HSL valveill’ on: näin toimimme, kun lumisade sekoittaa joukkoliikenteen

Jos säätiedotus ennustaa lähipäiville lumipyryä, joka todennäköisesti aiheuttaa hankaluuksia joukkoliikenteelle, miten hoidamme häiriötilannetta?

Varaudumme raideliikenteen ongelmiin kiskoliikenteen toimijoiden eli VR:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (ent. HKL), Fintraffic Raiteen sekä Väyläviraston kanssa. Arvioimme yhdessä, mikä on paras liikennöintimalli siihen tilanteeseen, että taivaalta on tulossa ylimääräinen annos lunta.

Bussiliikenteessä häiriöihin varautuminen nojaa enemmän bussiyhtiöiden omiin toimintamalleihin ja siihen - jos nyt lumesta puhutaan - että tienpitäjät ovat varanneet riittävästi työntekijöitä ja kalustoa teiden auraamiseen.

HSL on kuitenkin liikenteen tilaajana mukana myös bussiliikenteen häiriöihin varautumisessa, jos mukana vaan on tarvetta olla. Esimerkki tältä talvelta: liikennetarkastajamme kävivät bussiyhtiön väen kanssa katsomassa jo etukäteen Sipoon teitä. Näin syntyi arvio sitä, ovatko tiet kehnojen kelien koittaessa ajettavassa kunnossa.

Korvaavan liikenteen järjestäminen edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Tarpeeseen vaikuttaa muun muassa häiriön kesto, jota on joskus hankala arvioida.

Ja sitten myräkkä alkaa. Meillä pyörii häiriöpäivystys 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden ja liikenteen päivystäjälle koittavat nyt kiireiset ajat. Hän pitää tiiviisti yhteyttä liikenteenharjoittajiin ja tarpeen mukaan esimerkiksi poliisiin ja reagoi tilanteiden muutoksiin tarpeen mukaan.

Liikenteen päivystäjä suunnittelee äkillisissä häiriöissä bussien poikkeusreitit. Hän myös tekee ensiarvion siitä, onko häiriö niin suuri, että meidän on ryhdyttävä hankkimaan korvaavaa liikennettä. Käytännössä se tarkoittaa bussien hankkimista kiskokulkuneuvojen tilalle, jos metrossa tai lähijunaliikenteessä on jokin rataosuus pois käytöstä.

Korvaavan liikenteen järjestäminen edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa, eikä se käy aivan käden käänteessä. Tarpeeseen vaikuttaa muun muassa häiriön kesto, jota on joskus hankala arvioida. Myös bussien ja kuljettajien saatavuus saattavat rajoittaa tai ainakin hidastaa korvaavan liikenteen järjestämistä.

Tärkeä osa liikenteen päivystäjän työtä on pitää yhteyttä viestinnän päivystykseemme, joka on niin ikään valmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden kertoakseen asiakkaillemme, kuinka häiriö heidän matkustamiseensa vaikuttaa.

Tiedonsaanti äkillisistä liikenteen häiriöistä oli pitkään se matkustajainformaatiomme osa, joka sai asiakkailta eniten arvostelua. Viime vuosina asiakkaitten tyytyväisyys häiriötiedotukseen on kuitenkin kohentunut. Tämä johtuu muassa siitä, että tieto tavoittaa matkustajat entistä helpommin, nopeammin ja ajantasaisemmin digitaalisten kanaviemme kautta.

Jos liikenteen päivystäjän aika häiriötilanteen hoidossa menee etupäässä puhelimessa ja koneen ääressä, kenttätyöt ovat vielä asia erikseen. HSL:n liivit pukevat yleensä päällensä liikennetarkastajat, joiden tehtävänä on muun muassa ohjata poikkeusliikennettä kuljettajia opastamalla. 

Jos tarvis on, kentälle lähtevät myös matkalippujen tarkastajat, joiden tieto ja taito opastaa asiakkaita on häiriötilanteissa suureksi hyödyksi.

 

Kuvaus häiriötilanteen hoidosta kertoo myös sen haasteet. Tärkeää on se, että tieto kulkee osapuolilta toisille niin meidän ja liikennöitsijöiden välillä kuin meiltä asiakkaille.

Kanavat viestintään ovat olemassa ja niitä myös käytetään. Tiedonkulussa ja viestin vastaanottamisessa on kuitenkin aina myös kitkoja. Varsinkin tilanteiden muuttuessa nopeasti myös peri-inhimilliset väärinymmärrykset astuvat kuvaan.

Mutta lopulta koittaa jälleen poutasää. Kiskopelit kulkevat aikatauluissaan, bussit normaaleja reittejään ja lumituiskusta muistuttavat enää korkeintaan komeat kinokset.

Jäljellä on kuitenkin vielä häiriön jälkiarviointi, jota teemme niin talon sisällä kuin muiden liikenteen toimijoiden kanssa. Pohdimme, missä onnistuimme ja missä olisi vielä kehitettävää. Sanotaan, että kaiken voi aina tehdä vielä hieman paremmin ja se pätee myös häiriönhallintaamme.

Liikennesuunnittelija Esa Sauvola, HSL
Liikennesuunnittelija Lari Teittinen, HSL