Helsingin seudun pyöräliikenteen pääverkkosuunnitelman päivitys on valmistunut

Helsingin seudun pyöräliikenteen pääverkon suunnitelma on päivitetty. Tutustu julkaisuun täällä. Verkko muodostuu pääreiteistä ja pääreittien laadukkaimmista sekä käytetyimmistä osuuksista baanoista. Pääverkko on 836 km pitkä ja siitä noin kaksi kolmannesta on koko seudun kattavia pääreittejä. Baanaverkkoa on vajaa kolmasosa pääverkosta. Seudullinen pääverkko on määritelty ensimmäisen kerran koko seudulle 10 vuotta sitten, 2012. Pääkaupunkiseudun osalta pyöräliikenteen pääverkkoja on laadittu 1990-luvulta lähtien.

Päivityksessä painotettiin verkon jatkuvuutta ja yhdistävyyttä kuntakeskusten ja tärkeimpien aluekeskusten välillä. Rakennettavaa pääverkkoa on yhteensä 170 km, josta 94 km on pääreittejä ja 76 km baanoja. Lisäksi verkolla on parannettavia osuuksia, joista suuri osa koskee baanaverkon osalta pyörätien leventämistä sekä jalankulun ja pyöräliikenteen erottelua. Vastaavia parannustarpeita on myös seudullisilla pääreiteillä. Toimenpideohjelman baanareittien yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 420 miljoonaa euroa vuoteen 2031 mennessä, josta noin 220 miljoonaa kohdistuu vuosina 2024–2027 toteutettaviin ensimmäisen hankekorin toimenpiteisiin. Kustannusarviot perustuvat joko olemassa oleviin suunnitelmiin tai kilometripohjaiseen arvioon.

Päivitystyössä tunnistettiin myös ne kohdat, joihin pyöräliikenteen automaattisia laskimia olisi hyvä lisätä pyöräliikennemäärien verkollisen seurannan parantamiseksi.