Juna-asemien uuden matkustajainformaatiojärjestelmän asennukset etenevät pääradalle

Juna-asemien raide- ja aikataulunäyttöjä sekä kuulutuksia ohjaavan uuden informaatiojärjestelmän asennukset etenevät Oulunkylä-Tikkurila -välin asemille 4.-17.12. Järjestelmäpäivityksen yhteydessä näyttöjen ulkoasu ja kuulutusten ääni muuttuvat entisestä. Uusi järjestelmä mahdollistaa asemainformaation kehittämisen tulevaisuudessa matkustajien toiveiden suuntaan.

Juna-asemien raide- ja aikataulunäyttöjä sekä kuulutuksia ohjaavan uuden informaatiojärjestelmän asennukset etenevät pääradan puolella Oulunkylä-Tikkurila -välillä 4.-17.12. Asennukset tehdään asema kerrallaan ja ne etenevät etelästä pohjoiseen.

Järjestelmäpäivityksen yhteydessä näyttöjen ulkoasu ja kuulutusten ääni muuttuvat entisestä. Asennusten yhteydessä informaatiossa voi olla asemilla myös hetkellisiä puutteita. Uusi järjestelmä mahdollistaa asemainformaation kehittämisen tulevaisuudessa matkustajien toiveiden suuntaan.

Uusi järjestelmä on otettu jo aiemmin käyttöön rantaradan tietyillä asemilla sekä Käpylässä. Rantaradan kokemusten pohjalta raidenäyttöjen ulkoasuun tehdään myös pieniä muutoksia lähiaikoina.

Juna-asemien informaatiojärjestelmästä koko Suomessa vastaa HSL:n yhteistyökumppani Finrail Oy.

Uusi raidenäyttö Leppävaaran asemalla