MAL-blogi: HSL:n uusi strategia linkittyy tiiviisti MAL-työhön

HSL:n strategia alkaneelle hallituskaudelle 2022-2024 hyväksyttiin HSL:n hallituksessa tiistaina 14.12.2021. Tätä strategiaa on tietysti olennaisella tavalla värittänyt koronapandemian aiheuttamat matkustusmäärien ja lipputulomenetysten haasteet, epävarmuus tulevista liikkumistarpeista sekä alati kasvavat infrakorvaukset, jotka vaikuttavat merkittävästi HSL:n talouteen ja vähentävät liikkumavaraa HSL:n taloudessa pitkälle tulevaisuuteen.

Asiakkuuksista kestävään kasvuun -strategiamme antaa osaltaan suuntaa myös Helsingin seudun MAL-työhön ja reflektoinkin strategiaa tässä erityisesti MAL-työn näkökulmasta.

Arvot ovat toimintamme ytimessä. Olemme luottamuksen arvoisia korostaa niin luotettavuutta yhteistyökumppanina kuin vastuullista ja kestävää toimintaamme. Uudistamme rohkeasti suuntaa tulevaan ja antaa luvan myös kokeiluista sekä virheistä oppimiseen. Onnistumme yhdessä on myös seudullisen MAL-yhteistyön keskeinen henki – sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin ja vastaamme yhdessä ja yksilöinä niiden toteutumisesta.
Strategiakaudelle on asetettu neljä mitattavaa tavoitetta:


- Kohti päästötöntä joukkoliikennettä: Joukkoliikenteen CO2-päästöt -90% verrattuna vuoden 2010 tasoon
- Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa: Nousut 400 milj. kappaletta
- Kustannustehokas joukkoliikenne: Matkustajakilometrikustannus
(pl. Infra) 0,25 € /km
- Tasapainoinen talous: Tulot yhteensä 400 M€, Kuntaosuus 50-55 %

Tavoitetasot ovat haastavia ja edellyttävät matkustajien palaamista joukkoliikenteeseen. Meillä on toimiva ja palveleva joukkoliikennejärjestelmä, joka edelleen kehittyy seudun kasvun myötä. Se on myös tulevaisuudessa edellytys monien yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ihminen odottaa joukkoliikennepysäkillä.

Helsingin seudun MAL-työ on luonteeltaan paljon strategiakautta pitkäjänteisempää, mutta nuo kaikki tavoitteet ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa. MAL-suunnittelu ja -sopimukset ovat olennaisia 2030-luvun toimivan joukkoliikenteen varmistavia menettelyjä liittyen niin palvelutasoon ja sen oikea-aikaisiin muutoksiin, liikennejärjestelmän rahoitukseen tai erilaisiin yhteistyössä toteutettaviin ratkaisuihin.

Tavoitteiden saavuttamisen varmistamme strategisten menestystekijöiden avulla. Kasvu asiakasymmärryksellä on aivan ydintä myös MAL-suunnittelussa: meidän on ymmärrettävä asumisen ja liikkumisen tarpeita, asukkaiden arvostuksia ja ilmiöiden kehityskulkuja, jotta pääsemme seudun kehittämisvisioon ja saavutamme tavoitteet.

Sujuvat matkaketjut HSL:n strategiassa tarkoittaa, että varmistamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa asiakkaillemme saumattoman ja kestävän liikkumisen. Liikennejärjestelmäkokonaisuuden toteuttaminen yhteistyössä on juuri tätä.

Tieto ja osaaminen on kaikkien organisaatioiden ja prosessien ehdoton edellytys. Liikennejärjestelmän laaja-alainen kehittäminen osana muuttuvaa yhteiskuntaa sekä asiakastarpeiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen vaativat monipuolista tietoa ja osaamista. Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen on mahdollista hyödyntämällä dataa, automaatiota ja tekoälyä osana joukkoliikenteen kehittämistä.

HSL:n visio vuoteen 2030 on olla Kestävän liikkumisen johtava toimija, mahdollistaja ja kumppani. Vastuu seudullisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta sekä MAL-yhteistyö vie osaltaan sitä kohti ja omassa työssäni pyrin kohti visiota joka päivä.

Kiitos, kun voimme tehdä työtä yhdessä!

Sini Puntanen

Kirjoittaja on HSL:n osastonjohtaja