Kontulan metroaseman peruskorjaus katkaisee metroliikenteen Kontulassa kesällä 2024 - hanke parantaa aseman käytettävyyttä ja viihtyisyyttä

Metroasemia hallinnoiva Kaupunkiliikenne Oy aloittaa Kontulan metroaseman laituritason perusparannushankkeen tänä keväänä. Perusparannus lisää aseman viihtyisyyttä ja tekee asemasta helpommin käytettävän. Työt alkavat valmistelevilla töillä toukokuun puolivälissä. Myöhemmin tänä kesänä myös metroliikenne Kontulassa joudutaan keskeyttämään laiturialueen töiden vuoksi. Liikenne on kesällä poikki myös Mellunmäessä ja Myllypurossa eri vaiheissa.

Kevään valmistelevien töiden jälkeen Kontulassa alkavat varsinaiset perusparannustyöt aseman laiturialueella. Myöhemmin tänä kesänä myös metroliikenne joudutaan keskeyttämään Kontulassa laiturialueen töiden vuoksi. Kontulan metroasema on suljettuna 24.6.-4.8. välisen ajan.

Itäkeskuksen ja Mellunmäen välillä tehdään vaihteiden, alikulkujen ja siltojen korjaustöitä kesällä muidenkin asemien läheisyydessä ja niiden vuoksi myös Mellunmäen metroasema on suljettuna 3.6.-8.9. välisen ajan.

Viimeisenä liikennettä haittaavat työt alkavat Myllypurossa, jolloin myös Myllypuron asema suljetaan. Asema on suljettuna 8.7.-4.8. välisen ajan ja tuolloin linjan M2 metrojen pääteasemana on idässä Itäkeskus.

Varmistamme, että korvaavat ja vaihtoehtoiset yhteydet, opastus ja viestintä ovat toimivia ja pääset sujuvasti perille myös katkojen aikana. Itä-Helsingissä metroa korvaavat bussit kulkevat kesällä väleillä Itäkeskus–Mellunmäki tai Kontula–Mellunmäki riippuen siitä, millä osuudella metro sillä hetkellä kulkee.

Metroliikenne katkaistaan kesällä 2024 myös Rautatientorin metroasemalla 3.6. alkaen.

HSL päivittää kaikista tulevan kesän metroliikenteen katkoista ja korvaavasta liikenteestä tietoa vielä kevään aikana sivulle hsl.fi/metro2024.

Lisätietoa metron perusparannushankkeista saat Kaupunkiliikenteen verkkosivuilta (kaupunkiliikenne.fi).

 

Työvaiheet Kontulan asemalla

Töiden aikana Kontulan aseman laiturialueen betonirakenteet korjataan ja samalla uusitaan pintamateriaalit, alakatot, varusteet ja kalusteet. Osana hanketta myös opastusta parannetaan. Hankkeessa lisätään asemalle myös näkövammaisten opastusta.

Itäisen sisäänkäynnin julkisivut korjataan ja keskimmäisellä sisäänkäynnillä kunnostetaan mm. valaisimet ja toteutetaan opastus näkövammaisille.

Hanke jatkuu Kontulassa vuoteen 2025 asti, ja hankkeen loppupuolella aseman läntinen sisäänkäynti rakennetaan kokonaisuudessaan uudelleen ja läntisimmälle sisäänkäynnille rakennetaan uudet liukuportaat ja hissit.

Aseman kulkureiteissä tulee muutoksia projektin edetessä. Aseman opastusta päivitetään asemalla kulkureittien muuttuessa. Aseman itäpääty pysyy kesän ajan auki, mutta asema on muilta osin suljettuna liikennekatkon ajan.

Kontulan metroasema otettiin käyttöön vuonna 1986. Metroaseman laiturikatos, laituri ja läntinen sisäänkäynti ovat alkuperäisessä asussaan, ja alueen asukkaat ovat ehdottaneet monesti niiden kohentamista.

Asemalla on kolme sisäänkäyntiä: itäpäässä, laituritason keskivaiheilla ja länsipäässä. Asemalle on tehty keskimmäisen sisäänkäynnin perusparannus 2002 ja itäisen sisäänkäynnin perusparannus 2008.

Metroaseman toimivuuden ja viihtyisyyden kohentamisella on tärkeä rooli koko Kontulan alueen kehittämisessä. Vuonna 2023 arkipäivien keskimääräinen matkustajamäärä asemalla oli 15 400 henkilöä ja tulevaisuudessa matkustajamäärien ennustetaan lisääntyvän alueen kehittämisen myötä.

Laituritaso_kontula-900x675.jpeg

Havainnekuva Kontulan metroaseman laituritasolta perusparannuksen jälkeen. Raiteiden taustalla olevan seinän ulkoasu ei ole kuvassa vielä lopullisessa muodossa. Kuva: Kaupunkiliikenne Oy / Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy