Uudet asemalaiturit käyttöön Jorvaksessa 16.9. klo 08

Jorvaksen aseman uudet asemalaiturit otetaan käyttöön to 16.9. klo 08. Ennen tätä U-, L- ja X-junat pysähtyvät vielä remontin aikaisilla väliaikaisilla laitureilla. Uudet asemalaiturit ovat väliaikaisilta laitureilta katsottuna Kirkkonummen aseman suunnassa, osittain Jorvaksentien sillan alla.

Jorvaksen aseman uudet asemalaiturit otetaan käyttöön torstaina 16.9. klo 08. Ennen kello kahdeksaa U-, L- ja X-junat pysähtyvät vielä remontin aikaisilla väliaikaisilla laitureilla. Väliaikaiset laiturit poistuvat käytöstä uusien laiturien tullessa käyttöön. Uudet asemalaiturit ovat väliaikaisilta laitureilta katsottuna Kirkkonummen aseman suunnassa, osittain Jorvaksentien sillan alla.

Uudet asemalaiturit ovat esteettömiä ja niille pääsee luiskaa pitkin Jorvaksenkaarelta ja Jorvaksenkujalta. Esteetön laiturinvaihto ja aseman puolelta toiselle kulkeminen onnistuu uuden itäisen alikulun kautta.

Laiturinvaihtoa ja laitureille kulkua varten ovat käytössä myös portaat Jorvaksentien sillalta kummallekin laiturille. Asema-alueen viereen on töiden aikana lisätty myös liityntäpysäköintipaikkoja Myllymestarinkujalle. Uudet pysäköintialueet sekä uudet portaat otetaan käyttöön jo keskiviikkona 15.9. klo 16. Viimeistelytöitä asema-alueella tehdään osin vielä lokakuulle asti.

Junaa korvaavien poikkeuslinjojen pysäkit siirtyvät lähemmäs junalaitureita

Samalla myös junaa korvaavien bussien pysäkit siirtyvät aseman viereen Jorvaksenkaarelle uusiin bussipysäkkeihin, joiden nimeksi tulee Jorvaksen asema Ki0339 ja Ki0340. Poikkeustilanteissa junaa korvaavat bussit Kirkkonummen suuntaan pysähtyvät Jorvaksenkaaren aseman puoleisella reunalla (pysäkki Ki0339). Espoon suuntaan vastaavat bussit pysähtyvät kadun toisella puolella olevalla pysäkillä (pysäkki Ki0340).

Aiemmat korvaavien bussien pysäkit Masalantiellä (Jorvaksenkuja Ki0322/ Ki0323) jäävät normaalibussien 171, 172, 173/N ja 911 käyttöön, mutta eivät ole enää junaa korvaavien poikkeuslinjojen käytössä. Bussilinjoihin ei tule Jorvaksen asemalla muita muutoksia.

Jorvaksen asemakartta 16.9. alkaen

Avaa Jorvaksen uusi asemakartta 16.9. alkaen PDF-muodossa.

Jorvaksen uudet asemalaiturit kartalla tekstin mukaan. Luiska raiteelle 1 Jorvaksenkujalta kujan mutkasta erillistä jalankulun reittiä noin 50 metriä vasemmalle tultaessa Masalantieltä. Raiteelle 2 luiska noin 50 metriä alikulun suulta aseman reunaa eli Kirkkonummen suuntaan. Asemalla on kohokartta ja näköesteisten opasteet.