Vuoden 2019 alussa muutoksia Pohjois-Espoon linjoille 348 ja 349, U-linja 355 lakkautetaan

Pohjois-Espoon joukkoliikenteeseen tulee muutoksia tiistaina tammikuun 1. päivä. Helsingistä Lahnuksen kautta Klaukkalaan liikennöivät U-linjat 355 ja 355T lakkautetaan. Linjojen lakkauttaminen liittyy Nurmijärven kunnan uuteen joukkoliikennesopimukseen, joka tulee voimaan 1.1.2019. HSL korvaa poistuvaa liikennettä linjoilla 348 ja 349, joille tulee reitti- ja aikataulumuutoksia.

Lahnuksen ja Nurmijärven rajan välistä aluetta palvelevat arkipäivisin linjat 348 ja 349, joille lisätään lähtöjä ja joiden liikennöintiaikaa laajennetaan. Koirankorven alueelta Kalajärven paikalliskeskukseen on palvelua aamupäivällä ja alkuillasta noin tunnin välein sekä aamu- ja iltapäiväruuhkissa noin 30 minuutin välein. Kalajärveltä on vaihtoyhteys Helsingin keskustan, Kehäradan, Leppävaaran ja Espoon keskuksen suuntiin.

Kouluyhteyksiä palvelevien lähtöjen lisäksi linjalle 348 perustetaan uudet reittiversiot K (Rinnekoti - Vihdintie - Hännikäinen - Kalajärvi) ja BK (Hännikäinen - Kalajärvi).

Linjan 349 reittiin ei tule muutoksia, mutta linjan B- ja BK-reiteille lisätään uusia lähtöjä. Lisäksi linjojen 348 ja 349 liikennöintiaikaa laajennetaan kello 6 - 21 väliselle ajalle.

Linjat liikennöivät myös kesällä ja koululomien aikana, ei kuitenkaan viikonloppuisin.

Linjojen 348 ja 349 uudet aikataulut on suunniteltu linjan 345 (Elielinaukio - Kalajärvi - Rinnekoti) aikataulut huomioon ottaen siten, että vaihtoyhteydet Helsingin keskustan ja Hännikäisen välillä toimisivat mahdollisimman hyvin molempiin suuntiin. Vaihtopaikka on joko Kalajärvellä tai Lahnuksessa.

Taulukko vaihtoyhteyksistä ja vaihtopaikoista sekä koulupäivien että koululomien ajalta:
Vaihtoyhteydet koulupäivinä ja koulujen loma-aikoina

Linjojen 348 ja 349 aikataulut 1.1.2019 alkaen:
Linjan 348 aikataulu koulupäivinä

Linjan 348 aikataulu loma-aikoina

Linjan 349 aikataulu koulupäivinä

Linjan 349 aikataulun loma-aikoina


Linjan 348 reitti 1.1.2019 alkaen