Osa K-junista perutaan häiriötilanteissa osuudella Korso-Kerava

Keravan ratatöiden töiden vuoksi osa K-junista joudutaan häiriötilanteissa perumaan osuudella Korso-Kerava.  Savion ja Keravan asemille Korsosta kannattaa käyttää tuolloin busseja 972 ja 973. Lähijunat R ja Z Keravalta tarjoavat myös yhteyksiä Keravan kautta. Tämän poikkeuksen on arvioitu kestävän asetinlaitetöiden nykyisen työvaiheen ajan eli torstaihin 5.8. saakka

Keravan ratatöiden töiden vuoksi osa K-junista joudutaan häiriötilanteissa perumaan osuudella Korso-Kerava.  Savion ja Keravan asemille Korsosta kannattaa käyttää näissä tilanteissa busseja 972 ja 973. Lähijuna R ja Z Keravalta tarjoavat myös yhteyksiä Keravan kautta.

Keravalla tehtävien Väyläviraston asetinlaitteen vaihdon takia K-junat joutuvat liikennöimään ainoastaan yhtä raidetta molempiin suuntiin Hanalasta, joka sijaitsee Rekolan ja Korson asemien välissä Keravalle saakka eli noin 7,5 kilometrin matkan.

Mikäli K-junalla Keravalla tai etelän suuntaan tulevalla K-junalla on myöhästymisiä, joudutaan tekemään poikkeusjärjestelyjä lisämyöhästymisten ja junien perumisten välttämiseksi . Tällöin K-junia palaavat Korsosta Tikkurilaan eli ajamatta jäävät Savion ja Keravan asemat. K-junien vuoroväli voi olla näissä tilanteissa olla jopa 40 minuuttia Saviolla ja Keravalla.

 

Vaihtoehtoiset yhteydet eli bussilinjat 973 ja 972  Korsosta Keravan ja Savion suuntiin kulkevat laiturista 14, joka sijaitsee aseman länsipuolella Korsontiellä. Keravalla linjat lähtevät bussiterminaalin laiturista 12. Saviolla bussit kulkevat hieman etäämmällä asemasta; linja 972 kulkee Lehmuskatua pitkin ja linja 973 Alikeravantietä.

 

Tämän poikkeuksen on arvioitu kestävän asetinlaitetöiden nykyisen työvaiheen ajan eli maanantaihin 9.8. saakka

Linjojen 972 ja 973 pysäkin sijainti Korson asemalla:

Kartta bussien 972 ja 973 sijainneista.