Kysely lipuista ja vyöhykkeistä 28.2 - 13.3.2022

Kiitos kaikille kyselyihin vastanneille! Saimme noin 35 000 vastausta kumpaankin kyselyyn. Huomioimme tulokset jatkosuunnittelussa, kun suunnittelemme uudenlaisia lippuja, jotka vastaisivat paremmin muuttuneisiin liikkumistarpeisiin. Tutkimme myös lippuvyöhykkeitä: onko nykyinen ABCD-malli hyvä vai voisiko sitä säätää vielä paremmaksi. 

Tutustu kyselyiden tuloksiin

Ota kantaa ja vaikuta!

  • Kyselyitä oli kaksi, toinen lipuista ja toinen vyöhykkeistä. Lippuja ja vyöhykemalleja esitellään tällä sivulla alempana.
  • Kyselyt olivat auki 28.2.–13.3.

Sarjalippu, ryhmälippu tai hintakatto?

Olisiko sinulla käyttöä sarjalipulle tai ryhmälipulle? Helpottaisiko hintakatto matkustamistasi? Tällaisista lipuista kysyimme asiakkaiden mielipiteitä.

Hinnat tekstissä alla olevassa vyöhykehaitarissa.

ABCD, ABC vai tasahinnoittelu?

Olisiko hieman muokattu nykymalli, jompikumpi ABC-vyöhykemalleista vai tasahinnoittelu mielestäsi reilumpi, selkeämpi ja helpompi kuin nykyinen ABCD-malli? Vaikuttaisiko uusi malli liikkumiseesi? 

Miksi lippuja on tarpeen uudistaa?

Näyttää siltä, että koronan aikana yleistyneet etätyö ja verkkoasiointi jäävät pysyviksi ilmiöiksi, jotka muuttavat myös liikkumisen tarpeita ja joukkoliikenteen käyttöä. 

Tarkoituksemme on suunnitella ja tuoda tarjolle lippuja, jotka sopisivat nykyisiä paremmin epäsäännöllisen säännölliseen matkustamiseen ja houkuttelisivat käyttämään joukkoliikennettä. Uudenlaisille lipuille on tarvetta, jottei joukkoliikennematkoja jää tekemättä tai siirry omalla autolla tehtäviksi sen vuoksi, etteivät nykyiset liput kaikilta osin vastaa uusiin tarpeisiin.

Onko nykyinen vyöhykemalli seudulle sopivin?

Siirryimme kuntarajoista nykyisiin vyöhykkeisiin ABCD keväällä 2019. Selvitysten ja kyselyiden mukaan vyöhykkeet toimivat melko hyvin, mutta toki kritiikkiäkin kuuluu. Niinpä päätimme selvittää, löytäisimmekö seudun tarpeita paremmin palvelevan mallin.

Nyt tehtävä kysely antaa meille tärkeää tietoa siitä, millainen vyöhykemalli olisi mahdollisimman monelle mieleinen. Samaan aikaan haussa on malli, joka vaikuttaisi suotuisasti lipputuloihin ja joukkoliikenteen käyttöön eikä nostaisi kuntien maksuosuutta joukkoliikenteestä.

Asiakastyöpajoista askelmerkit suunnitteluun

Olemme testanneet alustavia lippuideoita joulukuussa neljässä työpajassa, joihin osallistui 32 asiakasta. Olemme valinneet tähän laajempaan asiakaskuulemiseen työpajoissa parasta palautetta saaneet liput.

Vyöhykemalli joka sopisi mahdollisimman monelle

Tavoitteenamme on löytää lippujen hinnoitteluun malli, joka edistää kestävien kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöä ja kasvattaa niiden osuutta HSL-alueella tehtävistä matkoista. Samaan aikaan mallin pitää turvata vähintään nykyisen suuruiset lipputulot, jotta voimme ylläpitää riittävää joukkoliikenteen palvelutasoa.

Miten lippujen ja vyöhykemallien suunnittelu etenee?

  • Lippujen ja vyöhykemallin uudistussuunnitelmat liittyvät laajaan Lipputilihankkeeseen, jossa uudistamme matkalippuja ja maksamista siten, että ostettu lippu tallennetaan käyttäjätilille. Lue lisää Lipputilihankkeesta.

  • Uusia lippuja ja vyöhykemalleja kartoittavan kyselyn (28.2.–13.3.2022) tulosyhteenveto ja vaikutusarvioinnit valmistuivat toukokuussa 2022.

  • Lähetimme esitykset uusista lipuista ja vyöhykemalleista lausunnoille jäsenkuntiimme kesäkuussa 2022. Saimme kuntien lausunnot elokuun lopussa.

  • Sen jälkeen päätämme, mikä tai mitkä uusista lipuista viedään jatkokehitykseen. Valinta vyöhykemmallista tehdään alkuvuodesta 2023.

  • Jos vyöhykeamllia päädytään vaihtamaan, uusi malli voisi näillä näkymin tulla käyttöön aikaisintaan vuonna 2024.
  • Uusien lippujen koekäyttö voitaneen aloittaa vuoden 2023 alkupuolella yhdellä lipulla.