Blogi: Uuden strategian keskiössä kestävä liikenne, asiakkaiden paluu ja talouden tervehdyttäminen

Uusi strategiamme vastaa poikkeuksellisen vaikean ajan haasteisiin. Strategiassa on kunnianhimoinen ote: se on asiakaslähtöinen, kestävän kasvun ja talouden tervehdyttämisen suunnitelma, jonka päästötavoitteet tukevat jäsenkuntiemme ilmastotavoitteiden toteuttamista.

Uudet arvot antavat hyvän selkärangan tulevalle tekemiselle

Uudet, yhdessä strategian kanssa hyväksytyt arvot antavat erinomaisen selkärangan tulevalle tekemisellemme: Olemme luottamuksen arvoisia, Uudistamme rohkeasti sekä Onnistumme yhdessä. Arvot eivät tietenkään poista visaisia kysymyksiä työpöydältämme, mutta ne ohjaavat tulevia valintojamme ja antavat selkänojan, kun valitsemme oikeita polkuja kohti kunnianhimoisia tavoitteitamme.

Pyrimme johtavaksi toimijaksi, mahdollistajaksi ja kumppaniksi

Määritimme visiomme muotoon Visio 2030: Kestävän liikkumisen johtava toimija, mahdollistaja ja kumppani. Samalla määrittelimme rooliamme laajemmaksi kuin se vain perustehtävämme mukaan kuuluisi: Tarjoamme houkuttelevan ja tehokkaan joukkoliikenteen sekä vahvistamme seudun elinvoimaisuutta ja kasvua.

Strategian valmistelun aikana keskustelimme laajasti siitä, mitä oikeastaan tarkoitamme johtavalla roolilla ja ekosysteemillä. Johtavaa roolia ei ole tarkoitus tulkita niin, että tarttuisimme kaikkeen liikennealalla tai sen liepeillä tapahtuvaan. Sen sijaan on kyse halusta ottaa itse aktiivinen rooli ja ote kokonaisuuksista, joilla on vaikutusta omiin tavoitteisiimme. Johtava rooli ei siis tarkoita sanelua muille tai markkinahäirikön toimintaa vaan halua olla vetovoimainen ja kyvykäs kumppani muille alan toimijoille.

Haluamme lähteä arvioimaan, kokeilemaan ja toteuttamaan erilaisia ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa. Ja sopivat kumppanit löytyvät juurikin kaupunkiliikenteen ekosysteemistä. Hyviä yhteistyökohteita ovat esimerkiksi tiedon ja analytiikan vaikuttavuus sekä yksityisten yritysten halu kehittää riskipääomalla uusia ratkaisuja. Tällainen yhteistyö tarjoaa varmasti kaikille osapuolille mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Päädyimme valmistelussa neljään – ja vain neljään – strategiseen tavoitteeseen.

  1. Kohti päästötöntä joukkoliikennettä. Mittarina tässä ovat joukkoliikenteen Co2 päästöt, joiden pitää olla 90 % pienemmät kuin vuonna 2010.
  2. Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa. Tavoitteena on, että vuonna 2025 nousuja joukkoliikenteeseen on 400 miljoonaa. Tämä tarkoittaa, että matkustajamäärät kasvavat noin 70 % tämän vuoden ennusteeseen nähden.
  3. Kustannustehokas joukkoliikenne. Tässä onnistumista mittaamme matkustajakilometrikustannuksella, jossa tavoitteena on 0,25 € /km ilman infrakustannuksia. Tähän päästäksemme meidän on yhä vahvemmin kiinnitettävä huomiota tuotantokustannuksiin.
  4. Tasapainoinen talous. Seuraamme tavoitetta kahden mittarin avulla: vuodelle 2025 tavoitteena on 400 miljoonan euron tulot ja 50–55 prosentin kuntaosuus.

Meillä on takana hyviä vuosia, jolloin taloutta ei ole tarvinnut miettiä samalla tavalla kuin nyt koronakriisin jälkeisessä maailmassa. Tarvetta korostaa kaksi asiaa: omistajakuntien hyvin selkeä tahtotila palata kuntaosuuksissaan 50–50 tasolle sekä nopeasti kasvava kustannustaakka. Uskon näiden tavoitteiden olevan myös HSL:n oman tulevaisuuden kannalta perusteltuja ja hyviä. Emme tee työtä taloutemme vuoksi vaan asiakkaiden kestävän ja sujuvan liikkumisen hyväksi, mutta ilman tervettä taloudellista perustaa meille käy yhä vaikeammaksi tuottaa tarvittavia palveluja.

Menestymisen taustalle asiakasymmärrys, sujuvat matkaketjut ja tiedolla johtaminen

Edistymistä ja onnistumista tuetaan kolmen menestystekijän eli mahdollistajan avulla: Kasvua asiakasymmärryksellä, Sujuvat matkaketjut sekä Tieto ja osaaminen.

Kasvu asiakasymmärryksellä tarkoittaa erityisesti sitä, että meidän on ymmärrettävä teidän asiakkaiden tarpeita yhä paremmin, jotta saamme uusia asiakkaita ja pystymme myös pitämään palveluitamme jo käyttävät asiakkaat. Ymmärryksellä en kuitenkaan tarkoita kustannustehotonta toimintaa tai kaikkien toiveiden täyttämistä, vaan ydin on ymmärryksessä ja kasvussa.

Sujuvat matkaketjut on nostettu keskeiseksi menestystekijäksi, sillä yhä useampi asiakkaamme arvioi palvelutason houkuttelevuutta juuri liikkumisen kokonaiskokemuksen eli matkaketjujen sujuvuuden näkökulmasta. Tässä meidän on tärkeää arvioida yhteistyön mahdollisuuksia oman tekemisen rinnalla.

Tieto ja osaaminen on kaikkea toimintaamme läpileikkaava ja suuresti menestymiseemme vaikuttava tekijä. Meidän on pystyttävä hyödyntämään oikea-aikaista ja laadukasta tietoa sekä asiantuntemustamme yhä paremmin, jotta voimme vahvistaa asiakasarvoamme ja tuottavuutta. Tämä alleviivaa myös tiedolla johtamisen ja analytiikan merkitystä kaikessa toiminnassamme. Määrittelimme tälle selkeästi myös tavoitetason toteamalla, että tavoitteenamme on olla alamme paras asiantuntija.

Mika Nykänen, toimitusjohtaja HSL