Helsingin lähibussi 801 poikkeusreitillä Vartioharjussa 6.9. saakka

Helsingin lähibussi 801 on poikkeusreitillä Vartioharjussa Varjakanvalkaman suuntaan johtuen alueella tehtävästä kaivutyömaasta. Linnavuorentien pysäkki H4847 jää linjalta ajamatta. Työmaan on arvioitu kestävän noin viikon.

Poikkeusreitti_801_vartioharju