Metrossa epäsäännölliset vuorovälit

Metro kulkee epäsäännöllisin vuorovälein aamulla 21.9. Odotusajat asemilla 10-15 minuuttia.