Lähibussin 237 reitillä muutoksia 10.8.

Lähibussilinja 237 Leppävaara–Konala–Pirkkola jaetaan syysliikenteen alkaessa kahdeksi erilliseksi linjaksi. Linja 237 ajaa jatkossa välillä Leppävaara–Pajamäki tunnin vuorovälein. Välillä Konala–Kannelmäki–Maununneva–Pirkkola alkaa kulkea uusi lähibussi 36 samoin tunnin vuorovälillä.

Linjan 237 reitti siirtyy Leppävaarassa pois Kehä I:ltä reitille Ratsukatu–Lintuvaarantie–Harakkatie–Mestarintie.

Arkisin ruuhka-aikaan alkaa lisäksi liikennöidä uusi liityntälinja 237B Leppävaara–Mäkkylänkallio–Pitäjänmäen asema.
 

237 ja 237B kartta

36 kartta