Malmin siltatyömaa tyhjentää Malmin terminaalin busseista

Ylä-Malmin terminaali poistuu käytöstä siltatyömaan vuoksi tiistaina 12.5. klo 14 alkaen. Kaikki terminaalin pysäkkejä käyttävät linjat ajavat terminaalikaarteen ohi ja pysähtyvät väliaikaisilla pysäkeillä Latokartanontiellä ja Kirkonkyläntiellä. Poikkeusjärjestelyt kestävät arviolta elokuun toiselle viikolle.

Malmin aseman bussiterminaali poistuu bussien käytöstä tiistaina 12.5. klo 14 siltatyömaan vuoksi. Käytöstä poistuvat Malmin aseman pysäkit H3260, H3258, H3256, H3257, H3255, H3259 ja H3261.  Malmin terminaalin kautta liikennöivien bussien käyttöön otetaan korvaavat pysäkit Latokartanontiellä Pekanraitin kohdalta. Bussit pysähtyvät myös Kirkonkyläntien pysäkeillä H3264 ja H3263 ”Malmin tori”. Myös taksiasema siirtyy terminaalialueelta väliaikaiselle paikalle Malmin ylikulkusillalle.

Poikkeusjärjestelyt koskevat kaikkia Malmin terminaalin kautta liikennöiviä linjoja molemmissa ajosuunnissa. Korvaavat pysäkit sijaitsevat Latokartanontiellä noin 100 metrin päässä asematerminaalista. Korvaavat pysäkit on merkitty tunnuksilla C, D, E ja F.
Pysäkeillä C ja D pysähtyvät itään ajavat bussit. Pysäkillä C pysähtyvät bussit, jotka kääntyvät Vilppulantielle, ja pysäkillä D pysähtyvät suoraan Latokartanontietä ajavat bussit. Pysäkeillä E ja F pysähtyvät länteen ajavat bussit.

Pysäkillä C (H3525) pysähtyvät linjat 69, 76B, 77A, 577, 702 ja 703.
Pysäkillä D (H3527) pysähtyvät linjat 70, 70T, 73, 73N, 78, 519, 519A, 520, 554 ja 554K.
Pysäkillä E (H3524) pysähtyvät linjat 70, 70T, 73, 73N, 76A ja 76N.
Pysäkillä F (H3526) pysähtyvät linjat 69, 77A, 78, 519, 519A, 520, 554, 554K, 577, 702 ja 703.

Jalankulku junalaiturilta Latokartanontielle ja Kirkonkyläntielle tapahtuu bussiterminaalin reunaa pitkin.

Silta- ja terminaalityömaan aikana korjataan Kirkonkyläntien radan ylittävää siltaa ja terminaalissa havaittuja ongelmakohtia sekä parannetaan liikennöinnin toimivuutta. Lisäksi terminaaliin rakennetaan uusia bussilaitureita, muun muassa syksyllä liikennöin aloittavalle runkolinja 560:lle. Myös Malmin torin lännen suunnan pysäkki uusitaan.

Malmin terminaalialue, Malmin aseman ylikulkusilta sekä Latokartanontie ja Kirkonkyläntie Torikadun ja Pekanraitin väliseltä osuudelta kunnostetaan kolmessa eri vaiheessa tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Ensimmäinen korjausvaihe, jossa bussit käyttävät väliaikaisia pysäkkejä, kestää arviolta 9.8. asti. Siltatyömaan toisessa vaiheessa bussit siirtyvät takaisin kunnostettuun terminaaliin ja ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne sillan pohjoisreunaan. Kolmannessa vaiheessa työmaa-alue sulkee sillan pohjoispuoleisen kaistan, jolloin liikenne siirtyy sillan eteläreunaan.