Pohjois-Espoon ja Leppävaaran bussilinjasto uudistuu 12.8. - tarkista linjasi

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran bussilinjasto uudistuu 12.8., kun HSL:n liikenteessä siirrytään talvikauden 2019–2020 aikatauluihin.
Alle on listattu kaikki muutosalueella liikennöivät bussilinjat ja muuttuvien linjojen muutokset. Voit tarkistaa omat reittisi myös jo Reittioppaassa valitsemalla haettavaksi päiväksi 12.8. jälkeisen päivän.

Muutoksen taustalla on ollut pyrkimys luoda linjoista loogisia kokonaisuuksia ja selkeyttää alueen bussiliikennettä mm. linjojen erilaisia kirjainversioita karsimalla ja tukeutumalla entistä vahvemmin HSL:n runkoverkkoon, johon kuuluvat metro, lähijunat ja runkobussilinjat. Linjastouudistuksen suunnittelussa hyödynnettiin alueella asuvien ja työssäkäyvien internetpohjaiseen liikkumiskyselyyn antamia vastauksia tärkeimmistä liikkumistarpeista alueella. Kyselyyn vastasi miltei 4 000 ihmistä.

Selkeytys toteutetaan myös keskittämällä joukkoliikenteen palvelua niin kutsuttuihin laatukäytäviin yhteisille reittiosuuksille. Niillä joukkoliikenne palvelee tihein ja säännöllisin vuorovälein ja laajoin liikennöintiajoin. Laatukäytävien suunnittelussa kävelymatkat on pyritty pitämään kohtuullisina. Lisätietoa alueen joukkoliikenteen laatukäytävistä löytyy täältä.

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjaston 12.8.2019 voimaan astuvat muutokset tiivistettynä

  • Leppävaaran ja Espoon keskuksen liityntäbussilinjasto sekä bussiyhteydet Helsingin keskustasta Leppävaaran ja Espoon keskuksen suuntiin uudistuvat. Linjastouudistuksen myötä rantaradan pohjoispuolelta säilyy edelleen suoria bussiyhteyksiä Helsingin keskustaan asti, ja Leppävaara ja Espoon keskus muodostavat edelleen linjaston tärkeimmät vaihtopaikat. Linjaston uudistuessa myös Leppävaaran bussiterminaalin lähtölaitureihin tulee muutoksia. Bussilinjaston uudistus ei koske Vihdintietä tai Hämeenlinnanväylää kulkevia bussilinjoja.
  • Joidenkin linjojen reitit muuttuvat, joitain uusia linjanumeroita tulee käyttöön ja jotkin linjat lakkautetaan. Lakkautettavien linjojen palvelu kuitenkin korvataan muiden linjojen reittimuutoksilla.
  • Uusi linja 235 (myöhemmin runkolinja 200) tarjoaa kaikkein tiheimmän bussipalvelun Elielinaukio-Meilahti-Pitäjänmäki-Leppävaara-Karakallio-Jorvi-Espoon keskus -reitillä. Se kulkee maanantaista sunnuntaihin varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan kymmenen minuutin vuorovälillä. Myös monen muun linjan vuoroväli tihenee nykyisestä.
  • Joukkoliikenteen laatukäytävät tarjoavat jopa metromaisen tiheitä yhteyksiä eri alueilta tärkeimpiin joukkoliikenteen solmupisteisiin - pohjoisessa Espoossa ennen muuta Espoon keskukseen, Leppävaaraan ja Helsingin kantakaupungin suuntaan.

Tarkemmin Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastouudistuksesta voi lukea uudistuksen omalta tiedotussivulta. Uuden linjaston karttaan voi tutustua sivulla www.espoonkartta2019.hsl.fi/.

Syysliikenteen alkaessa HSL-alueella tapahtuu myös muita aikataulu- ja linjastomuutoksia, joista löytyy tarkemmin tietoja HSL:n sivujen Ajankohtaista-osiosta. Esimerkiksi lähijunien pysähtymiskäytäntöjä muutetaan, jolloin mm. Leppävaaran ja Kauklahden välillä pääsee liikkumaan myös nopeammalla Y-junalla.

Alueen linjat, joihin ei tule muutoksia

Linjat 38, 113, 114, 118, 134, 136, 201B, 213, 241(V), 246(K), 280, 321, 345, 348(K,BK), 435, 436, 437(K), 553(K), 555, 555B, 565, 531, 532, 533, 542, 544, 548 ja 549 pysyvät ennallaan. Myöskään yölinjastoon ei tule linjastouudistuksen yhteydessä muutoksia. Nykyisiin lähibussilinjoihin ei tule muutoksia, mutta uudessa linjastossa on mukana uusi lähibussilinja 225, joka liikennöi tavanomaista lähibussilinjaa laajemmilla liikennöintiajoilla. Linjan 225 palvelu on esitetty alla olevassa listauksessa.

Alueen lakkautettavat linjat

Linjat 206, 206A, 217, 218, 226, 226A, 236K ja 242 lakkautetaan linjastomuutoksen yhteydessä. Niiden palvelu on korvattu alla kuvatuilla bussien reittimuutoksilla.

Alueen uudet linjat ja linjat, joihin tulee muutoksia

Linja 202
Vitikka–Säteri–Perkkaa–Leppävaara–Helmipöllönmäki
Linjan reitti jatkuu Leppävaarasta Perkkaan ja Säterin kautta Vitikkaan. Reitti muuttuu kulkemaan Säterinkadun kautta, ei enää Impilahdentietä. Vuoroväli tihenee päiväliikenteessä.

Linjan 202 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 203
Leppävaara–Uusmäki

Linjan reitti muuttuu ja päätetään Leppävaaraan. Vuoroväli tihenee.

Linjan 203 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 212
Kamppi–Meilahti–Laajalahti–Kauniainen
Linjan reitti muuttuu Kauniaisissa kulkemaan molempiin suuntiin Bredantien, Yrjö Liipolan tien ja Kasavuorentien kautta. Linjan reitti Kauniaisiin päin on Asematie - Bredantie - Yrjö Liipolan tie - Kasavuorentie - Bembölentie - Asematie - Kylpyläntie. Kaunialasta lähtiessään linja kulkee reittiä Kylpyläntie - Asematie - Bembölentie - Kasavuorentie - Yrjö Liipolan tie - Bredantie - Asematie.

Linjan 212 reittimuutos Kauniaisissa (pdf-tiedosto)

Linja 214
Leppävaara–Karakallio–Rastaala–Veini–Jupperi
Linjan kaikki vuorot ajetaan Karakallion kautta. Vuoroväli tihenee.

Linjan 214 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 215
Leppävaara–Jupperi–Lähderanta
Korvaa lakkautettavia linjoja 217 ja 218 Leppävaaran ja Lähderannan välillä. Kaikki vuorot ajetaan Laaksolahdentien kautta. Linjan vuoroväli tihenee 30:stä 15 minuuttiin ruuhka-aikoina.

Linjan 215 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 224
Leppävaara–Kauniainen–Kuurinniitty–Espoon keskus–Tuomarila

Linjalle tehdään väliaikainen pisto Kuurintorpantielle korvaamaan linjan 235 poistuvaa palvelua. Pisto poistuu käytöstä, kun Suurpellon ja Kuurinniityn välinen joukkoliikennekatu valmistuu.

Linjan 224 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 225(K)
Leppävaara–Karakallio–Viherlaaksonranta–Lippajärvi–Högnäs

Uusi lähibussilinja kulkee Viherlaaksonrannan ja Karakallion kautta ja tarjoaa lähipalvelua Vihrelaaksonrantaan. Versio 225K kulkee Kilon kautta Karamalmens skolan alkamis- ja päättymisaikoina. Lähibussilinjalla 225 on tavanomaista lähibussia laajemmat liikennöintiajat.

Linjan 225(K) reitti (pdf-tiedosto)

Linja 227
Leppävaara–Lippajärvi–Jorvi

Päätepysäkki siirtyy Espoon keskuksesta Jorviin. Ei kulje enää Karakallion kautta.

Linjan 227 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 235
Elielinaukio–Leppävaara–Karakallio–Espoon keskus

Muuttuu aikaisintaan vuonna 2020 uudeksi runkolinjaksi 200. Linjan reitti ja vuorovälit vastaavat kuitenkin 12.8.2019 alkaen tulevaa runkolinjaa. Linja liikennöi läpi päivän viikon jokaisena päivänä 10 minuutin välein. Se korvaa linjat 217, 218 ja 226. Vanhaan 235:een verrattuna linjan reitti ei enää jatku Espoon keskuksesta Kuurinniittyyn, ja lisäksi linja kulkee Karakallion kautta.

Linjan 235 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 236(B,V)
Leppävaara–Viherlaakso–Kalajärvi–Serena

Vuorovälit muuttuvat säännöllisemmiksi. Linjan K-versio lakkautetaan. B-version päätepysäkki sijaitsee Vanhassakartanossa.

Linjan 236(B,V) reitti (pdf-tiedosto)

Linja 238
Leppävaara–Nupuri–Siikajärvi–Siikaniemi

Linja liikennöi ruuhka-aikaan noin tunnin välein. Linjan kirjainversiot lakkautetaan.

Linjan 238 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 239
Leppävaara–Viherlaakso–Perusmäki–Kalajärvi

Vuorovälit muuttuvat säännöllisemmiksi. Linjan T-versio lakkautetaan. Yhteydet Röylän kouluun hoituvat linjalla 349.

Linjan 239 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 243
Espoon keskus–Muurala–Kolmperä–Kolmiranta–Veikkola

Vuoroväli tihenee.

Linjan 243 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 244(K)
Espoon keskus–Muurala–Nupuri–Siikaniemi

Korvaa linjan 242 palvelun Siikaniemen ja Espoon keskuksen välillä. Yhteys Leppävaaraan muuttuu ruuhka-ajan ulkopuolella vaihdolliseksi. Linjan joka toinen lähtö ajetaan K-versiona Kolmperän kautta.

Linjan 244(K) reitti (pdf-tiedosto)

Linja 245(A)
Espoon keskus–Nuuksionpää (–Kattila)

Vuoroväli tihenee. Linjan K-versio lakkautetaan. A-versiota Kattilaan liikennöidään vain sesonkiaikana (toukokuusta lokakuuhun).

Linjan 245(A) reitti (pdf-tiedosto)

Linja 349(B,BK)
Lepsämänjoki–Kalajärvi–Lahnus–Röylä

Koululaislinjan reitti muuttuu kulkemaan Perusmäen kautta Röylän ja Lahnuksen kouluille. Odilammen pisto poistuu.

Linjan 349(B,BK) reitti (pdf-tiedosto)

Linja 502
Merihaka–Hakaniemi–Meilahti–Munkkiniemi–Leppävaara

Vuoroväli tihenee. Korvaa Kampin ja Keran väliltä lakkautettavan linjan 206(A) osuudella Meilahti–Etelä-Leppävaara.

Linja 543
Leppävaara–Mankkaa–Olari–Soukka–Kivenlahti

Linja siirtyy Säterissä kulkemaan Säterinkadulta Impilahdentielle. Reittimuutos on kuitenkin väliaikainen: kun uusi Raide-Jokeri-hankkeessa rakennettava pikaratikka aloittaa liikenteessä 2020-luvulla, linja siirtyy takaisin Säterinkadulle.

Linjan 543 reitti (pdf-tiedosto)

Linja 550
Itäkeskus–Oulunkylä–Maunula–Pitäjänmäki–Leppävaara–Otaniemi–Westendinasema

Linjalle ei tule muutoksia Espoossa, mutta Raide-Jokerin rakennustöiden takia linja ei kulje Huopalahden aseman kautta 12.8.2019 alkaen. Linjan reitillä on Helsingin puoleisella osuudella muitakin poikkeusjärjestelyjä.

Linja 566(V)
Martinlaakso–Koskelo(–Järvenperä)–Espoon keskus

Linjalle perustetaan V-versio. Se liikennöi aamuruuhkassa Martinlaaksossa ja iltaruuhkassa Espoon keskuksesta Järvenperän kautta. Yhdessä linjan 582 se tarjoaa tiheämpiä yhteyksiä ruuhkasuunnan liikenteessä Espoon keskuksen ja Järvenperän välillä. Linjan vuoroväli tihenee.

Linjan 566(V) reitti (pdf-tiedosto)

Linja 582(V)
Espoon keskus–Järvenperä–Kalajärvi

Päätepysäkki siirtyy Kalajärvelle. V-versio liikennöi ruuhka-aikaan ruuhkan vastasuunnassa Juvanmalmin teollisuusalueen kautta.

Linjan 582(V) reitti (pdf-tiedosto)

Lähibussit
Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueella normaalin linjaston palvelua täydentävät myös lähibussit, jotka tarjoavat joukkoliikennepalvelua arkisin päiväsaikaan. Lähibusseja ajetaan pienkalustolla, ja linjat voivat tarvittaessa pysähtyä palvelemaan matkustajia myös virallisten pysäkkien ulkopuolella, jos se on turvallisesti mahdollista.

Uudessa linjastossa mukana on yksi uusi lähibussilinja, 225, joka kuitenkin poikkeaa tavanomaisesta lähibussista laajemmilla liikennöintiajoillaan. Linjan palvelu on esitetty yllä olevassa listauksessa. Lisäksi Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueella ajavat lähibussit 168, 169, 201, 207, 229 ja 232, joiden palveluun ei tule muutoksia. HSL-alueen lähibusseista saa tietoa osoitteesta hsl.fi/lähibussit.