Malmin aseman liukuportaiden muutostyöt vaikuttavat kulkuyhteyksiin

Väylävirasto aloitti Malmin aseman muutostyöt syyskuussa. Työt käynnistyvät alkuvaiheessa uuden hissin pohjatöillä. Tämä vaikuttaa kulkuyhteyksiin bussiterminaalin ja juna-aseman välillä. Työmaasta johtuen aseman eteläisimmät portaat suljetaan syys-lokakuun vaihteessa ja laitureiden eteläisin osa rajataan työmaa-alueeksi. Kulku bussiterminaalista juna-asemalle säilyy kuitenkin käytössä koko työmaan ajan.

Remontissa terminaaliin nousevat liukuportaat muutetaan tavallisiksi portaiksi, nykyinen hissi korjataan ja sen läheisyyteen rakennetaan yksi hissi lisää. Malmin liukuportaiden toistuvat ongelmat ovat olleet asiakkaiden harmina pitkään.

Uudet kulkuyhteydet valmistuvat toukokuussa 2021. Lisätietoa urakasta Väyläviraston tiedotteesta


Yhteydet hissien muutostöiden aikaan maalis-huhtikuussa 2021

Malmin aseman junalaiturien 3 ja 4 ja Ylä-Malmin bussiterminaalin välille otetaan käyttöön uusi hissi 1.3. Uusi hissi on terminaalissa bussilaiturin 17 lähellä. Samalla terminaalin ja junien välinen toinen hissi suljetaan korjaustöiden ajaksi n. kuudeksi viikoksi.

Uusi hissi kartalla Ylä-Malmin bussiterminaalissa laiturin 17 vieressä

Työalue kartalla rakennustöiden alussa 2020

Portaat bussilaiturin 18 vieressä jälleen käytössä vuonna 2021

Malmin aseman muutostyöt rajoittavat kulkua aseman eteläpäädyssä