Linjan 202 päätepysäkki siirtyy Vermonniittyyn ja reitti muuttuu 14.8.

Linjan 202 reitti muuttuu sekä Leppävaaran eteläpuolisella alueella että Vallikallion ja Lintulaakson alueella. Eteläinen päätepysäkki siirtyy Nuijalasta Vermonniittyyn, josta uusi reitti kulkee Vermontie–Itsehallintiotie–Säterinkatu–Alberganesplanadi–Leppävaarankatu–Hevosenkenkä Leppävaaran asemalle.

Friisinmäen ja Nuijalan alueelle tarjotaan korvaavia yhteyksiä linjalla 113 sekä uudella linjalla 206. Vallikallion ja Helmipöllönmäen välillä reitti siirtyy Vallikadun kautta Lintulaaksontielle. Vallikallion alueella linja 202 tarjoaa korvaavia yhteyksiä, kun linjan 203 liikennöintiajat supistuvat ja vuoroväli harvenee.

Bussiliikenne poistuu kokonaan Linnuntieltä, mutta bussiyhteydet säilyvät kohtuullisella kävelyetäisyydellä Lintulaaksontiellä ja Lintuvaarantiellä. Tulevaisuudessa Leppävaaran ja Lintuvaaran välillä liikennöivät linjat 522 (Leppävaara - Pähkinärinne - Hämeenkylä - Vantaankoski) ja 522B (Leppävaara - Hämevaara). Näillä linjoilla on arkisin ruuhka-aikaan 20 minuutin vuoroväli yhteisellä reittiosuudellaan Lintuvaaran ja Leppävaaran välillä, joten nykyinen vuoroväli säilyy (10 minuuttia)

Muutokset liittyvät Leppävaaran ja Tapiolan alueilla tehtäviin muutoksiin, joista löydät lisätietoa sivulta hsl.fi/espoo2023

Kartta linjan 202 reittimuutoksesta