MAL 2023-suunnitelman visio ja tavoitteet on hyväksytty HSL:n hallituksessa, HSYKissä ja KUUMA-johtokunnassa

Helsingin seutu kasvaa, ja kasvu halutaan toteuttaa asukkaiden hyvinvointi, ympäristön kantokyky sekä seudun kilpailukyky huomioiden.

Helsingin seudun visiona on olla Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue vuoteen 2040 mennessä. Maankäytön, asumisen ja liikenteen strategisen MAL 2023 -suunnitelman tavoitteena on rakentaa hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva metropolialue.

Tavoitteet ohjaavat Helsingin seudun MAL 2023 -suunnittelutyötä eli Helsingin seudun maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) strategista kehittämistä.

MAL 2023:n visio ja tavoitteet hyväksyttiin helmi-maaliskuussa 2022 HSL:n hallituksessa, Helsingin seudun yhteistyökokouksessa HSYKissä ja KUUMA-johtokunnassa. Vision ja tavoitteiden lisäksi hyväksyttiin tavoitteita vastaavat arviointikokonaisuudet ja tavoitetasot.

Voit tutustua Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelman visioon, tavoitteisiin, arviointikokonaisuuksiin ja tavoitetasoihin täällä.