Linjan 78 reitti ja liikennöintiajat muuttuvat 10.8. alkaen

Helsingin sisäisen linjan 78 reitti lyhenee, kun talvikauden aikataulut tulevat voimaan 10. elokuuta. Lisäksi linja alkaa liikennöidä pelkästään ruuhka-aikoina.

Linjan 78 uusi reitti kulkee 10.8. alkaen Kontulan metroasemalta Kivikon kautta Ala-Malmin torille, ja linjaa liikennöidään vain aamu- ja iltaruuhkien aikaan. Linjan itäpäässä jää pois osuus Vuosaaresta Kontulaan ja lännessä väli Malmin asemalta Malmin sairaalalle. Kivikossa linja kiertää Kivikon eritasoliittymätyömaan ja kulkee Kehä I:lle Kontulantien liittymän kautta.

Idässä linjan 78 palvelua korvaa uusi runkolinja 560, joka muodostaa pääasiallisen yhteyden Vuosaaresta Mellunmäen ja Kontulan kautta Malmille.

Linjan länsipäässä Malmin sairaalan lenkki jää ajamatta, jotta linja pysyisi paremmin aikataulussaan, kun Kivikon eritasoliittymätyömaa hidastaa bussin liikennettä. Selkeyden vuoksi linjan päätepysäkki siirtyy Ala-Malmin torille kuitenkin jo aikataulukauden vaihteessa 10. elokuuta.

Linja toimii runkolinjaa 560 täydentävänä palveluna, minkä vuoksi sitä liikennöidään vain ruuhka-aikoina.

Linjan 78 reitti 10.8. alkaen