Metrossa epäsäännölliset vuorovälit

Metro liikennöi normaalia harvemmin, noin 10-15 minuutin vuorovälein. Tilanne jatkuu noin tunnin ajan. Viiveet eivät johdu teknisistä ongelmista, vaan tilapäisestä kuljettavajeesta.