HSL mukana WDC:n yhteisständillä Matkamessuilla

HSL esittelee palveluitaan World Design Capital Helsinki 2012:n
yhteisosastolla Helsingin Matkamessuilla 19.–22.1. HSL:n
asiakaslähtöinen ja älykäs joukkoliikenne on hyväksytty
WDC-hankkeeksi. Se istuu hyvin Helsinki Design Capital -vuoden
teemoihin avoimuus, innovatiivisuus, käytettävyys, kestävä kehitys
ja yhteistyö. HSL pyrkii kehittämään palveluitaan
vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa saadakseen joukkoliikenteen
palvelemaan asiakkaiden tarpeita yhä paremmin.

HSL rakentaa asiakaslähtöistä ja älykästä
joukkoliikennettä

HSL:n keskeinen periaate joukkoliikenteen suunnittelussa on
asiakaslähtöisyys. HSL kokeilee parhaillaan erilaisia
vuorovaikutuskanavia, joiden avulla asukkaat voivat osallistua
joukkoliikennesuunnitelmien laadintaan. Älykäs joukkoliikenne
palvelee käyttäjiään, kun eri liikennemuodoista rakennetaan toimiva
kokonaisuus, joka vastaa asukkaiden liikkumistarpeisiin.
Joukkoliikenne näkyy ihmisten arjessa ja liikuttaa meitä
kaikkia.

HSL kutsuu kuntalaisia osallistumaan Vantaan Aviapolis-alueen
joukkoliikennesuunnitelman laadintaan.
Aviapolis-ideapajassa esitellään
linjastosuunnitelmaa, keskustellaan ja kommentoidaan sitä. Ideapaja
tarjoaa foorumin myös uusille ideoille ja keskustelunavauksille.
Suunniteltava linjasto tulee käyttöön, kun pääradan, lentoaseman ja
Vantaankosken radan yhdistävä Kehärata avataan liikenteelle.

HSL laatii parhaillaan myös Korso–Koivukylä -alueen
linjastosuunnitelmaa vuosille 2014–2021. Asukkaiden kommentteja
kerätään 18.1. alkaen
blogissa, HSL:n verkkosivuilla sekä
asukastilaisuuksissa Korson Lumossa 26.1. klo 17–19 ja Koivukylän
kirjastossa 2.2. klo 17–19. Suunnitelma valmistuu maaliskuun 2012
loppuun mennessä.

Joulu- ja tammikuussa HSL keräsi kuntalaisten mielipiteitä
liikennöintisuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2012–13.
Kommentoitavana olivat seutulinjoille sekä Helsingin, Espoon,
Kauniaisten, Vantaan ja Keravan bussiliikenteeseen kaavaillut
muutokset sekä juna-, raitiovaunu-, metro- ja lauttaliikenteen
muutokset. Asukkaiden kommentit on otettu huomioon, kun
suunnitelmaa valmi-tellaan esiteltäväksi HSL:n hallitukselle 24.
tammikuuta.

Palveluita suunnitellaan vuorovaikutuksessa käyttäjien
kanssa

Päästäkseen tiiviimpään vuorovaikutukseen joukkoliikenteen
käyttäjien kanssa HSL avasi tammikuussa
Liikenteessä-blogin, jossa on mahdollisuus
käydä keskustelua HSL:n ajankohtaisista asioista ja
kehittämishankkeista. Lisäksi HSL:llä on
Facebook-sivusto, jolla on jo yli 7 000
tykkääjää. Facebook tarjoaa suorien palautteiden ohella hyvän
keinon kuunnella asiakkaita ja hyödyntää heiltä saatua palautetta.
Lisäksi sivustolla kerrotaan ajankohtaisista asioista ja tulevista
liikennemuutoksista.

Tule kuulemaan lisää HSL:n suunnittelemasta älykkäästä
joukkoliikenteestä ja Kulttuuriratikasta Matkamessujen osastolle
6m109. Muita esimerkkejä HSL:n toimista asiakaslähtöisen ja
älykkään joukkoliikenteen hyväksi ovat mm. korkeatasoisten
pysäkkien rakentaminen, kysyntäohjautuvan uuden
joukkoliikennemuodon suunnittelu, Jokeri-linjan edelleen
kehittäminen, verkkopalveluiden parantaminen ja avoimen datan
hyödyntäminen sekä joukkoliikenteen saavutettavuuden ja
käytettävyyden linjaukset esteettömyyden näkökulmasta. 

Lisätietoja: asiakkuuspäällikkö Leena Rautanen-Saari, puh. 050
389 8970