Koulujen lähiopetukseen palaamisen liittyvät muutokset busseilla 14.- 29.5.

HSL:n bussiliikenteessä tapahtuu muutoksia 14.5. alkaen kun koulut palaavat lähiopetukseen. Muutoksilla pyritään mahdollistamaan koulumatkat tarvittaessa myös joukkoliikenteellä.

Pääosin liikenne kuitenkin jatkuu nykyisillä supistetuilla kesäaikatauluilla koulujen avautumisesta huolimatta. Laajamittaista liikenteen palauttamista talviaikatauluihin ei voida tällä aikataululla valitettavasti toteuttaa, mutta vuoroja kuitenkin lisätään yhteyksien parantamiseksi. Osa koululaisia palvelevista linjoista palaa myös liikenteeseen talviaikatauluilla ja lisäksi HSL:n junaliikenteessä Rantaradan suunnan joitakin junavuoroja ajetaan lisäyksiköillä eli pidemmillä junilla.

Aikataulut ja vuorotarjonta eivät vastaa normaalia talviaikataulukauden liikennöintiä, joka voi aiheuttaa esimerkiksi pidentyneitä odotusaikoja koulupäiviä ennen ja niiden jälkeen joukkoliikenteellä kulkeville oppilaille ja joissain tapauksissa totuttua bussiyhteyttä koululle ei voida järjestää. Tarkat koulukohtaiset ratkaisut oppituntien järjestämisestä kunnissa ovat myös vielä osittain avoinna, jonka vuoksi aikatauluja ei ole voitu täysin yhteensovittaa kaikkien tarpeiden osalta. Koululaisvuoroja liikennöidään 29.5. saakka eli koulujen kevätlukukauden loppuun saakka.

Aikataulut löytyvät jo pääosin Reittioppaasta ja loppujen linjojen osalta päivittyvät Reittioppaaseen 9.5. mennessä. Pysäkkien aikatauluja tai PDF-aikatauluja ei päivitetä kahden viikon poikkeusliikenteen ajaksi.

 

Muutokset kunnittain:

Helsinki

Bussien liikennöinti Helsingissä jatkuu nykyisten supistettujen kesäaikataulujen mukaisesti.  Linja 91(K) Rapuojantie - Östersundom – Puroniitty liikennöi talviaikatauluin 14.-29.5. välisen ajan. Linjan talviaikataulujen ensimmäisiä ja viimeisiä vuoroja ei ajeta, koska ne eivät palvele koulumatkayhteyksiä.

Lisäksi metroliikenne tihenee maanantaista 18.5. alkaen. Ruuhkassa molemmat metrolinjat liikennöivät jatkossa kuuden minuutin vuorovälillä. Yhteisellä osuudella Itäkeskuksen ja Tapiolan välillä vuoroväli on siis kolme minuuttia. Liikenteen lisäys on kohdennettu niihin vuorokauden aikoihin, jolloin metrossa on enemmän matkustajia eli aamulla kello 6-9 väliselle ajalla ja iltapäivällä kello 14.15-17.45 väliselle ajalle.

Espoo

Liikennöinti jatkuu pääasiassa nykyisten supistettujen kesäaikataulujen mukaisesti. Linjoilla 225, 348 ja 349 tapahtuu aikataulumuutoksia koululaisia palvelevien vuorojen osalta. Liikennemuutokset tapahtuvat 14.5. sekä 18.5. alkaen johtuen linjojen eri liikennöitsijöistä. 14.5. alkaen linjalla 225 Leppävaara - Karakallio - Viherlaakso - Lippajärvi – Högnäs siirrytään liikennöimään talviaikatauluilla.  18.5. alkaen koululaislinjoilla 348 Rinnekoti – Röylä - Kalajärvi ja 349 Lepsämänjoki - Kalajärvi - Perusmäki – Nemlahti aloitetaan talviaikataulujen mukainen liikennöinti koululaisia palvelevien vuorojen osalta.

Vantaa

Vantaalla liikennöinti jatkuu pääasiassa nykyisten supistettujen kesäaikataulujen mukaisesti. Harvemmin kulkeville ja oppilaiden eniten käyttämille linjoille kuitenkin lisätään yksittäisiä vuoroja. Lisäksi koululaislinja 588 palaa liikenteeseen. Liikennemuutokset tapahtuvat 14.5. sekä 18.5. alkaen johtuen linjojen eri liikennöitsijöistä.

14.5. alkaen linjoilla 443 Kivistö – Vestra, 445 Kivistö – Reuna ajetaan lisävuoroja aamuisin ja iltapäivisin linjan 443 vuorot ajetaan Luhtaanmäen kautta K-reitillä. Linjalla 571 Varisto – Pähkinärinne – Myyrmäki – Ylästö – Tikkurila ajetaan lisävuoroja aamuisin ja iltapäivisin linjan palvellessa kaupungin poikittaisia koulumatkayhteyksiä.

18.5. alkaen koululaislinja 588 Länsisalmi – Sotungin koulu aloittaa liikennöinnin. Linjalla 335 Linnainen – Myyrmäki – Martinlaakso – Askisto lisätään lähtöjä aamuisin ja iltapäivisin koulumatkayhteyksiä palvelemaan. Linjan reittiversiolla 335B ajetaan lisälähtö klo 8.28 välillä Askisto – Myyrmäki.  

Kirkkonummi

Kirkkonummella ajetaan linjalla 901(K) Hirsala – Luoma lähes kaikki talviliikenteen lähdöt pois lukien klo 14:00 lähdöt. Linjoilla 906 ja 909(K) Kaislampi – Veikkola – Kauhala – Luoma liikennöidään noin puolet normaalista talviliikenteestä.  Linjalla 908 klo 8.15 lähtö Kaislammelta sekä klo 14.30 Kirkkonummen matkakeskukselta ajetaan K-lähtöinä Sjökullan koulun pihan kautta.

Sipoo

Sipoossa ajetaan Söderkullan ja Nikkilän välistä liikennettä tukemaan kaksi vuoroparia linjaa 993(K). Muita lähtöjä linjalla ei ole. Linja palvelee myös Gesterbyn ja Boxin koulumatkayhteyksiä. Linja liikennöi noin kahden tunnin välein. Immersbyhyn ajetaan yksi vuoro aamulla ja yksi iltapäivällä linjalla 994. Muita lähtöjä linjalla ei ole. Linjalla 986 liikennöidään yksi lisävuoro aamulla Nikkilään ja yksi lisävuoro iltapäivällä. Linjalla 989 ajetaan noin puolet normaalista talviliikenteestä.

Tuusula

Tuusulan joukkoliikenne siirtyy pääasiassa takaisin talviaikatauluihin 14.5.-29.5. väliseksi ajaksi. Linjat 642 Leinelä – Lahela - Hyrylä ja 971 Kivistö – Myllykylä – Riihikallio – Hyrylä – Kerava jatkavat kuitenkin nykyisillä kesäaikatauluilla.

Linjat 961 Korso- Rihiikallio – Hyrylä – Nurmijärven kk. ,   964 Hyrylä – Rusutjärvi, 965 Hyrylä – Jokela ja 966 Terrisuo –– Saunakallio – Jokela, 967 Jokela – Kellokoski – Hyökännummi liikennöivät talviaikatauluin 14.5. alkaen. Linjalla 965 ei kuitenkaan ajeta aamun ensimmäisiä ja iltapäivien viimeisiä vuoroja, koska ne eivät palvele koulumatkayhteyksiä. Linjan 965 kesäliikenteen T-vuorot lopettavat samalla liikennöinnin ja palaavat liikenteeseen taas kesäkuun aluussa

Linjalle 665(A) Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski- Hyökännummi – (Mäntsälä) lisätään vuoroja aamuihin ja iltapäiviin. Lähdöt ajetaan nykyisten kesäaikataulujen lisäksi ja niiden tavoitteena on parantaa yleistä palvelutasoa kyseisellä yhteysvälillä. Vuorovälin ollessa noin 30 minuuttia yksittäisiä koulujen alkamis- ja loppumisaikoja ei ole huomioitu.

Siuntio

Koulujen palatessa lähiopetukseen torstaina 14.5. myös Siuntion sisäiset linjat palaavat talviliikenteen mukaisiin aikatauluihin. Muutos koskee linjoja 912, 913, 914, 915, 916 ja 917. Koulujen päättyessä loma-aikojen aikataulut palaavat käyttöön 1.6. alkaen.

 

Lisäyksiköitä Rantaradan suunnan lähijunilla

Ruuhka-aikoina (maanantaista-perjantaihin  noin klo 6-9 ja 14.30-18 ajetaan E,L,U,Y,I,P ja K -junat kahden junayksikön pituisina.

A-junista ajetaan kahdella junayksiköllä 14.5. alkaen maanantaista perjantaihin seuraavat lähdöt:

  • Helsingistä klo 7.03, 7.53, 8.43, 14.53, 15.13, 15.43, 16.03, 16.33 ja 16.53
  • Leppävaarasta klo 7.26, 8.16, 9.06, 15.16, 15.36, 16.06, 16.26, 16.56 ja 17.16

Kunkin junan pituus näkyy laiturilla olevilla näytöillä. Matkustajien olisikin hyvä jakaantua mahdollisimman tasaisesti laiturillle jo junaa odottaessaan. Näin junan eri vaunuissa on tasaisesti matkustajia eikä turhia ruuhkia synny.