Blogi: Voiko joukkoliikenteen hinnoittelulla vähentää autoilua?

Olen usein lukenut ajatuksen, että liian kalliit joukkoliikenteen lipunhinnat karkottavat ihmiset oman auton rattiin. Vastaavasti voisi ajatella, että edulliset lipunhinnat houkuttelisivat kuljettajia auton ratista joukkoliikenteen kyytiin. HSL:n taloushuolien helpottamiseen esitetään toisinaan yksinkertaista keinoa eli lipun hintojen laskua. Ajatus on, että hintojen laskulla olisi niin suuri vaikutus kysynnän kasvuun, että matkustajamäärien lisäys kattaisi alennukset ja myyntitulot kasvaisivat.

Näin ei kuitenkaan valitettavasti ole. Palveluiden ja tuotteiden kysyntä kyllä yleensä kasvaa hinnan laskiessa ja vähenee hinnan noustessa, mutta eri palveluissa muutos on erilainen. Jos kysyntä kasvaa enemmän kuin hinnan lasku, kyseessä on hintajoustava tuote ja jos kasvu on vähäisempää kuin hinnan lasku, kyseessä on joustamaton palvelu. Joukkoliikenne on juuri tällainen joustamaton toimiala, jossa kysyntä ei reagoi herkästi hinnanmuutoksiin vaan esim. prosentin hinnanalennuksella voidaan saada enintään 0,3-0,5 prosenttia lisää matkustusta. Matkustuksen kasvu ei myöskään tule vain automatkoista vaan myös kävelystä, pyöräilystä tai ihan lisämatkojen tekemisestä. Kokonaislipputulot jäävät alennusten jälkeen pysyvästi alhaisemmalle tasolle.

Vuonna 2017 tehdyssä tutkimuskatsauksessa ”Triggers of Urban Passenger Mode Shift” autoilun heikentämisen vaikutus joukkoliikenteeseen todettiin noin 14 -kertaiseksi verrattuna joukkoliikenteen vaikuttavuuteen automarkkinassa. Ero johtuu siitä, että autoilun markkinaosuus on yleensä huomattavasti suurempi kuin joukkoliikenteen ja siksi muutokset automarkkinassa aiheuttavat suhteellisesti isomman vaikutuksen joukkoliikennematkoihin.

Joukkoliikennematkojen ja automatkojen keskinäinen suhde ei siis ole symmetrinen. Joukkoliikennepalvelun muutoksilla (hinnat, palvelutaso, matkustusajat) ei pystytä tehokkaasti vaikuttamaan automatkoihin, mutta pidentämällä esimerkiksi autoilun matka-aikoja, saadaan isoa kasvua joukkoliikennematkoissa.

Kaaviokuva Marin blogissa

Oheisesta taulukosta näkee eri kulkumuodoissa tehtävien muutosten vaikutuksia muihin kulkumuotoihin. Tulosten perusteella yritys vähentää autoilua laskemalla merkittävästi joukkoliikenteen hintoja tai kasvattamalla joukkoliikenteen palvelutasoja tarkoittaisi yhteiskunnan taloudellisten resurssien hukkakäyttöä. Hintoja jouduttaisiin laskemaan tavattoman alas ja palvelutasoa kohtuuttoman ylös ja siltikään emme saisi vastaavaa vaikuttavuutta. Sen sijaan automarkkinaan vaikuttamalla saadaan yhteiskunnan kannalta taloudellisesti tehokkaita muutoksia joukkoliikenteen käytössä.