Muutoksia pääradan junien R, D ja Z aikatauluihin 25.3. alkaen

Pääradalla (Helsinki-Tampere –väli) tehtävät ratatyöt hidastuttavat kaukojunien liikennettä 25.3. alkaen.

Muutokset kaukojunien aikatauluissa vaikuttavat myös lähijunien aikatauluihin.