Linjojen 113, 202, 212 ja 213N reitit muuttuvat Etelä-Leppävaarassa ja Laajalahdessa 14.8.

Linjojen 113, 202, 212 ja 213N reitit muuttuvat Etelä-Leppävaarassa ja Laajalahdessa 14.elokuuta. Linjojen 212 ja 213N reitti kulkee Impilahdentie sillan kautta Turunväylän yli ja linja 113 siirtyy kulkemaan Friisinmäen kautta. Linjan 202 eteläinen päätepysäkki siirtyy Nuijalasta Vermonniittyyn. Linja 202 tarjoaa yhteydet Vermonniitystä ja Perkkaalta esimerkiksi Monikon koulukeskukselle ja Leppävaaran urheilupuistolle.

Linjojen 212 ja 213N reitit muuttuvat Laajalahden ja Perkkaan alueella. Uusi reitti kulkee Turunväylältä Vermonsolmun liittymästä Tarvaspääntien, Itsehallintotien, Säterinkadun, Linnoitustien, Kurkijoentien ja Kirvuntien kautta Turvesuontielle ja jatkaa nykyisiä reittejä Kauniaisten ja Espoon keskuksen suuntaan. Linjojen 212 ja 213N uusi reitti palvelee erityisesti työmatkayhteyksiä Helsingin suunnasta Leppävaaran eteläpuolisille työpaikka-alueille. Laajalahdessa uusi reitti parantaa myös Laajalahden eteläosan yhteyksiä, kun bussit pysähtyvät Kirvunristin pysäkillä Kirvuntien ja Turvesuontien risteyksessä.

Linja 113, joka kulkee nykyisellään Perkkaan kautta, siirtyy kulkemaan Friisinmäen kautta. Uusi reitti kulkee Turvesuontien ja Turveradantien kautta Friisinmäentielle ja edelleen Leppävaaraan. Tämä muutos mahdollistaa yhteyden Brediksen kauppakeskittymään.

Linjan 202 eteläinen päätepysäkki siirtyy Nuijalasta Vermonniittyyn, josta uusi reitti kulkee Vermontie–Itsehallintiotie–Säterinkatu–Alberganesplanadi–Leppävaarankatu–Hevosenkenkä Leppävaaran asemalle. Linja 202 tarjoaa yhteydet Vermonniitystä ja Perkkaalta esimerkiksi Monikon koulukeskukselle ja Leppävaaran urheilupuistolle.

Perkkaan aluetta palvelevat tulevaisuudessa pikaratikan 15 lisäksi bussilinjat 202, 212, 213N ja 502. Linja 502 jatkaa Majurinkadun kautta entiseen tapaan. Linjat 212 ja 213N tarjoavat arkisin vaihdottoman yhteyden Perkkaalta Kamppiin. Ne tarjoavat myös uudella reitillään vaihdottoman yhteyden Helsingin keskustasta Säterin ja Perkkaan työpaikka-alueille. Lisäksi uusi linja 523 Westendinasema-Tapiola-Leppävaara tarjoaa nopeita yhteyksiä Leppävaarasta Tapiolaan Kehä I:n kautta.

Reittimuutokset liittyvät Leppävaaran ja Tapiolan alueilla tehtäviin muutoksiin, joista löydät lisätietoa sivulta hsl.fi/espoo2023

Kartta linja 113 reitistä

Kartta linja 202 reitistä

Kartta linja 212 reitistä