Raiviontien pysäkit Sysimiehentiellä Pakilassa siirtyvät 31.10.

Raiviontien pysäkit Sysimiehentiellä Pakilassa siirtyvät noin 50 metriä kohti Miilutietä tiistaina 31.10.

Muutos vaikuttaa linjaan 67 sekä lähibussiin 603. Syy siirtoon on kaukolämpötyömaa ja siirron on arvioitu kestävän toistaiseksi.

Kartta raiviotien pysäkkisiirroista