Aikataulumuutoksia Sipoon bussilinjoille 15.9.

Sipoon bussilinjasto uudistui 11.8. Uudelleenjärjestelyt vaativat vielä työstämistä, jotta bussiliikenne toimisi ja palvelisi asiakkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin. Muutoksia aikatauluihin on nyt tehty matkustajilta ja liikennöitsijältä saadun palautteen perusteella resurssien sallimissa puitteissa.

Mahdolliset myöhemmät muutostarpeet selvitetään syksyn kuluessa, kun kokemukset aikatauluista karttuvat. Muutokset keskitetään ajallisesti yhteen, jotta matkustajien on helpompi saada tieto siitä, milloin ja millaisia muutoksia tapahtuu. Aikataulujen muutoksista tiedotetaan HSL:n nettisivuilla, Sipoon kunnan verkkosivuilla sekä busseihin kiinnitettävillä tiedotteilla.

Ensimmäiset aikataulumuutokset tulevat voimaan maanantaina 15. syyskuuta.  Muun muassa aikataulujen pitävyydessä ja vaihtojen onnistumisessa ilmenneitä ongelmia ja epäkohtia pyritään korjaamaan.

Muutoksia 15.9. alkaen

Bussi 841 (Itäkeskus–Söderkulla): uusi vuoro lauantaisin klo 9.00 Söderkullasta Itäkeskukseen

Bussin 841 aikataulu

Bussi 985 (Nikkilä–Keravan asema): joitakin lähtöjä siirretään aikaisemmaksi, jotta vaihtoyhteys junaan toimisi luotettavammin.

  • ma–pe kaksi vuoroa lähtee Nikkilästä 5 minuuttia aikaisemmin -> uudet lähtöajat 5.45, 6.45
  • ma–pe yksi vuoro lähtee Keravalta 5 minuuttia aikaisemmin -> uusi lähtöaika 6.15
  • lauantaisin aikaistetaan lähtöjä Nikkilästä 5 minuutilla -> uudet lähtöajat 6.20, 8.50–20.50
  • sunnuntaisin aikaistetaan lähtöjä Nikkilästä 5 minuutilla -> uudet lähtöajat 9.50–18.50

Bussin 985 aikataulu

Bussi 986 (Nikkilä–Etelä-Paippinen–Järvenpään asema):
Yhden vuoron lähtöaika Järvenpäästä siirtyy 5 minuuttia aikaisemmaksi -> uusi lähtöaika 7.05. 

Bussin 986 aikataulu  

Bussi 987 (Nikkilä–Pornainen–Järvenpään asema):
Vuoro Nikkilästä klo 6.50 lähtee 15 minuuttia aikaisemmin, jotta vaihto Pohjois-Paippisissa bussiin 986 toimii sujuvammin -> uusi lähtöaika 6.35.

Bussin 987 aikataulu

Bussi 991 (Eriksnäs–Söderkulla–Nikkilä): kahden vuoron lähtöajat muuttuvat:
•    Nikkilästä klo 11.45 -> uusi lähtöaika 12.17 (Söderkullasta Eriksnäsiin klo 12.40)
•    Eriksnäsistä klo 12.12 -> uusi lähtöaika 12.47 (Söderkullasta Nikkilään klo 12.57)

Bussin 991 aikataulu

Bussi 992 (Söderkulla–Massby–Hindsby–Nikkilä):
Iltapäivävuorot Nikkilästä lähtevät kolme minuuttia aikaisemmin, jotta Leppätien koulun oppilaiden vaihto Nikkilässä bussiin 991 Eriksnäsin suuntaan toimii paremmin -> uudet lähtöajat 13.12, 14.12, 15.12. Kaikki bussin 992 iltapäivän lähdöt Nikkilästä ajetaan Opintien kautta.
Lisäksi bussille tulee lisälähtö Nikkilästä klo 12.12 Hindsbyn kautta Söderkullaan Opintielle.

Bussin 992 aikataulu

Joissakin Etelä-Sipoon kautta ajavissa vuoroissa ei tällä hetkellä kelpaa HSL:n matkakortti. HSL neuvottelee liikennöitsijöiden kanssa HSL:n matkakortin käytöstä syksyn aikana.

Uudistus toi lisää vuoroja

Bussilinjaston uudistuksen myötä bussivuorojen määrä lisääntyi useilla reiteillä, sillä vaihdolliset yhteydet mahdollistavat toimivan ilta- ja viikonloppuliikenteen järjestämisen taloudellisesti kestävällä tavalla. Kunnan sisäiset yhteydet paranivat huomattavasti, ja nk. koululaislinjoja voidaan hyödyntää mm. työmatkoihin aikaisempaa paremmin. Talman ja Eriksnäsin asukkaiden bussivuorot lisääntyivät merkittävästi. Myös muualle, esimerkiksi Gumbostrandiiin, Kalkkirantaan ja Spjutsundiin, saatiin lisää vuoroja.

Uusi liityntälinja 841 liikennöi Söderkullan ja Itäkeskuksen välillä. Nikkilän ja Helsingin keskustan väliset yhteydet muuttuivat iltaisin ja viikonloppuisin vaihdolliseksi: bussilla 985 kuljetaan Keravalle, josta on junalla jatkoyhteys. Perjantain ja lauantain sekä lauantain ja sunnuntain välisinä öinä kulkee kuitenkin edelleen suora yöbussivuoro. Vaihdollinen yhteys mahdollistaa pidemmän liikennöintiajan ja paremmat vuorovälit. Esimerkiksi sunnuntaisin Nikkilästä kulki ennen uudistusta neljä vuoroa Helsinkiin, uuden linjaston myötä vuorojen määrä Keravan kautta kasvoi kymmeneen.