Sipoossa pieniä muutoksia linjojen reitteihin ja aikatauluihin maanantaista 23.9. alkaen

Sipoossa pieniä muutoksia linjojen 842 ja 992 reitteihin ja linjojen 841, 992 ja 994 aikatauluihin maanantaista 23.9. alkaen.
 

Reittimuutokset:

  • Linja 842 siirtyy Eriksnäsissä käyttämään pääte- ja lähtöpysäkkinään pysäkkiä Metsokuja Si0838. Pysäkki on yksi pysäkki aiemman pääte- ja lähtöpysäkin Pyykuja Si0837 jälkeen. Syynä muutokselle on pysäkin parempi toimivuus.
  • Linja 992 tekee jatkossa poikkeaman Opintien sijaan Miilin terminaaliin. Näin mahdollistetaan Sipoonlahden koulun Neiti Miilin tien toimipisteen oppilaiden parempi ehtiminen tunnille. Opintielle säilyy kohtuullinen kävelymatka Uuden Porvoontien varresta.

992 reittimuutos Opintieltä Miilin terminaaliin 23.9. alkaen

Aikataulumuutokset:

  • Linjan 841 kahta arkipäivien lähtöä aikaistetaan: Itäkeskuksesta klo.7.08 -> 7.03 (Söderkullasta klo 7:32 Nikkilään) ja Nikkilästä 8.03 -> 8.00 (Söderkullan ohitusaika klo 7.20 säilyy ennallaan). Syynä muutokselle paremmin toimivat koululaisyhteydet. Linja 841 iltapäivän klo 14.05 lähtöön Nikkilästä on myös vaihdettu isompi bussi.
  • Linjan 992 koulupäivien lähdöt Eriksnäsistä klo 7.12 ja 8.12 aikaistetaan lähtemään klo 7.07 ja 8.07. Muutoksella mahdollistetaan parempi ehtiminen Eriksnäsistä Söderkullassa alkaville oppitunneille.
  • Linjalle 992 lisätään lähtö Nikkilästä koulupäivinä klo 16.05. Tällä varmistetaan yhteydet Sipoon lukiosta Hindsbyn ja Eriksnäsin suuntaan.
  • Linjalle 994K lisätään lähtö koulupäivisin Söderkullasta 12.40 ja paluuvuoro reitillä 994 Gumbostrandista 12.58. Vuoroparilla mahdollistetaan yhteys Gumbostrandiin ja Immersbyhyn oppilaille, joiden koulupäivä päättyy klo 12.30.