Bussin 167 sunnuntain ensimmäinen lähtö Lasilaaksosta siirtyy 7.4. alkaen

Bussin 167 ensimmäinen lähtö sunnuntaisin Lasilaaksosta siirtyy 10 minuuttia myöhemmäksi. Uusi lähtöaika Lasiportin pysäkiltä sunnuntaisin on klo 9.08.

Bussin lähtöaikaa siirretään, jotta se vastaisi paremmin lähijunien muuttuvia aikatauluja.

Bussi 167 kulkee välillä Lasilaakso-Kauklahti-Järvikylä.