Seutulinjojen 738 ja 973 aikataulut muuttuvat 28. tammikuuta

Linjojen 738 ja 973 aikatauluja muutetaan 28. tammikuuta
alkaen. Uusien aikataulujen myötä bussit kulkevat aiempaa
täsmällisemmin ja junavaihdot onnistuvat entistä
varmemmin.

Ajoaikojen korjaukset koskevat kaikkia reittiversioita sekä
viikonpäiviä ja vuorokaudenaikoja. Ne helpottavat erityisesti
arkiaamujen liityntäyhteyksiä Keravalla ja Korsossa. 

Lähtö- ja välipisteaikoja korjataan suurimmaksi osaksi vain
muutamilla minuuteilla, mutta joidenkin lähtöjen kohdalla on
suurempiakin muutoksia.

Linjojen 973 ja 738 aikataulut ovat olleet liian tiukat, koska
niiden ajoajat ovat pidentyneet. Linjalle 738 perustettiin
kesäkuussa 2012 uudet K- ja BK-reitit, ja niiden ajoaika-arviot
ovat osoittautuneet väljiksi.

Molempien linjojen aikataulut päivitetään vastaamaan
talvikaudella 2012-13 mitattuja ajoaikoja. Linjalle 973 myös
lisätään seisonta-aikaa Koivukylän, Korson ja Keravan asemille
aikataulujen luotettavuuden parantamiseksi.

Linjojen 973 ja 738 uudet
aikataulut

Muutoksen yhteydessä on päivitetty myös linjojen

5, 8, 738 ja 633N
yhdistelmäaikataulu