Hämeenlinnanväylän suunnan U-liikenteessä muutoksia 1.1.2019 alkaen

Nurmijärven kunnan uusi liikennöintisopimus alkaa 1.1.2019. Tämän johdosta Hämeenlinnanväylän U-liikenteen bussien aikatauluissa ja reiteissä tapahtuu muutoksia.

Linjoille 455, 456, 457 ja 465 perustetaan uusia reittiversioita, jotka kuitenkin liikennöivät HSL-alueella kuten perusreittinsä. Uudet liityntälinjat 953 Kivistö-Klaukkala ja 955 Kivistö-Nurmijärven kk aloittavat liikennöinnin lauantaisin.

Samassa yhteydessä myös U-linja 355 Vihdintien suunnalla lopettaa liikennöinnin, josta lisätietoa omassa tiedotteessaan.