Aikataulumuutoksia Pitäjänmäen bussiliikenteessä 10.8. alkaen, linja 360 lyhenee ja muuttuu linjaksi 38

Syysaikatauluihin siirtyminen tuo muutoksia Helsingin keskustan ja Pitäjänmäen väliseen bussiliikenteeseen. Reitit pysyvät suurimmaksi osaksi samoina, mutta linjojen keskinäisiä aikatauluja tahdistetaan nykyistä paremmin.

Linja 360 (Elielinaukio–Pitäjänmäki–Uusmäki–Vantaankoski) muuttuu linjaksi 38 (Elielinaukio–Pitäjänmäki–Uusmäki). Uusmäen ja Vantaankosken välinen osuus lakkautetaan, mutta muilta osin linjan reitti pysyy samana.

Linjan 38 reitti 10.8. alkaen

Myös linja 231 lakkautetaan. Sen sijaan linja 231N jatkaa kulkuaan öisin, mutta sen reitti oikaistaan Mäkkylässä kulkemaan Turuntietä pitkin linjojen 247, 248 ja 270 tapaan.

Linjojen 247, 248 ja 270 vuoroväliä tihennetään siten, että linjojen yhteinen vuoroväli pysyy nykyisellään: ruuhka-aikojen ulkopuolella päiväsaikaan arkisin ja lauantaisin 10 minuuttia ja sunnuntain päiväliikenteessä 15 minuuttia.

Ruuhka-aikoina linjat 247, 248 ja 270 tahdistetaan kulkemaan tasaisin vuorovälein linjan 38 kanssa. Ruuhkassa linjojen yhteinen vuoroväli tulee olemaan noin 5–10 osuudella Elielinaukio–Pitäjänmäki. Välillä Elielinaukio–Leppävaara ruuhka-ajan vuoroväli harvenee n. 10 minuuttiin.