Blogi: Vaikuttavaa vastuullisuutta

Pidämme vastuullisuuden vahvistamista yhtenä keskeisimmistä tavoitteistamme HSL:ssä. Se on vahvasti mukana meidän kaikkien ajattelussa ja asenteissa, kun rakennamme yhä parempaa ja kestävämpää joukkoliikennepalvelua.

Vastuullisuuden sisältö ymmärretään HSL:ssä laajana käsitteenä. Meille se on vastuuta ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta. Tavoitteenamme on rakentaa yhä kestävämpiä ja vastuullisempia liikkumisen kokonaisratkaisuja, joissa huolehdimme hyvästä palvelutasosta, ekologisesta kestävyydestä ja pienevästä hiilijalanjäljestä sekä asiakkaiden ja omistajien rahojen huolellista ja vastuullisesta käytöstä.

Mies näyttää lippua sovelluksesta, taustalla näkyy bussin keula

Roolimme Helsingin seudun asukkaiden liikkumisessa on innostava ja vastuullinen, koska vastaamme alueen joukkoliikenteen suunnittelusta ja järjestämisestä. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen on meille tärkeää.  Sähköiset palvelut ja HSL-sovellus ovat hyvin saatavilla, ja kiitoksiakin palvelut ovat keränneet. Myös liikennevälineiden ja pysäkkien esteettömyys ovat jatkuvasti huomion kohteena, ja näissä tunnistammekin edelleen parantamisen mahdollisuuksia. Mitä helpompaa joukkoliikenteen käyttäminen on, sitä useampi kokee sen itselleen sopivaksi tavaksi liikkua satunnaisemmillakin matkoilla.

Vastuullisuuden kautta katsomme myös kauas tulevaisuuteen. Vastaamme liikennejärjestelmän suunnittelusta osana maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnittelua. Työn vaikutukset ulottuvat vuosikymmeniä eteenpäin. Ennusteiden mukaan vuonna 2050 Helsingin seudulla asuu kaksi miljoonaa ihmistä. Silloinkin ihmisten liikkumisen on oltava sujuvaa ja elinkeinoelämän oltava kilpailukykyistä, jotta talouden pyörät pyörivät vinhasti. Kestävien ratkaisujen on kestettävä aikaa ja muutoksia.

Tehokkain tapa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä on lisätä joukkoliikenteen käyttöä sekä pyöräilyä ja kävelyä. Kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattaminen on tärkeä osa koko HSL:n ympäristövastuullisuutta. Erityishuomion kohteenamme on ollut kasvihuonekaasujen vähentäminen, mutta olemme onnistuneet myös muissa päästövähennystavoitteissamme hyvin.

Nainen ja mies menossa pyörien kanssa metroon

Vähentääksemme oman toimintamme päästöjä lisäämme kuluvan vuosikymmenen aikana raideliikennettä ja edistämme voimakkaasti sähköbussien määrää, jossa olemmekin suotuisalla kasvu-uralla. Hiilidioksidipäästömme ovat laskeneet vuoden 2010 jälkeen lähes 50 prosenttia. Olemme aktiivisesti käyttäneet myös ympäristöbonuksia nopeuttaaksemme bussiliikenteen päästövähennyksiä, mikä on tuonut erinomaisia kannustimia ja tuloksia.

Terve talous on tuloksellisen toiminnan kivijalka, ja talouden vastuullinen hoitaminen on tärkeää muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiakkaiden maksamat lipputulot ja jäsenkuntien meille maksamat kuntaosuudet ovat tärkeimmät tulonlähteemme. Tavoittelemme näiden tulojen suhteen 50-50 tasapainoa.

Juuri nyt koronakriisi on vähentänyt lipputulojen osuutta, kun liikkuminen on vähentynyt ja monia työtehtäviä tehdään etänä. Matkustajien paluu joukkoliikenteeseen ja lipputulojen kasvun vauhti ovat vielä tänään meille kysymysmerkki, vaikka matkustamisessa näkyy jo myönteisiä elpymisen merkkejä. Ensi vuonna olemme asiassa varmasti viisaampia. Suhtaudumme taloutemme tervehdyttämiseen ja sen kestävyyteen erittäin suurella vakavuudella.

Voimme kaikki löytää tapoja vahvistaa vastuullista toimintaa sekä yhteistyöllä että omilla valinnoillamme. Työnantajat voivat edistää kestävää liikkumista tarjoamalla henkilöstölleen työsuhdematkalipun. Jokainen meistä voi itse valita kestäviä tapoja liikkua. Ja yhteistyössä voimme löytää yhä uusia vaikuttavia tapoja.

Myös valmisteilla olevassa strategiassamme kestävyys ja vastuullisuus näkyvät vahvasti. Tahdomme tuoda tätä vastuullisen toiminnan kädenjälkeä koko liikenteen ja liikkumisen ekosysteemiin. Helsingin seudun asukkaat ovat mittauksissa antaneet meille hyvän arvosanan ja kokevat saavansa Pohjoismaiden pääkaupungeista eniten vastinetta rahoilleen.

Vastuullinen toimintatapa on jokaista liikuttava matka, jonka jokaisella pysäkillä voimme vaikuttaa.

Mika Nykänen
toimitusjohtaja