenteen kehittämiseen liittyy vahvasti sen käyttäjien ja siitä kiinnostuneiden tarpeet ja näkemykset. Sen takia olemme linjastotarkastelun aikana monin eri tavoin vuorovaikutuksessa sekä asukkaiden että muiden sidosryhmien kanssa.

 

Linjastotarkastelun tärkeimmät tavoitteet

  • Haluamme ymmärtää Kehä I:n lähialueella asuvien ja tien kautta liikkuvien tarpeita joukkoliikenteen käytölle. 
  • Haluaamme suunnitella Kehä I:lle mahdollisimman monia palvelevat joukkoliikenneyhteydet.
  • Haluamme luoda Kehä I:lle joukkoliikennepalveluita, jotka ovat kokonaistaloudellisesti kannattavia. 
Kartalla näkyy Kehä I:stä noin vuonna 2024 palvelevat bussilinjat sekä pikaraitiotie 550. Kehä I:stä palvelevat reittioppaan mukaisesti linjat 54, 553, 553K, 561 ja 562. Uusi linja 523 kulkee reittiä Westendinasema - Tapiola - Kehä I - Leppävaara reittiä Westendinkatu - Etelätuulentie - Merituulentie - Tapiolantie - Kehä I. Pikaraitiotie 550:n reitti poikkeaa nykyisestä runkobussilinjasta 550 Pitäjänmäen ja Leppävaaran välillä siten, että pikaraitiotie liikennöi junaradan eteläpuolella. Leppävaarassa ratikkalinja kulkee Etelä-Leppävaaran kautta. Otaniemestä ratikkalinja jatkaa Keilaniemeen, ei Tapiolaan.
Kehä I:stä palvelevat bussilinjat ja pikaraitiotie 550 vuonna 2024.

Linjastotarkastelussa mukana olevat bussireitit

Suunnittelualueen bussilinjoista ovat tarkastelussa mukana 54, 553, 553K sekä 523. Linjan 523 liikenne käynnistyy Tapiolan ja Leppävaaran välillä siinä vaiheessa, kun pikaraitiotie 550 aloittaa liikennöinnin.

Suunnittelutyö käynnistyy 24.10.2022 liikkumiskyselyllä ja taustatietoihin, kuten asukas- ja työpaikkamääriin tutustumalla.

Suunnittelutyön alussa tavoitteenamme on parantaa ymmärrystämme Kehä I:n ympäristön asukkaiden ja tietä käyttävien liikkumisesta, liikkumiseen liittyvistä tarpeista sekä siitä, miten toimivia tien nykyiset joukkoliikennepalvelut  ovat. 

Miten sinä voi osallistua suunnitteluun?

Suunnittelun alkuvaiheessa kaikkein paras paikka vaikuttaa on pian julkaistava liikkumiskysely.

Mitä enemmän saamme vastauksia Kehä I:llä ja sen ympäristössä liikkuvilta, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on ymmärtää liikkumistarpeita ja suunnitella alueen bussiliikenne parhaiten palvelevalla tavalla.

Liikkumiskyselyn tuloksista nousee varmasti esille erilaisia kysymyksiä, joita tulemme teidän kanssa yhdessä pohtimaan eri tavoin, kuten työpajoissa, kyselyissä tai täällä blogiteksteissä.

Lisäksi kerromme suunnittelutyön etenemisestä täällä ja muissa kanavissamme. Blogitekstejä kommentoimalla voit osallistua suunnitteluun työn jokaisessa vaiheessa.

Me joukkoliikennesuunnittelijat luemme kaikki kommentit läpi ja vastaamme kysymyksiin. Blogin kautta voit myös olla yhteydessä meihin.

Palautetta on mahdollista jättää myös palautejärjestelmäämme ja asiakaspalvelumme kautta.

Kerromme osallistumismahdollisuuksista lisää, kun työ etenee, joten pysy kuulolla!

 

Aikaisemmat linjastosuunnitelmat

Uusi bussilinja 523 aloittaa liikennöinnin Leppävaarasta Tapiolaan Kehä I:n kautta siinä vaiheessa, kun pikaraitiotie 550 aloittaa liikennöinnin. Linjan perustamisesta on päätetty Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelman yhteydessä talvella 2022.

Tässä linjastotarkastelussa emme esitä linjalle muutoksia Leppävaaran ja Tapiolan välille, mutta tulemme pohtimaan kerätyn asiakasymmärryksen perusteella linjan mahdollista jatkoa Leppävaarasta itään. Lisätietoja Tapiolan ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta löydät täältä