Joukkoliikenne

Luomme kestävällä liikkumisella sujuvaa arkea ja maailman toimivinta kaupunkiseutua. Tuollaisen tavoitteen kirjasimme strategiaamme vuonna 2018, ja se ohjaa viime kädessä kaikkea joukkoliikenteeseen liittyvää suunnitteluamme.

Suunnittelumme kulkee monella tasolla. MAL eli Helsingin seudun maakäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu katsoo kymmenien vuosien päähän siinä missä aikataulut suunnitellaan vuodeksi kerrallaan.

Linjastosuunnitelma, jossa muutamamme kerralla monia jonkun alueen reittejä, voi olla aikajänteeltään jopa kymmenen vuoden mittainen, kun taas liikennöintisuunnitelman laadimme vuoden välein.

Linjojen ja liikenteen suunnittelu

MAL-suunnittelu

 

Suunnitteluohje luo palvelutasomme perustan

Kun suunnittelemme joukkoliikenteen palvelutasoa sekä linjastoja ja aikatauluja, tukenamme on suunnitteluohje. Se kertoo minimitason niin vuorojen tiheydelle kuin pysäkkien etäisyydelle toisistaan. 

Helsingin seutu on jaettu ohjeessa pääpiirteissään viiteen palvelutasoluokkaan muun muassa kunkin alueen joukkoliikenteen käyttäjien määrän mukaan.

Palvelut ovat kattavimmat siellä, missä matkustajia on eniten, mutta luokittelu ei kulje suoraviivaisesti kunnittain. Luokitteluun vaikuttaa myös kunkin kunnan panostus joukkoliikenteeseen ja eri alueet kuntien sisällä voivat kuulua eri ryhmiin.

Ja todellakin, suunnitteluohje kertoo vain minimin, jonka päälle lisäämme palveluita kysynnän ja resurssiemme mukaan.

Joukkoliikenteen suunnitteluohje

Paras joukkoliikenne syntyy yhdessä tehden

Ennen kuin linjastosuunnitelma tulee hallituksemme päätettäväksi, se on kulkenut meillä pitkän tien ja asiakkaat ovat suunnittelun eri vaiheissa mukanamme.

Alussa on uudistusten tarve, johon saamme herätteitä monia kanavia pitkin. Käymme saamamme palautteet huolella läpi ja luotaamme asiakkaittemme mielipiteitä erilaisin kyselyin ja tutkimuksin.

Kun ryhdymme suunnittelemaan uutta linjastoa, työ alkaa usein asiakaskyselyllä, jolla selvitämme alueen asukkaiden matkustustarpeita ja -toiveita. 

Suunnittelun aikana käymme aktiivista keskustelua asukkaiden kanssa muun muassa verkossa ja asukastyöpajoissa ja muokkaamme linjastoluonnosta saamamme palautteen pohjalta.

Kaikkia yksittäisiä toiveita emme pysty toteuttamaan. Lopputulokset ovat aina kompromisseja. Tavoitteemme on kuitenkin aina tarjota mahdollisimman hyvää joukkoliikennettä mahdollisimman monille.

Osallistumisen ja vaikuttamisen sivumme

Tavoitteita ja päätettäviä asioita - mitä joukkoliikenteessä on tulossa?

Runkoverkkojen kehittäminen jatkuu

Tavoitteemme on se, että Helsingin seudun joukkoliikenneverkon perustan muodostavat raide- ja bussiliikenteen runkoyhteydet, joita liityntälinjat täydentävät.

Runkoverkot ovat avaintekijä entistä sujuvampaan ja nopeampaan joukkoliikenteeseen, jolloin siitä tulee myös entistä houkuttelevampaa.

Varikkojen rakentamista linjataan

Lähivuosina tulee ratkaistaviksi suuria kalusto- ja varikkokysymyksiä. Olemme mukana luomassa kalustoista ja varikoista vastaavia organisaatioita ja luomme kuntien kanssa periaatteet uusien varikoiden rakentamiselle.

Työtä kestävien kulkumuotojen puolesta

Tavoitteemme on hillitä ilmastonmuutosta sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistäminen ovat ilmastotyötä jo sinällään.

Aiomme tänä vuonna määritellä päästötavoitteemme vuoteen 2030 asti, jotta hallituksemme voisi päättää tavoitteista vuoden loppuun mennessä.

Useita suuria liikennehankkeita toteutuu

Moni pitkään valmisteltu merkittävä joukkoliikennehanke ottaa lähiaikoina askelia eteenpäin. Lähijunaliikenne kulkee kilpailutettuna kesäkuusta alkaen. Lähivuosina tulevat käyttöön sekä poikittainen pikaraitiotieyhteys Helsingistä Espooseen että metron jatko Matinkylästä länteen.

Raitiovaunut 2020-luvulla

Länsimetro

Joukkoliikenteemme lukuina

Numerot kertovat, että liikenteessä, jonka suunnitelemme ja tilaamamme, on kokoa. Normaalivuonna, jollaiseksi viime vuotta ei voi koronapandemian takia laskea, HSL-alueella tehdään tehdään yli miljoona joukkoliikennematkaa päivässä.