Bussit eivät pysähdy Hämeenlinnanväylän Keimolan pysäkeillä 11.2. alkaen

U-linjojen bussit 485–495 eivät pysähdy ottamaan matkustajia
Hämeenlinnanväylän Keimolan pysäkeillä V2202 ja V2201. Bussista voi
edelleen nousta pois näillä pysäkeillä. Muutos tulee voimaan
maanantaina 11.2.

Pysäkkimuutos johtuu alueella tehtävistä Kehäradan tunnelin
ja Hämeenlinnanväylän parantamiseen liittyvistä rakennustöistä.
Työmaan takia bussien ajo pysäkeille on niin hidasta, että se
aiheuttaa viivästyksiä aikatauluihin. Kun pysäkkialueilla poiketaan
vain matkustajien pois jättämistä varten, voidaan bussien kulkua
nopeuttaa.